Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2015

«Βόμβα» από Βρυξέλες στην πώληση του ΟΛΠ!
 
«Βόμβα», ανατροπής όλων των δεδομένων, στην διαδικασία πώλησης του ΟΛΠ ρίχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την… ετεροχρονισμένη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Απόφασης, με την οποία πρέπει επιστρέψει η Cosco τα οφέλη της από τις φοροαπαλλαγές, που της είχαν δοθεί.

Η κυβέρνηση επέλεξε, τον Ιούνιο, να κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Επιτροπής για την παραπάνω Απόφαση. Ωστόσο, η δημοσίευσή της στο φύλλο της Επίσης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπ’ αριθμό L 269/ 15-10-2015), την οποία αποκαλύπτει το Pireas2day.gr,  δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς προβλέπει ρητά τα εξής:Άρθρο 4
1.    Η ανάκτηση των χορηγηθεισών ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι άμεση και εκτελεστέα.
2.     Η Ελλάδα διασφαλίζει την εκτέλεση της παρούσας απόφασης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.
Δηλαδή, εντός Φεβρουαρίου πρέπει να έχει εισπράξει τις ενισχύσεις, που δημοσιογραφικές πληροφορίες υπολογίζουν σε περίπου 50 εκατομ. €.
Άρθρο 5
1.    Εντός δύο μηνών (δηλαδή, μέχρι το τέλος του έτους) από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η Ελλάδα υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το συνολικό ποσό (κεφάλαιο και τόκοι) που πρέπει να ανακτηθεί από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Coscο?
β) λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που έχει ήδη λάβει και σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση? και
 γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο ΣΕΠ και η μητρική του εταιρεία Cosco έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν την ενίσχυση.
Η Ελλάδα τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκτησης της χορηγηθείσας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Υποβάλλει αμέσως, μετά από απλή αίτηση της Επιτροπής, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ή σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση. Παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τα ποσά των ενισχύσεων και των τόκων που έχουν ήδη ανακτηθεί από τον δικαιούχο.
Να σημειωθεί ότι το θέμα τέθηκε, την Πέμπτη, από τον πρόεδρο της ΟΜΥΛΕ Γιώργο Γεωργακόπουλο στον υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος παρέπεμψε στο… υπουργείο Οικονομικών.

«Αρνήθηκε να πει λέξη για το σκάνδαλο των φοροαπαλλαγών που καρπούται η COSCO, παρά την καταδικαστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ», αναφέρουν, χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή τους για τη συνάντηση του υπουργού με τους φορείς η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ.

Ακόμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Απόφαση, που εκδόθηκε μετά από προσφυγές στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του πρώην νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα, της ΟΜΥΛΕ και του Διεθνούς Συμβουλίου Λιμενεργατών και υπογράφεται από τη δανέζα επίτροπο Margrethe Vestager σημειώνει ότι κρίθηκαν ως αντίθετες με το κοινοτικό δίκαιο οι παρακάτω φοροαπαλλαγές, που είχαν δοθεί στη Cosco κατά την παραχώρηση της προβλήτας ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

Τα ακόλουθα μέτρα κρατικής ενίσχυσης προς όφελος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και του πιστωτή του, της Cosco, τα οποία παρανόμως εφάρμοσε η Ελλάδα κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά:
1) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III.
2) Δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης? ορισμός της έννοιας του «επενδυτικού αγαθού» για τους σκοπούς των κανόνων περί ΦΠΑ? δικαίωμα για τόκους υπερημερίας από την πρώτη ημέρα μετά την 60ή ημέρα από την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ.
3) Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό.
4) Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για την ανακατασκευή του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του προβλήτα III.
5) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης καθώς και οποιασδήποτε συμπληρωματικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του έργου.
6) Απαλλαγή από φόρους, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές και τυχόν δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για τις συμβάσεις μεταξύ των πιστωτών των δανειακών συμβάσεων βάσει των οποίων μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.
7) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για κάθε οικονομική αντιστάθμιση που καταβάλλεται από τον ΟΛΠ στον ΣΕΠ δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης, πράγμα που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του κώδικα ΦΠΑ.
8) Προστασία στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις ξένες επενδύσεις.

