Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

ΦΥΛΑΓΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΟΥ

επειδή  οι προκαταβολές  είναι της μόδας παραθέτω τα  παρακάτω προς γνώση και συμμόρφωση


 Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.


Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α780) καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Πάσχα, στην οποία προβλέπεται ότι:
◾Στο αρ.1, παρ.2 προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2017 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 30-04-2017.
◾Στο αρ.3 παρ.1 ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.
◾Στο αρ. 10 παρ.1 ορίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος Πάσχα θα γίνει μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη (12/4/2017). Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
◾Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ. 690/45, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8, παρ.1 του Ν. 2336/95.

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ  Γ.Κ.Π  που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον 11 του 2017
διαπιστώσαμε  ότι με την σημερινή  βεβαίωση αποδοχών δεν  κατεβλήθη ως όφειλε  το ημερομίσθιο της καθαράς  δευτέρας 

επίσης   να ενημερώσω τους αρμόδιους και κατά τον νόμο υπευθύνους  ότι στον  νέο Γ.Κ.Π δεν  υπάρχει  απ όσο  έψαξα ΠΟΥΘΕΝΑ  αναφορά για το πόσοι εργάσθηκαν η πόσοι θα πάρουν  το ημερομίσθιο  μιας εκ των αργιών 

13.8 Οι  ημέρες  αργίας  και  ημιαργίας  του  προσωπικού  ορίζονται  ως  εξής:  α) Ημέρες αργίας: η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η Καθαρή Δευτέρα, η 25η  Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η  Μαΐου, του  Αγίου  Πνεύματος,  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου,  η  28η   Οκτωβρίου,  του  Αγίου  Σπυρίδωνος,  τα  Χριστούγεννα,  η  δεύτερη  μέρα  των  Χριστουγέννων  και  όλες  οι Κυριακές. β) Ημέρες ημιαργίας:  παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή της  Πρωτοχρονιάς.  Κατά  της  ημέρες  αυτές  η  εργασία  διακόπτεται 2 ώρες  πριν  τη  λήξη  του κανονικού ωραρίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης της αργίας με ημέρα Σάββατο ή  Κυριακή, η αργία δεν μετατίθεται σε εργάσιμη μέρα.