Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

εχω λεγετε !!!!!!!!!1

Με εξαγορά έως και τεσσάρων ετών (1.200 ημέρες ασφάλισης) μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 4.500 ένσημα και καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών (κατά 5 έτη νωρίτερα) ακόμη και όσοι δεν είχαν συμπληρώσει έως τις 31/12/2011 τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης (3.600 οι ασφαλισμένοι πριν από τις 31/12/2011 ή 3.375 ημέρες οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από την 1/1/93) και η ειδικότητά τους «βγήκε» την 1/1/2012 από τη νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών.

Πως υπολογίζεται το ποσό της εξαγοράς

Τη δυνατότητα συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης δίνει νομοθετική διάταξη του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη που προωθείται για άμεση ψήφιση στη Βουλή. Με βάση τη διάταξη, η εξαγορά θα γίνεται με την καταβολή ασφαλίστρου 3,60% στο ΙΚΑ και 2% επί του 25πλασίου του κατώτατου ημερομισθίου της 31/12/2011 για το ΕΤΕΑΜ.

Η εξαγορά καθίσταται σχεδόν υποχρεωτική ακόμη και για κατηγορίες που μένουν εντός λίστας με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του ΙΚΑ (αριθμός 27/20/3/2012) που θέτει νέες προϋποθέσεις (π.χ. σερβιτόρος ασφαλίζεται στα βαρέα αν απασχοληθεί για 11 από τις 22 ημέρες μετά της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής, ο εκ περιτροπής εργαζόμενος π.χ. για 9 ημέρες το μήνα θα πρέπει να κάνει 5 νυχτερινά, ο λαντζιέρης να μην έχει στη διάθεσή του πλυντήριο κ.ά.

Επίσης προβλέπεται:

• Εκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή

• Καταβολή σε δόσεις (όσοι οι μήνες εξαγοράς με παρακράτηση του ποσού και από τη σύνταξη)

Με την εξαγορά κατοχυρώνονται χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Π.χ. ασφαλισμένη που συνταξιοδοτείται με 4.500 ένσημα το 2012 συνταξιοδοτείται σε ηλικία 57 ετών (αντί 62 με τις κοινές διατάξεις εάν συμπληρώνει το 60ό έτος το 2012), το 2013, σε ηλικία 58 (αντί 63), το 2014 σε ηλικία 59 (αντί 64) και το 2015, σε ηλικία 60 ετών (αντί 65).

Δείτε ένα παράδειγμα εξαγοράς ενσήμων

Με μισθό 1.500 ευρώ θα καταβάλλονται 30,24 ευρώ το μήνα (1.500 ευρώ Χ εισφορά 3,60%) και για την επικουρική 16,80 ευρώ το μήνα, δηλαδή 47,80 ευρώ το μήνα ή 574 ευρώ για κάθε χρόνο και έως 2.296 ευρώ για τα 4 έτη.

Πηγή: Ημερησία

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Σφηνάκια για ΕΤΕ και ΟΛΠ ΟΛΠ: Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου θα μεταβιβασθεί, το σύνολο των μετοχών του ΟΛΠ που κατέχει το Δημόσιο.

Η λογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων 2011, αναφέρει ότι αποφασίστηκε να μεταβιβασθεί, χωρίς αντάλλαγμα, στο ΤΑΙΠΕΔ το 51,04% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ.

Σημειώνεται ότι έχει μεταβιβασθεί ήδη από το Δημόσιο στο Ταμείο το 23,1% του μετοχικού κεφαλαίου του Λιμένα.

Morgan Stanley- ETE: Σε πρόγραμμα παρουσιάσεων των μεγάλων ευρωπαικών τραπεζών και ασφαλιστικών που διοργανώνει η Morgan Stanley στο Λονδίνο μετέχει η Εθνική Τράπεζα.

Κλιμάκιο της ΕΤΕ βρίσκεται στο Λονδίνο, έχοντας την ευκαιρία να ενημερώσει και με one to one ραντεβού θεσμικούς επενδυτές.

Οι ελληνικές τράπεζες βγαίνουν ξανά στα διεθνή φόρουμ εν όψει και της ανακεφαλαιοποίησης.

μεγαλο ερωτηματικο ?

xamaileon.gr

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Μην πάρετε καλάθιΛένε όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι.
Εσείς μην πάρετε καλάθι γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα κεράσι.
Ίδια μυαλά, ίδιοι παπαγάλοι ,ίδιοι  αυτοεκλεγμένοι σωτήρες και οι ίδιοι χάχες να τους ακούνε με ανοικτό στόμα.
Την ώρα της καταστροφής ζητήστε ευθύνες μόνο από τους εαυτούς σας

Καλημέρα.

