Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Αναπαύεσαι στις δάφνες σου και ξεχνάς τα μικρά και μεγάλα καθημερινά Βατερλώ ή μήπως τα κρύβεις γιατί σου λερώνουν την εικόνα;
Οι βετεράνοι πραιτωριανοί σε στήριξαν για να νικήσεις τον εσωτερικό εχθρό αλλά τώρα θέλουν και αυτοί μερίδιο από τα λάφυρα.
Φοβάσαι ή ντρέπεσαι ή μήπως οι συμβουλάτορές σου λένε όλα καλά;
Μήπως ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του και περιμένεις απλά την καρατόμηση;
Οι νίκες και οι ήττες θέλουν ήρωες και εσύ είσαι λίγος.

Άσχετο: στις γέφυρες ΔΕΝ μπήκαν ακόμα καμαράκια οπότε μην ερχόσαστε άδικα για να τα καμαρώσετε.

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013Θέμα: Σχέδιο Συμφωνητικού Β΄ Τροποποίησης της από 25.11.2008
Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ Α.Ε. με Σύμβαση Παραχώρησης μετά από διεθνή διαγωνισμό παραχώρησε το 2008 για διαχείριση τον Προβλήτα ΙΙ Εμπορευματοκιβωτίων και τον υπό κατασκευή Ανατολικό Προβλήτα ΙΙΙ. Ήδη επί της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης έχουν επέλθει με Φιλικό Διακανονισμό ορισμένες τροποποιήσεις το 2011-2012. Η διαδικασία αναθεώρησης όρων των μακροχρόνιων Συμβάσεων Παραχωρήσεων είναι συνήθης στη διεθνή πρακτική, η οποία τις περισσότερες φορές γίνεται με διαδικασίες Φιλικών Διακανονισμών, προκειμένου να αποφευχθούν πολύμηνες διαιτησίες ή δικαστικές εμπλοκές.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. από την αρχή των διαβουλεύσεων ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπ΄ όψη το Κοινοτικό Δίκαιο, τόσο για τις λιμενικές πολιτικές, όσο και για τις Συμβάσεις Παραχώρησης. Όπως είναι γνωστό, ακόμα και ο υπό ψήφιση νέος Κανονισμός για την αγορά λιμενικών υπηρεσιών απαιτεί σε κάθε λιμάνι να λειτουργούν περισσότεροι του ενός διαχειριστές και πολλοί χρήστες. Κρατικό ή ιδιωτικό μονοπώλιο δεν είναι αποδεκτό, ιδιαίτερα μάλιστα για λιμάνια, όπου δραστηριοποιούνται πολλοί χρήστες και ναυτιλιακές εταιρίες.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. όπως άλλωστε και η ΣΕΠ Α.Ε. συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με επιτελικά τους στελέχη, νομικούς και οικονομικούς συμβούλους από ελληνικές και διεθνείς εταιρίες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα των Συμφωνιών κα καθίσταται αποδεδειγμένα ισόρροπo προς το συμφέρον των δύο πλευρών.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε σοβαρότατα υπ΄ όψη του: (α) την κατάσταση στη διακίνηση φορτίων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, (β) τις εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας, (γ) τις συνενώσεις μεγάλων μεταφορέων (Maersk-CMA-MSC), (δ) τον ενδομεσογειακό ανταγωνισμό, (ε) τις δυνατότητες του Πειραιά για τα δίκτυα Άπω Ανατολής-Ευρώπης, (στ) τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική και (ζ) τις δυνατότητες στον χώρο των  παραχωρήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας και των ιδιωτικοποιήσεων, χωρίς μεταβολή του μετοχικού status.
Για το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού Β΄ Τροποποίησης, θα ήθελα να παραθέσω συνοπτικά τα ακόλουθα σχόλια: 
1.    Με το από 23.10.2012 έγγραφό της η ΣΕΠ Α.Ε. ζητούσε από τον ΟΛΠ Α.Ε. την κατάργηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Ανταλλάγματος λόγω της οικονομικής κρίσης.