Η Ελλάδα στην προσφυγή που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 2 Ιουνίου αλλά ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί καθώς αναμενόταν η επίσημη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαλείται 5 λόγους για την ακύρωση της παραπάνω Απόφασης, ανάμεσα στους οποίους ότι:

«την εσφαλμένη, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία ως προς: α) τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων μέσω κρατικών πόρων, β) την ύπαρξη επιλεκτικού πλεονεκτήματος, γ) ως προς τη σύγκριση με παρόμοιες διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα σχετικά με συμβάσεις παραχώρησης έργων δημοσίων υποδομών που ενέκρινε η Επιτροπή, και δ) τη νόθευση του ανταγωνισμού και την επίδραση στο εμπόριο των κρατών μελών»


http://pireas2day.gr/02,33,21861,00.aspx 

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

«Αποκαλύψεις» Ανωμερίτη για το ΤΑΙΠΕΔ

anomeritis.jpg

«Το ΤΑΙΠΕΔ προσπαθεί να ξεπουλήσει τα πάντα, έτσι, χωρίς σχέδιο και προοπτική»
Σε καταγγελίες για τους χειρισμούς του ΤΑΙΠΕΔ στην υπόθεση πώλησης των ΟΛΠ και ΟΛΘ προχώρησε την Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΛΠ, Γιώργος Ανωμερίτης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ).
Ο Γ. Ανωμερίτης υποστήριξε ότι τον Μάρτιο του 2013 το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διαγωνισμούς πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΠ και ΟΛΘ. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εκτιμητή για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ.
Τόνισε επίσης ότι το ΤΑΙΠΕΔ αναρμοδίως έθεσε σε διαβούλευση ένα Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης ελληνικού δημοσίου - ΟΛΠ (άρα και πρότυπο για όλα τα λιμάνια Α.Ε.), το οποίο ούτε στα δ.σ. των λιμένων απεστάλη ούτε στην ΕΛΙΜΕ ούτε στον άμεσα ενδιαφερόμενο τον ΟΛΠ ούτε καν αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ. Σχέδιο κυριολεκτικά «φάντασμα», όπως το χαρακτηρίζει το Γ.Ανωμερίτης.
Επεσήμανε, επίσης, ότι το ΤΑΙΠΕΔ προσπαθεί να ξεπουλήσει τα πάντα «έτσι, χωρίς σχέδιο και προοπτική» και υπογράμμισε ότι «η κρίση και οι ιδιωτικοποιήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων και δεν έχουν σχέση με τα μνημόνια». Όπως είπε και τα τρία μνημόνια αλλά και το Μεσοπρόθεσμο, ζητούν την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων «αξιοποίησης του ΟΛΠ και ΟΛΘ και των περιφερειακών λιμένων» με Συμβάσεις Παραχώρησης, χωρίς καμιά υπόδειξη πώλησης ποσοστού μετοχών. Η πώληση του 67% του ΟΛΠ και ΟΛΘ και του 100% των άλλων 10 εθνικής σημασίας Λιμένων ΑΕ αποτελεί μονομερή απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ και των εκάστοτε υπογείων του Μαξίμου και όχι της τρόικας, την οποία ως προκάλυμμα επικαλούνται.
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΛΠ ανέφερε ότι τα λιμάνια της χώρας από το 2010 και μετά άντεξαν, παρουσιάζοντας όλα θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά η οικονομική κρίση από τη μια πλευρά και οι πολιτικές που ασκήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις ήταν απογοητευτικές. Υπενθύμισε ότι για το άνοιγμα των αγορών είχαν ζητήσει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων. Στο τέλος, όμως, ψηφίσθηκε μια κρατική Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ), η οποία δυο χρόνια μετά, ούτε λειτούργησε ούτε στελεχώθηκε.

http://www.efsyn.gr/arthro/apokalypseis-anomeriti-gia-taiped 

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Ζητήματα-φωτιά ανάβει η πώληση του ΟΛΠ