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΠΡΟΒΛΗΜΑ" ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Η ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΓΑΡΓΑΡΑ ?

ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΛΠ - COSCO ΓΙΑ ΤΟ Σ.ΕΜΠΟ
Εξομαλύνονται και με νόμο οι διαφορές ερμηνείας για τη σύμβαση παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και της θυγατρικής της Cosco ΣΕΠ ΑΕ.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή βρέθηκε η χρυσή τομή χωρίς προσφυγές σε Διαιτησίες και Δικαστήρια και επέλυσαν θέματα με αμοιβαία κατανόηση και προς το συμφέρον των δύο πλευρών, θέματα τα οποία προέκυψαν από τη συγκυρία, ασάφειες και διαφορετικές απόψεις επί της εφαρμογής ορισμένων συμβατικών ρυθμίσεων.

Από την αμοιβαία αποδοχή επίλυσης των τεθέντων θεμάτων, δεν αλλάζουν τα συνολικά οικονομικά μεγέθη της Σύμβασης Παραχώρησης και τα ετήσια ανταλλάγματα της ΣΕΠ Α.Ε. προς τον ΟΛΠ Α.Ε.
Η εκτέλεση των έργων του Προβλήτα ΙΙΙ θα ξεκίνησαν με νέο χρονοδιάγραμμα σταδιακής λειτουργίας των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ.
Ρυθμίσθηκαν επίσης τα θέματα που προέκυψαν από τη νομική διάσταση της έννοιας “ανωτέρα βία” και επελύθησαν τα θέματα συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ, ΣΕΠ και MSC.


Έγιναν ευρύτατες μεταβολές στα δεδομένα λειτουργίας των προβλητών. Λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών μετά το 2008 και λόγω της δημοσιονομικής κρίσης της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα:

- Δεν μεταβάλλεται το συνολικό συμφωνηθέν οικονομικό αντάλλαγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης.

- Δεν μεταβάλλονται οι καταβολές των ετήσιων ανταλλαγμάτων.

- Ως χρόνος έναρξης κατασκευής της προβλήτας ΙΙΙ παραμένει η 1η Οκτωβρίου 2011.

- Διακόπτεται η λειτουργία της ανατολικής πλευράς της Προβλήτας Πετρελαιοειδών. Για τις ανάγκες των εταιρειών θα λειτουργεί η δυτική πλευρά της Προβλήτας. Το θέμα κατασκευής νέας προβλήτας πετρελαιοειδών θα εξετασθεί εκ νέου αργότερα από κοινού και με τις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών , οι οποίες λειτουργούν στην προβλήτα.

- Η λειτουργία της Προβλήτας θα μπορεί να διακοπεί μετά από 10μηνη προειδοποίηση της ΣΕΠ προς τον ΟΛΠ.

- Η Κατασκευή της Προβλήτας ΙΙΙ (έργα πολιτικού μηχανικού) θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το 2016 (έναντι του 2015). Η ολοκλήρωση της λειτουργίας της Προβλήτας ΙΙΙ θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και θα ολοκληρωθεί εξάπαντος μέχρι το 2020.

- Διευκρινίσθηκαν πλήρως τα σημεία τριβών επί της έννοιας ¨ανωτέρα βία» βάσει κοινών δεικτών. Διευκρινίσθηκε ότι αφορούν γεγονότα «εντός λιμενικής ζώνης.»

- Η ΟΛΠ ΑΕ δεν θα εισπράττει τέλη και χρεώσεις για τις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙ και αντ’ αυτού η ΣΕΠ αναλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες ευθύνες και δαπάνες από τη Σύμβαση Παραχώρησης, οι οποίες επιβαρύνουν την ΟΛΠ ΑΕ.

Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Με τους συμφωνηθέντες όρους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης, επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα της ύφεσης, η οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, αφού κυρίως εκδηλώθηκε το 2010 και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το 2012, με χρόνο αναμενόμενης ουσιαστικής ανάκαμψης μετά το έτος 2013.
Με την τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης προκύπτει σαφής ωφέλεια για την ΟΛΠ Α.Ε., λόγω οριστικοποίησης της προσφοράς υπερβάλλουσας χωρητικότητας των λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων και της διατήρησης και αύξησης των συνολικών εσόδων από την παραχώρηση.
Προβλέπεται η έναρξη ισχύος της Τροποποιητικής Σύμβασης από την οριστικοποίηση των όρων αυτής, ήτοι από 26.7.2011 , υπό την αναβλητική αίρεση ότι θα επακολουθήσει κύρωση από το Κοινοβούλιο, και τούτο διότι η Σύμβαση είναι εν ενεργεία και εκτελείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι δε τροποποιήσεις ρυθμίζουν ορισμένους όρους λειτουργίας της που είναι αναγκαίοι για την επωφελέστερη εκτέλεσή της για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη».