2.    Στις 21.01.2013 η ΣΕΠ Α.Ε. απέστειλε αναδιατυπωμένο το ανωτέρω έγγραφο με το ίδιο αίτημα.
3.    Στις 22.01.2013 ο ΟΛΠ Α.Ε. απάντησε ότι “παρά το γεγονός ότι οι προβληματισμοί της επιστολής σας δεν αποτελούν διαφορά κατά τους όρους του άρθρου 33 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3755/2008), σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των μεταξύ μας καλών σχέσεων δεν έχουμε αντίρρηση να πραγματοποιηθεί διερευνητική συνάντηση…”
4.    Από τις συναντήσεις που ακολούθησαν, ετέθησαν ως πρόσθετα θέματα (α) ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών ως διαφορά κατά το άρθρο 33 και (β) νέες επενδύσεις, της κατασκευής του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ, μέσα από ενιαίο οικονομικό πακέτο το οποίο θα μπορούσε να περιλάβει και τυχόν αναστολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Ανταλλάγματος.
5.    Μετά από οριστικοποίηση πρότασης εκ μέρους της ΣΕΠ και θετική προσέγγιση της πολιτικής ηγεσίας, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις επί των ειδικότερων θεμάτων για τα οποία ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημέρωνε τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ (από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι σήμερα), καθώς και το εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
6.    Οι δύο πλευρές  κατέληξαν στη διατύπωση ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MOU), το οποίο συνυπογράφηκε στις 26.06.2013 παρουσία του Υπουργού ΥΝΑ κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, του Προέδρου της Cosco cpt Wei Jafou και της ηγεσίας του ΤΑΙΠΕΔ, κ.κ. Στ. Σταυρίδη και Ι. Εμίρη.
7.    Οι δύο πλευρές συνυπέγραψαν στις 30.08.2013 “Πρακτικό Διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης άρθρο 33 § 2 και 3 της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/2009)” το οποίο και παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. καταγράφοντας τις εκατέρωθεν θέσεις και τα βασικά σημεία της συμφωνίας.
8.    Οι δύο πλευρές μετά από νέες δίμηνες διαπραγματεύσεις συνδιαμόρφωσαν το συνημμένο Σχέδιο Συμφωνίας με τα σχεδιαγράμματα που απαιτούνται και το οποίο τίθεται υπό όψη του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα την αποστολή του για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.9.    Τα κύρια σημεία του Σχεδίου Συμφωνίας είναι:  
9.1: Τα δύο μέρη επιλύουν τις διαφορές που έχουν καταγραφεί χωρίς προσφυγή στη Διαιτησία και τα Δικαστήρια.
9.2: Η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις στο ΣΕΜΠΟ ύψους 230 εκ. ευρώ.
9.3: Η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει:
i. Να κατασκευάσει το Δυτικό Τμήμα του Προβλήτα ΙΙΙ.
ii. Να αυξήσει τη δυναμικότητα του Ανατολικού Προβλήτα III.
iii. Να αναβαθμίσει τον Προβλήτα II με 12 Ε-RTGS.
iv. Να κατασκευάσει τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε.
v. Να προμηθευθεί και εγκαταστήσει 7 Γ/Γ super super post Panamax σε μήκος 750m και 16 Γ/Γ RMGs για στοιβασία (6+1) containers καθ’ ύψος , ώστε το λιμάνι του Πειραιά να μπορεί να εξυπηρετεί νέας γενιάς πλοία (άνω των 15.000 TEUs).
9.4: Η ΣΕΠ Α.Ε. δήλωσε ότι θα αυξήσει τη συνολική ετήσια δυναμικότητα στις δικές της εγκαταστάσεις από 3.700.000 TEUS σε 6.200.000 TEUS. Αποδέχθηκε να αυξήσει την ετήσια εγγυημένη δυναμικότητα σε 4.750.000 TEUS και να διατηρηθούν οι ίδιες με την αρχική σύμβαση ρήτρες μη επίτευξης. 