peiraias.jpg

Ζητήματα-φωτιά ανάβει η πώληση του ΟΛΠ Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρο τον χάρτη του Λιμανιού που αποκαλύπτει τι σχεδιάζεται
Η πώληση του μεριδίου του ΟΛΠ στους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές, όπως επανειλημμένα έχει αναδείξει η «Εφ.Συν.», έχει πολλά «θολά» σημεία. Από το ύψος του τιμήματος της παραχώρησης μέχρι τις εκτάσεις-φιλέτα που θα λάβει ως «προίκα» ο αγοραστής, οι ενστάσεις και οι αντιδράσεις είναι πολλές και κάθε μέρα εντείνονται. Παράλληλα όμως, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ υπερβαίνει κατά πολύ μια απλή ιδιωτικοποίηση. Ο χάρτης και τα στοιχεία που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν το σχέδιο να κατασκευαστεί στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή της Β’ Πειραιά ένα έργο «φαραωνικό» με όλη τη σημασία της λέξης, που ενέχει επιπρόσθετους κινδύνους για τον πολιτισμό και την οικονομία.
Στον χάρτη που παρατίθεται (Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να δείτε ολόκληρο τον χάρτη) έχουν σκιαστεί με διαφορετικά χρώματα οι «επίμαχες» περιοχές. Αφενός με κίτρινο χρώμα έχουν επισημανθεί οι περιοχές του παραλιακού μετώπου που σχεδιάζεται να παραχωρηθούν στον επενδυτή.
Οπως είχαμε αναφέρει στην ιστοσελίδα μας και στο φύλλο της 2/10/2015 («Πανστρατιά για το λιμάνι»), το ΤΑΙΠΕΔ είχε στόχο να πουλήσει συνοδευτικά στους ιδιώτες σχεδόν ολόκληρο το τοπικό παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν πλέον οι συζητήσεις για να δοθεί το παραλιακό τμήμα του «Ορμου Σφαγείων» στους δήμους, ώστε να εξασφαλιστεί μια μικρή δίοδος των παρακείμενων δήμων στη θάλασσα. Οι τελικές αποφάσεις θα έχουν γνωστοποιηθεί την Παρασκευή.
Η περαιτέρω σήμανση στον χάρτη δείχνει όμως ότι ακόμα και αυτή η μικρή δίοδος προς τη θάλασσα πιθανότατα καθίσταται «δώρον άδωρον» αν αναλογιστεί κανείς τι σχεδιάζεται για την ευρύτερη περιοχή. Με ροζ χρώμα έχουν σημανθεί οι μελλοντικές προβλήτες και τα σχετικά έργα και η πρώτη ματιά επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο επέκτασης του λιμανιού θα μετατρέψει την περιοχή σε μια απολύτως εντατικοποιημένη ζώνη πλεύσης και κατάπλου.
Αφενός στο νότιο τμήμα σχεδιάζεται η κατασκευή νηοδόχου στα δυτικά της ακτής Θεμιστοκλέους σε δύο φάσεις, με πληροφορίες να μιλούν για επικείμενο ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων. Αφετέρου στο βόρειο τμήμα σχεδιάζεται ξεχωριστή νηοδόχος, που θα εκτείνεται πέραν της περιοχής των Πρώην Λιπασμάτων, με τις σχετικές πληροφορίες να μιλούν μια ελλιμενισμό των λεγόμενων «mega-yachts». Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι ροζ «λωρίδες» εκατοντάδων μέτρων, που εμφανίζονται είτε αυτόνομα μέσα στη θάλασσα, είτε κατά μήκος της παραλίας στο βόρειο τμήμα, είτε ξεκινώντας από το βόρειο κομμάτι εκτεινόμενο στη θάλασσα.