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΤΟ 2ΕΥΡΟ

Αγαπητέ Γραμματέα, αγαπητοί φίλοι
Δεν έχω ενοχή για ο,τιδήποτε. Εξάλλου, δεν είμαι εγώ που φεύγω από τη στέγη, αλλά η στέγη που από καιρό με έχει εγκαταλείψει. Οι ιδέες μου και οι απόψεις μου παραμένουν ίδιες και απαράλλαχτες. Δεν έπαψα να είμαι σοσιαλιστής, προοδευτικός, ριζοσπάστης, πατριώτης. Η πορεία μου το έχει αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοι έπαψαν! Και όχι μόνο έπαψαν, αλλά συνεχίζουν να κοροϊδεύουν το λαό.
Σας χαιρετώ. Εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν. Εσείς αγκαλιά με την εξουσία στην υπηρεσία των δανειστών και του μεγάλου κεφαλαίου κι εμείς στους δρόμους της Αλληλεγγύης και των κινημάτων για τον Άνθρωπο.
Άντε θύμα άντε ψώνιο
Άντε σύμβολο αιώνιο
Αν ξυπνήσεις μονομιάς
Θάρθει ανάποδα ο ντουνιάς...

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

ΕρώτησηΑρκετοί συνάδελφοι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες  στα δελτία δεκαπενθήμερης αμοιβής (φίσες) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου δεν είχαν μεροκάματο αν και είχαν δουλέψει τις συγκεκριμένες μέρες.
Είναι τυχαίο γεγονός ή κάτι μπήκε σφήνα από το χαλιφάτο που χάλασε την ροή προς την αποτίμηση;
Κακοπροαίρετος δεν είμαι αλλά .........

Καλορίζικα και καλοδούλευτα τα  3 ΟΣΜΕ που έφτασαν σήμερα.
Θείε τώρα που είσαι γαλαντόμος μήπως να κοιτάξεις να φέρεις και ένα κλωβό ασφαλείας για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας σε επικίνδυνες καταστάσεις;

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

10 ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πρόθεση του υπουργείου είναι το μεταφορικό κόστος της ξηράς να ισοδυναμεί με το μεταφορικό κόστος και στη θάλασσα, δήλωσε σήμερα η αρμόδια υπουργός, η οποία έδωσε και σχετικές οδηγίες στις υπηρεσίες.

Σε δέκα ημέρες θα έχει ψηφισθεί από τη Βουλή η σχετική διάταξη για την πλήρη άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην πρώτη της ενημερωτική συνάντηση στο κτίριο της ακτής Βασιλειάδη, αναφέρθηκε και στα προβλήματα της ακτοπλοΐας, και συγκεκριμένα στο μεταφορικό ισοδύναμο.

Ο εξορθολογισμός του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησε πρόσφατα τη διακομματική επιτροπή για την ακτοπλοΐα, ενώ ήταν και το βασικό θέμα ημερίδας στη Ρόδο, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Νικόλαου Λίτινα και με τη συμμετοχή δημάρχων και εκπροσώπων ακτοπλοϊκών εταιρειών και φορέων.

Ήδη, πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες, λόγω τόσο της αύξησης της τιμής των καυσίμων στα ακτοπλοϊκά καύσιμα όσο και της μείωσης της επιβατικής κίνησης, έχουν πάρει από μόνες τους κάποια μέτρα για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Πολλά πλοία στις ελεύθερες δρομολογήσεις έχουν μειώσει τις ταχύτητες, ενώ κάποια άλλα δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σε μειώσεις δρομολογίων.

Η κ. Διαμαντοπούλου, την Παρασκευή, θα έχει συνεργασία με τους επικεφαλής του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να εξετάσει θέματα που αφορούν τα ελληνικά Λιμάνια, ενώ τη Δευτέρα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας, στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα μεταβιβάστηκαν από το ελληνικό δημόσιο προς το Ταμείο Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας 5.775.000 μετοχές του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), ποσοστό 23,1% και 2.348.640 μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΛΘ, ποσοστό 23,3% του μετοχικού κεφαλαίου.

NEWS IT .GR

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

ΒΟΜΒΑ! Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ!

Ακούγεται στα δελτία ειδήσεων ότι τα ταμεία θα υποστούν απώλειες λόγω του κουρέματος των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη αλήθεια που κρύβουν επιμελώς είναι ότι κούρεμα δεν θα υποστούν μόνο τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχουν τα ταμεία στο χαρτοφυλάκιο τους αλλά κούρεμα θα υποστούν και όλα τα ταμειακά διαθέσιμα των ταμείων που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Απίστευτο και όμως αληθινό.