9.5: Η ΣΕΠ Α.Ε. θα υποβάλλει νέες ή θα επεκτείνει υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση και λειτουργία.
9.6: Η ΣΕΠ Α.Ε. στον Προβλήτα III αναλαμβάνει να εγκιβωτίσει βυθοκορήματα από έργα εκβάθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε. Το κόστος μόνωσης αναλαμβάνει η ΣΕΠ Α.Ε.
9.7: Για την κατασκευή των κυψελωτών κιβωτίων του έργου Προβλήτα III ο ΟΛΠ Α.Ε. αποδέχεται να παραχωρήσει ανενεργούς χώρους με οικονομικό αντάλλαγμα, βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
9.8: Ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών θα κατασκευασθεί στο νότιο άκρο του Προβλήτα ΙΙΙ, χώρος ο οποίος παραμένει στον ΟΛΠ Α.Ε. (αφαιρούνται από τον Προβλήτα ΙΙΙ 12.000 τ.μ. στο “κεφάλι” του Προβλήτα) και σε μήκος 340m.
9.9.: Για την κατασκευή του Προβλήτα Πετρελαιοειδών, το συνολικό έργο (Προβλήτας και Δίκτυα) θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΕΠ Α.Ε. Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα το αποπληρώσει σε 22 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος και επιτόκιο euribor + 4%.
9.10.: Το Ελάχιστο Εγγυημένο Αντάλλαγμα αναστέλλεται μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και πάντως μέχρι το ΑΕΠ να ανέλθει σε + 2% του έτους 2008 (τιμές 2005).
9.11.: Η λειτουργία του Προβλήτα Πετρελαιοειδών δεν διακόπτεται και παραμένει ως δραστηριότητα αποκλειστικά στον ΟΛΠ Α.Ε., μέχρι τη λειτουργία του καινούργιου, ο οποίος επίσης παραμένει ως δραστηριότητα στον ΟΛΠ.9.12.: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν δικαστικής ή διοικητικής διένεξης με οποιονδήποτε τρίτο που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης, η δαπάνη και τυχόν αποζημίωση θα βαρύνει τη ΣΕΠ Α.Ε.
10. Από τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι:
10.1.: Η ΣΕΠ Α.Ε. έχει από το Νοέμβριο 2009 μέχρι σήμερα καταβάλλει στον ΟΛΠ Α.Ε. το ποσό των 158.401.661€ ήτοι, αρχική καταβολή 50.560.000€ και 107.841.661€ για το μεταβλητό και σταθερό αντάλλαγμα των ετών Νοέμβριος 2009 – Οκτώβριος 2013.
10.2.: η ΣΕΠ Α.Ε. έχει σχεδόν εκτελέσει το αναληφθέν επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 340 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.
11. Η αύξηση της εγγυημένης δυναμικότητας από 3.700.000 TEU σε 6.200.000 με σταθερό το Μεταβλητό Οικονομικό Αντάλλαγμα (21% μέχρι το 2016 και 24,5% από το 2017 και μετά, ποσοστά που παραμένουν σταθερά) θα λειτουργήσουν οικονομικά υπέρ των εσόδων του ΟΛΠ Α.Ε.
12. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΛΠ Α.Ε. το Ελάχιστο Εγγυημένο Αντάλλαγμα (70% του συμβατικού) από το 2013 και μετά θα υπολείπεται του μεταβλητού αν δεν υπάρξουν σημαντικές ανατροπές ή θα βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο.
13. Για την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας και διαφάνειας, το Σχέδιο Συμφωνίας θα τεθεί υπ΄ όψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της DG Comp, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θα κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων.
14. Από τη διαπραγματευτική διαδικασία προέκυψαν και εκτιμήθηκαν δύο νομικά θέματα: (α) το θέμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Ανταλλάγματος και (β) η έννοια του άρθρου 9.2 της Αρχικής Σύμβασης βάσει του οποίου η κατασκευή του Δυτικού Προβλήτα III μπορούσε να γίνει για ΣΕΜΠΟ μόνο με σύμφωνη γνώμη της ΣΕΠ Α.Ε.