Το κούρεμα δεν αφορά μόνο τα ταμεία εκείνα που οι διοικήσεις τους επέλεξαν να επενδύσουν μέρος των διαθεσίμων τους σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου αλλά ΟΛΑ τα ταμεία ακόμα και αυτά που ουδέποτε οι διοικήσεις τους αποφάσισαν να επενδύσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ας δούμε πως και γιατί. Σύμφωνα με το νόμο τα ταμεία υποχρεούνται τα όποια ταμειακά τους διαθέσιμα να τα έχουν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος.
 Όταν ένα Φυσικό Πρόσωπο π.χ. σαν και εμένα καταθέτει τις αποταμιεύσεις του σε μια τράπεζα η Τράπεζα εγγυάται την ασφάλειά τους και υπόσχεται την επιστροφή αυτών με έστω και έναν ελάχιστο τόκο όταν και όποτε ο καταθέτης ζητήσει το κεφάλαιό του πίσω. Η τράπεζα βέβαια έχει το δικαίωμα να επενδύσει κατά την κρίση της τα κεφάλαια του καταθέτη προς αποκομιδή κερδών. Μπορεί με αυτά να αγοράσει μετοχές από το χρηματιστήριο ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή όποιο άλλο επενδυτικό προϊόν νομίζει ότι θα τις αποφέρει κέρδη. Οι κινήσεις αυτές δεν αφορούν τον καταθέτη και ούτε τις γνωρίζει. Εκείνο που ξέρει ο καταθέτης είναι ότι δικαιούται να ζητήσει όποτε θέλει τα κεφάλαιά του πίσω ανεξάρτητα αν με αυτά η τράπεζα αποκομίσει κέρδος ή ζημιά. Τουλάχιστο μέχρι σήμερα ουδέποτε τράπεζα δεν μεταβίβασε τις όποιες ζημιές της στον καταθέτη.
 Αυτά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τις τράπεζες που αυτά καταθέτουν τις αποταμιεύσεις τους.  Αυτά όμως δεν ισχύουν για τα Νομικά Πρόσωπα και την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα ταμεία τώρα είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το νόμο όπως είπα υποχρεούνται να καταθέτουν τις όποιες οικονομίες τους (αυτές λέγονται ταμειακά διαθέσιμα) μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι οικονομίες αυτές των ασφαλιστικών ταμείων δεν προέρχονται από επιχορηγήσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού αλλά αποκλειστικά και μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των Ελλήνων πολιτών.
 Η Τράπεζα Ελλάδος τώρα διαθέτει ένα τμήμα που λέγετε Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων Νομικών Προσώπων. Δουλεία αυτού του τμήματος είναι να επενδύει τα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων σε επενδυτικά προϊόντα όπως κάνουν άλλωστε και όλες οι άλλες τράπεζες και τα κέρδη της να τα απονέμει με την μορφή τόκων στις καταθέσεις των Νομικών Προσώπων. Μέχρι σήμερα όπως και οι άλλες τράπεζες εγγυόταν την ασφάλεια των καταθέσεων των ταμειακών διαθεσίμων των ταμείων και ουδέποτε μεταβίβασε σε αυτά ζημιές και τα Ταμεία αποκόμιζαν μόνο Τόκους από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 Τον τελευταίο καιρό όμως το τμήμα αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος έλαβε την κυβερνητική εντολή και σύμφωνα με Νόμο όπως ισχυρίζονται τα στελέχη του, να επενδύουν τα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων αποκλειστικά και μόνο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου!  Και ιδού τώρα η μεγάλη κλοπή. Μετά το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος δήλωσε εθελοντική συμμετοχή η Τράπεζα της Ελλάδος μεταβιβάζει για πρώτη φορά στην Ιστορία αυτή την απώλειά από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων.   Π.χ. αν στο λογαριασμό ενός Ταμείου των ταμειακών διαθεσίμων του που διατηρούσε μέχρι χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος φαίνονταν π.χ. κεφάλαιο 1 Δις Ευρώ μετά το κούρεμα αυτό θα φαίνεται πλέον όχι πια 1 Δις αλλά 0,45 Δις ή 450 εκ. ευρώ! Και μιλάμε όπως είπα για εισφορές των Ελλήνων πολιτών. Για να γίνει κατανοητό φανταστείτε κάποιος να έχει κατατεθειμένα σε μια τράπεζα 10.000 ευρώ και την άλλη μέρα η τράπεζα να του πει δεν σου δίνω πίσω 10.000 ευρώ, σου δίνω μόνο 4.500 ευρώ!
 Η Μεγάλη αυτή κλοπή αφορά όλους τους Έλληνες γιατί όλοι οι Έλληνες είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο που έχει τα ταμειακά διαθέσιμα του στην Τράπεζα Ελλάδος. Η κίνηση αυτή θα σημάνει κυριολεκτικά πανωλεθρία για τα ταμεία. Θέλω να δω πώς θα είναι σε θέση μετά το κούρεμα να πληρώνουν συντάξεις ή να καλύπτουν περίθαλψη των ασφαλισμένων τους;
 Αυτή είναι μια είδηση που επιμελώς αποκρύπτετε από τους Έλληνες και δεν ακούγεται σε κανένα δελτίο ειδήσεων. Το μόνο που ακούγεται είναι ότι το PSI πέτυχε και δίδετε μια εικόνα ψευτο-πανηγυρισμού.
 Έλληνες ξυπνήστε. Μην το αφήστε να περάσει έτσι.