15. Σημειώνεται ότι στη θέση του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ δεν υπάρχει Προβλήτας του ΟΛΠ Α.Ε., πλην ενός μικρού πλαγίου για τις ανάγκες της διακίνησης πετρελαιοειδών, ο δε χώρος δεν είναι χερσαίος, αλλά θαλάσσιος.
16. Η Συμφωνία θα ισχύσει από την ημέρα επικύρωσης από τη Βουλή και όχι από την 01.01.2013, όπως πρότεινε η ΣΕΠ Α.Ε. Ό,τι στο μεταξύ έχει καταγραφεί ή συμφωνηθεί δεν θα μπορεί να αποτελέσει θέμα ή επιχείρημα για μελλοντική προσφυγή.
17. Η ΣΕΠ Α.Ε. θα υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική της λειτουργία βάσει του άρθρου 5.5 της Αρχικής Σύμβασης για όλους τους Προβλήτες συμπεριλαμβανομένου και του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ.
18. Διατηρήθηκαν τα δικαιώματα καταγγελίας και στο Β΄ Συμφωνητικό Τροποποίησης από τον ΟΛΠ Α.Ε.
19. Με ξεχωριστό Συμφωνητικό η ΣΕΠ Α.Ε. θα αναλάβει την κατασκευή του λιμένος Αρμού Περάματος και ο ΟΛΠ Α.Ε. του Ε΄ Προβλήτα (μαρίνα) λιμένος Περάματος στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης.
20. Η οικονομική συμφωνία μέσα από αισιόδοξα και απαισιόδοξα σενάρια κατέδειξε ότι η Καθαρά Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) της Σύμβασης Παραχώρησης μετά τη Β΄ Αναθεώρηση κινείται αυξητικά και πάντως σημαντικά άνω του ορίου των 498 εκ. ευρώ της Κ.Π.Α. του εγγυημένου ανταλλάγματος.
Μετά τα παραπάνω το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι σύμφωνο με τους αναγκαίους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και εκτιμάται συνολικά επωφελές για τον Οργανισμό και το Δημόσιο. 
Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι την αποστολή του συνημμένου Σχεδίου                       Β’ Τροποποίησης της Σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου.
Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣΤετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι  του  Δ.Σ.  της Ένωσης Λιμενεργατών (προεδρείο και σύμβουλοι) δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι αλλά στο καινούργιο ΣΕΜΠΟ είμαστε  τρισήμιση χρόνια  και υπάρχει μια βασικότατη έλλειψη την οποία θυμόσαστε κάθε χειμώνα και μόλις πιάσει η άνοιξη την ξεχνάτε πάλι.
Λέω για τα ρημαδοκαμαράκια στις γέφυρες που θα έχουν βγει οι νεώτεροι συνάδελφοι σε σύνταξη και ακόμα δεν θα έχουν γίνει.
Σήμερα τα ξημερώματα με το ξαφνικό μπουρίνι και μέχρι να φέρουνε τα 20άρια να μπούμε να μην βρεχόμαστε είχαμε γίνει μούσκεμα μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο.
Και μην πείτε ο παππούς ή ο θείος ή ο ένας και ο άλλος φταίει γιατί από γραφείο σε γραφείο χάνουμε την μπάλα.
Αν κάποιοι έχουν πολλά χρόνια να κατεβούν στο ντόκο τουλάχιστον ας σκεφτούν αυτούς  που δουλεύουν εκεί σαν ζώα.
Αν αύριο το πρωί που είναι μέσα και το FAUSTINA αποφασίσουμε χωρίς συμβούλους ,σωματεία και καραγκοζηλίκια να μην πάμε για δουλειά διαμαρτυρόμενοι για τέτοια θέματα τι θα γίνει;
Έ; Τι θα γίνει;
Απλά προειδοποιούμε  για να μην λέτε μετά ότι δεν ενημερώσαμε.


Φιλικά (πάντα)