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΡΚΟ MEDRANO

Τσίρκο Μεντράνο
Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, είναι το τσίρκο Μεντράνο (όσοι από σας το θυμάστε στις καλές του εποχές)! Και για να μην πουν κάποιοι ότι λέω υπερβολές, θα σας αναφέρω τρία επεισόδια, που κατά τη γνώμη μου πιστοποιούν την παραπάνω εκτίμηση.

1) Το απόλυτο μπάχαλο για το χαράτσι στα ακίνητα, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Άλλα λέει το υπουργείο Οικονομικών, άλλα η ΔΕΗ, άλλα το υπουργείο Ενέργειας, η Ν.Δ. καταγγέλλει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στην οποία μετέχει, το μισό ΠΑΣΟΚ σιωπά, το άλλο μισό βρίζει (στο παρασκήνιο) τον Βενιζέλο. Ο πρωθυπουργός ούτε που ασχολείται.

2) Ο χρόνος των εκλογών γίνεται μπαλάκι ανάμεσα σε υπουργούς, που ζητούν να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης, οι άλλοι μισοί (προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ) λένε να γίνουν εκλογές, οι της Ν.Δ. δεν λένε κουβέντα, ο Σαμαράς λέει ότι τις θέλει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά «θα δούμε». Ο πρωθυπουργός μασάει τα λόγια του.

3) Παραιτείται ένας υπουργός, το ξεχνούν για εννιά μέρες, αρχίζουν τις κουβέντες ποιος θα πάει στη θέση του, περνάνε 20 ώρες, ακούγονται πολλά ονόματα, η Ν.Δ. δεν μετέχει στο κόλπο και τελικά, μόλις... σφυρίζει ο διαιτητής το ματς Άρσεναλ - Μίλαν, αλλάζουν καρέκλες οι δύο και τελικά μπαίνει στο γήπεδο ο Μπαμπινιώτης!!!

Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ούτε δυο αλλαγές της πλάκας.

Πώς σας φαίνεται εσάς το μοντέλο Παπαδήμου; Μπορεί να επαναληφθεί μετά τις εκλογές;

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΑΚΡΙΒΟ ΜΟΥ ΣΕΜΠΟ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Οικονομικών με θέμα: «Ερωτηματικά δημιουργούν οι σημαντικές υπερβάσεις δαπανών υλοποίησης... έργων της ΟΛΠ Α.Ε. σε σχέση με τα ποσά που προέβλεπαν οι συμβάσεις ανάθεσης» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Θοδωρής Δρίτσας Α΄ Πειραιά και Νησιών, Παναγιώτης Λαφαζάνης Β΄ Πειραιά.

Αναλυτικά:

«Σημαντικές υπερβάσεις διαπιστώνονται στις δαπάνες των έργων κατασκευής και επέκτασης του προβλήτα Ι του λιμανιού του Πειραιά στο Σταθμό ΕΜΠΟρευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) σε σχέση με τα ποσά που προέβλεπαν οι σχετικές συμβάσεις ανάθεσης.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του έργου «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο - Προβλήτα Ι» που ολοκληρώθηκε το 2009, ενώ το ποσό της σύμβασης ανάθεσης μετά την έκπτωση ανερχόταν σε 24.592.590 ευρώ, το έργο τελικά κόστισε 49. 159. 357 ευρώ.

Αντίστοιχα, για το έργο «Προέκταση Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου», ενώ το ποσό της σύμβασης ανάθεσης ήταν 14.664.899 ευρώ μετά την έκπτωση, το τελικό κόστος του έργου που ολοκληρώθηκε το 2010 ανήλθε στο ποσό των 23. 806. 739 ευρώ. Συνολικά οι υπερβάσεις των δαπανών σε σχέση με το περιεχόμενο των συμβάσεων ανήλθαν στο ποσό των 33.708.607 ευρώ.

Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε καταγγελία υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία μέρος αυτών των υπερβάσεων που ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ και για τα δύο έργα, εισπράχθηκαν παρανόμως από τον ανάδοχο ο οποίος υπολόγισε λανθασμένα – και προς όφελος του - τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης.

Αυτές οι σημαντικές υπερβάσεις που στην περίπτωση του πρώτου έργου φθάνουν ακόμα και στο 100% του αρχικού ποσού της σύμβασης και υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί παρά να δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ερωτηματικά. Αυτές οι υπερβάσεις αποτελούν δε πρόκληση ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που οι εργαζόμενοι και γενικότερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα στενάζουν από τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους στο όνομα της δήθεν «προσπάθειας για μείωση της κρατικής σπατάλης» .

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Που οφείλονται οι σημαντικές υπερβάσεις στο τελικό κόστος υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων έργων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις ανάθεσης;
2. Με ποια κριτήρια οι διοικήσεις της ΟΛΠ Α.Ε. ενέκριναν την αναθεώρηση των ποσών των συμβάσεων ανάθεσης και την αύξηση του τελικού κόστους των έργων; Ήταν ενήμερη η πολιτική ηγεσία που έχει την αρμοδιότητα εποπτείας της ΟΛΠ Α.Ε. για αυτές τις αποφάσεις;
3. Επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι υπήρξε καταγγελία υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος υπολόγισε προς όφελος του τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης, με αποτέλεσμα να εισπράξει παρανόμως από τον Οργανισμό υψηλά χρηματικά ποσά,;
4. Στην περίπτωση που επιβεβαιώνουν την αναφερόμενη στο κείμενο της ερώτησης καταγγελία, υπήρξε σχετική διερεύνηση και ποια τα αποτελέσματα της; Διαπιστώθηκαν ευθύνες ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών της ΟΛΠ Α.Ε. που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού των συντελεστών αναθεώρησης;
5. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα συνεχιστεί η πρακτική των υπερβάσεων του κόστους των έργων σε σχέση με τις αρχικές τους συμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Οργανισμού και συνεπώς το δημόσιο συμφέρον;

Παρακαλούμε για την κατάθεση των σχετικών αποφάσεων καθώς και αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων της ΟΛΠ Α.Ε. στα οποία εγκρίθηκαν οι αναθεωρήσεις των ποσών που προέβλεπαν οι αρχικές συμβάσεις για τα δύο έργα που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης.

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Της Αγγελικής Καλλή

To «σπάσιμο» των δραστηριοτήτων των οργανισμών λιμένων στα δύο έχει μελετήσει και επεξεργαστεί ο ΟΛΠ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για το 2012 και ενώ μέσα στο Μάιο αναμένονται οι εισηγήσεις του συμβούλου που έχει προσλάβει η κυβέρνηση για την αποκρατικοποίηση όλων των λιμανιών.Η ΠΝΟ αντίθετη στα μέτρα της κυβέρνησης για τους ναυτικούς
Ιδιώτες
Συγκεκριμένα ο οργανισμός έχει μελετήσει το διαχωρισμό των λιμενικών δραστηριοτήτων σε δημόσιου χαρακτήρα και σε τομείς εκμετάλλευσης, δηλαδή σε τομείς στους οποίους θα αναπτύσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες από ιδιώτες. Μία χαρακτηριστική δραστηριότητα δημόσιου χαρακτήρα είναι η παροχή λιμενικών υπηρεσιών στην ακτοπλοΐα, ένα κομμάτι το οποίο συνήθως «επιδοτείται» από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των μεγάλων λιμανιών, καθώς αφορά το κοινωνικό σύνολο.

Από την άλλη πλευρά, δραστηριότητες που αποτελούν στόχο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τουλάχιστον στο λιμάνι του Πειραιά, είναι η κρουαζιέρα και οι νέοι τερματικοί σταθμοί αυτοκινήτων. Ο ΟΛΠ προτείνει σε κάθε λιμάνι ή σε κάθε λιμενικό σύστημα οι υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα να φύγουν από το πλαίσιο των Οργανισμών και να περάσουν στη δικαιοδοσία των Αρχών Λιμένων που θα συγκροτηθούν.

Η Αρχή Λιμένος θα συγκεντρώνει όλες εκείνες τις λιμενικές δραστηριότητες που δεν θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες, ενώ οι εταιρείες των λιμένων ή των λιμενικών συστημάτων που συγκροτηθούν, θα συγκεντρώνουν τις υπό παραχώρηση δραστηριότητες, οι οποίες κατά την άποψη του ΟΛΠ πρέπει κυρίως να αφορούν την ανάπτυξη των νέων λιμενικών υποδομών.

Παράλληλα προτείνει τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων Ελλάδος, η οποία είχε συζητηθεί και προ διετίας με αφορμή την παραχώρηση στην Cosco της προβλήτας ΙΙ στο ΣΕΜΠΟ του Πειραιά.

Τρεις άξονες
Ο ΟΛΠ υποστηρίζει ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Λιμένων θα πρέπει να έχει τρεις βασικούς άξονες όσον αφορά τις δικαιοδοσίες της:


διαβάστε επίσης:
Οφείλουν στην ακτοπλοΐα 15 εκατ. ευρώ Την επίλυση θεμάτων μεταξύ λιμένων.
Την επίλυση ζητημάτων μεταξύ των χρηστών και των λιμένων.
Και τέλος την επίλυση ζητημάτων μεταξύ των χρηστών των λιμένων για θέματα θαλασσίων μεταφορών.Τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής στα λιμάνια ζητούν τελευταία και οι χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών, όπως η Διεθνής Ναυτική Ενωση, η οποία εκπροσωπεί τα μεγάλα ναυτιλιακά πρακτορεία που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εκτιμούν ότι με την ανάπτυξη ιδιωτών παρόχων μέσα στα λιμάνια πρέπει να υπάρχει μία Αρχή επίβλεψής τους.

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Κορώνια δώστε βάση


Θ.Πάλλης: «Επιτακτική η αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών λιμένων»


- Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα, Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής στην Συνάντηση για την «Διερεύνηση δυνατότητας κύρωσης των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 137 «Για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τις νέες μεθόδους χειρισμού στα λιμάνια» (1973) και 152 «Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιμενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες» (1979).

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής η Ελληνική Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα αυστηρό χρονικά πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει συγκεκριμένα και σημαντικά μέτρα ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την επίτευξη σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας.
Μέρος του προγράμματος δράσεων αποτελούν οι Ελληνικοί λιμένες, οι οποίοι καλούνται να αποτελέσουν πολιτική προτεραιότητα πρώτης γραμμής. Η αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών λιμένων είναι επιτακτική και μέσω αυτής πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου μας και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Έχουμε την ευθύνη αλλά και τις δυνατότητες να το πετύχουμε.
Σήμερα η μορφή αποκρατικοποιήσεων των Ελληνικών λιμένων βρίσκεται υπό εξέταση, και σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται σύντομα – εντός του δεύτερου τριμήνου του 2012 - να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την ακριβή διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, προς όφελος της χώρας.
Με δεδομένη την προοπτική διεύρυνσης της συμμετοχής στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω της διαχείρισης τερματικών σταθμών, γίνεται επιτακτική η ανάγκη να εξετάσουμε υπό νέο πρίσμα και τον τρόπο απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών – με πρώτο μέλημα τον ανθρώπινο παράγοντα και κινητήριο δύναμη των λιμένων, τον εργαζόμενο.
Η εργασία, ως βασικός συντελεστής παραγωγής του λιμενικού προϊόντος, θα πρέπει να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της λιμενικής βιομηχανίας.
Η εδραίωση ενός αποδεκτού και σταθερού περιβάλλοντος από πλευράς εργασιακών συνθηκών, όπως η ασφάλεια και η υγιεινή, η με κανόνες ελεύθερη πρόσβαση στην εργασία στους λιμένες, είναι εξίσου σημαντικές, με το σταθερό πλαίσιο επενδύσεων.
Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαμβάνει την πρωτοβουλία για έναρξη διαλόγου για την εργασία στους Ελληνικούς Λιμένες.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλέσαμε σήμερα να εξετάσουμε τις προοπτικές επικύρωσης των Διεθνών Συμβάσεων του ILO, C137 «Για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τις νέες μεθόδους χειρισμού στα λιμάνια» (1973) και C152 «Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιμενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες» (1979).
1. Βρισκόμαστε στο στάδιο πρωτοβουλιών για το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Η περίπτωση των λιμενεργατών δεν μπορεί να καθυστερήσει. Kάθε προσπάθεια της ΓΓΛΛΠ είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
2. Η πρώτη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων, για την διερεύνηση δυνατότητας κύρωσης των δύο Διεθνών Συμβάσεων του ΙLO, δεν αποτελεί προσπάθεια για να «κλείσει» το επάγγελμα της λιμενεργασίας. Θέλω αυτό να είναι ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση από την έναρξη της διαδικασίας.
3. Αποτελεί πεποίθηση μου ότι αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση αναβάθμιση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού λιμενικού συστήματος είναι η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα περιορίσουν τα θεσμικά εμπόδια για την είσοδο εργοδοτών, όσο και εργαζομένων στους λιμένες.
4. Αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να λάβουν χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων, που θα γίνεται αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο, από όλους τους δρώντες παράγοντες της λιμενικής βιομηχανίας. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων απαιτεί την ύπαρξη κανόνων και η προσπάθεια της ΓΓΛΛΠ είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
5. Θεωρώ αυτονόητο, ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να συνδυασθεί με έναν οργανωμένο κοινωνικό διάλογο, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα συν-διαμορφώσουν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις. Ακριβώς όπως έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες που προχώρησαν, εδώ και καιρό, σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες (π.χ. Ισπανία, Ιταλία).
6. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούμε σχετικά με τις συμβάσεις για τη λιμενεργασία που έχει διαμορφώσει ο ILO - και συμπεριλαμβάνουν όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος, και γι' αυτό ακριβώς, σχεδόν 40 χρόνια μετά, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για περαιτέρω διάλογο και ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.
7. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για 'μίνιμουμ' όρους, ώστε να μπορεί να τους εφαρμόσει κάθε χώρα του πλανήτη, αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη, και όχι για δημιουργία εμποδίων εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά εργασίας.
8. Στη βάση αυτή 'ανοίγει' ο κοινωνικός διάλογος (1.3.2012), ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαδικασία με το ανάλογο θετικό αποτέλεσμα. Κοινωνικός διάλογος που απαιτείται περισσότερο από ποτέ ώστε να εξασφαλίσουμε μια θετική μετάβαση στην νέα πραγματικότητα.
9. Ελπίζοντας σε μία παραγωγική διαδικασία, που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λιμενικού συστήματος. – είναι η κουλτούρα που έλειψε καταλυτικά την δεκαετία του 2000 με τα γνωστά σε όλους προβλήματα
10. Σίγουρα δεν είναι ανεκτίμητη συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας" ένα ανυπόγραφο δημοσίευμα που προσπαθεί να προκαταβάλει καταστάσεις...
Όπως επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση με τον ILO
• Αποτελούν συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων στους λιμένες, οι οποίοι συνεχίζουν
• οι εν λόγω συμβάσεις, οι δύο συμβάσεις ορίζουν ελάχιστα πρότυπα για την προσφορά λιμενικών εργασιών.
• Αποτελούν τη βάση αναφοράς για οποιοδήποτε επικαιροποιημένο έγγραφο συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι και εκδίδει ο ILO.
Το πλέον σημαντικό: οι συγκεκριμένες συμβάσεις έχουν ήδη επικυρωθεί από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η Σύμβαση 137, έχει επικυρωθεί από την Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία,
• Η Σύμβαση 152, έχει επικυρωθεί από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, αλλά και την Τουρκία και την Κύπρο, χώρες που διαθέτουν ανταγωνιστικούς προς την Ελλάδα λιμένες,
• Έχουν επικυρωθεί και από χώρες της Βόρειας Ευρώπης: Φιλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Νορβηγία.
Να σημειωθεί ότι δεν βρισκόμαστε σε παρθενογένεση. Έχει ήδη υπάρξει σχετική προεργασία:
• Το 2008, ακριβώς όταν η διαδικασία διαρθρωτικής αλλαγής βρισκόταν σε εξέλιξη, η ΟΛΘ ΑΕ υπέγραψε σχετικό μνημόνιο και σε συνεργασία με τον ΙLO εξέδωσε τον Κώδικα Πρακτικής για την Ασφάλεια και Υγεία στους λιμένες. Ο εν λόγω Κώδικας υιοθετήθηκε το 2005 και συμπεριλαμβάνει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας και υγείας στους λιμένες και βασίζεται εκτεταμένα στις αρχές που προσδιορίζει η σύμβαση 152.
• Από το 2010, υπήρξε σχετική προεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και της Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής και άλλων εμπλεκόμενων διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας και η ΓΓΛΛΠ βρισκόμαστε σε συνεργασία όσον αφορά στον τομέα της απελευθέρωσης της πρόσβασης στην λιμενεργασία, όπως ακριβώς το ΤΑΙΠΕΔ και η ΓΓΛΛΠ βρίσκονται σε επαφή για την είσοδο νέων παικτών στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.
Εξάλλου η χώρα μας έχει παράδοση συζήτησης και κύρωσης σχετικών συμβάσεων – όπως η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, και η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για την νομοθετική κύρωση της.

marinews