Σχετική μελέτη

Τα προβλήματα από αυτόν τον σχεδιασμό μπορούν να αναζητηθούν σε σχετική μελέτη που είχε εκπονήσει το Εργαστήριο Λιμενικών Εργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για λογαριασμό του ΟΛΠ τον Ιούλιο του 2011. Η μελέτη ερευνούσε την «κυματική διαταραχή» της ευρύτερης περιοχής και αναζητούσε τη βέλτιστη λύση για τη μείωσή της, ώστε να καταστεί ασφαλής η λειτουργία των σχετικών νηοδόχων.
Οι συντάκτες της μελέτης επισήμαιναν ότι η νότια περιοχή χρειάζεται «περαιτέρω προστασία από τους κυματισμούς, εφόσον πρόκειται να κατασκευαστούν εκεί νέα κρηπιδώματα για πλοία ακτοπλοΐας», εξ ου και «κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή του κυματοθραύστη».
Αντίστοιχα, κατέληγε ότι για τη νηοδόχο που θα δεχτεί κρουαζιερόπλοια «από τα πειράματα προέκυψε ότι η αρχικά προταθείσα στάθμη στέψης του προστατευτικού τοίχου στα +4,50m (μέτρα) δεν επαρκεί», συμπληρώνοντας σε άλλο σημείο ότι σύμφωνα με τα δεδομένα «θα απαιτείτο στάθμη στέψης του προστατευτικού τοίχου περίπου στα +9.00m, ώστε να είναι ασφαλές το εσωτερικό τμήμα του προσήνεμου μόλου».
Συνυπολογίζοντας δε τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις σημείωνε ότι «η στάθμη στέψεως του προστατευτικού τοίχου του μόλου προτείνεται να είναι στα +7.50m». Αναφορικά δε με το ενδιάμεσο κομμάτι τοίχου στο μέσον της θάλασσας, πρότεινε μικρές αλλαγές, ενώ σχετικά με το βόρειο κομμάτι πρότεινε τα σχετικά τμήματα «να ανασχεδιαστούν είτε με δραστική μείωση του μήκους κρηπιδώσεων είτε με ριζική αλλαγή της διάταξής τους».
Με δεδομένα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στη σημερινή μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπεται η κατασκευή τοίχων και κυματοθραυστών ύψους πολλών μέτρων. Το απλοϊκό ερώτημα που γεννάται είναι τι θα αντικρίζει κανείς σε λίγα χρόνια αν σταθεί στον «Ορμο Σφαγείων». Πιθανότατα κρουαζιερόπλοια από τη μια πλευρά, «mega-yachts» από την άλλη και στην ευθεία τοίχους πολλών μέτρων σε μήκος και ύψος.
Ποιος θα περίμενε ότι η παραχώρηση του ΟΛΠ στους ιδιώτες θα έθετε σε κίνδυνο ακόμα και αρχαία ή νεότερα μνημεία της περιοχής; Κι όμως, το υπουργείο Πολιτισμού απέστειλε στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις 7 Οκτωβρίου επιστολή με την οποία υπογράμμιζε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τουλάχιστον 28 μνημεία από την εν λόγω πώληση. Η συγκεκριμένη επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον υπουργό Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου, τον υπουργό Οικονομικών, τον αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, τους δημάρχους Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος, τον ΟΛΠ και το ΤΑΙΠΕΔ.

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «στην επίμαχη περιοχή βρίσκονται οι κάτωθι αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία μνημεία»: ο αρχαιολογικός χώρος της Ηετιώνειας Πύλης, τμήματα του αρχαίου τείχους του Πειραιά, ο αρχαιολογικός χώρος Αμπελακίων και Κυνόσουρας και το φερόμενο ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή. «Εντός της εν λόγω περιοχής, καθώς και σε άμεση γειτνίαση με αυτήν εντοπίζονται νεότερα μνημεία που αποτελούν τοπόσημα για την πόλη» σημείωνε ο συντάκτης του εγγράφου, φέροντας ως παράδειγμα το συγκρότημα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή τα κατάλοιπα του πρώτου φάρου, που οικοδομήθηκε το 1837, ενώ πρόσθετε ότι «εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα του Πειραιά βρίσκεται η ονομαζόμενη Πολιτιστική Ακτή Πειραιά, έκτασης 180.000 τ.μ.».
Ο αρμόδιος κορυφαίος υπηρεσιακός παράγοντας ζητούσε από τα εμπλεκόμενα μέρη «να εξαιρεθούν της όποιας συναλλαγής τα αρχαία μνημεία που βρίσκονται εντός των ορίων της χερσαίας ζώνης του λιμένα», να «εξαιρεθεί της συναλλαγής η περιοχή της Πολιτιστικής Ακτής στο σύνολό της» και οποιαδήποτε δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή «να τύχει της έγκρισης του ΥΠΠΟΑ».
Η πώληση του ΟΛΠ φέρει όμως και έναν πρόσθετο, οικονομικό αυτή τη φορά, κίνδυνο. Πέραν της πρόβλεψης στο πολυνομοσχέδιο που σηματοδοτεί την απαλλαγή του μελλοντικού επενδυτή από δημοτικά τέλη (βλ. το σχετικό ρεπορτάζ), μεθοδεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η απαλλαγή του μελλοντικού επενδυτή από το να καταβάλλει μίσθωμα στο Δημόσιο.
Μία από τις κύριες πηγές εσόδων του ελληνικού Δημοσίου ήταν τα προηγούμενα έτη το καταβληθέν ενοίκιο της παραχώρησης των προβλητών, ποσό το οποίο καρπώνεται ο ΟΛΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό ποσό ανερχόταν το 2014 σε 36,4 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2018 έφερε το σχετικό ποσό στα 75 εκατ. ευρώ και για το 2021 στα 110 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της 35ετίας το εγγυημένο αντάλλαγμα θα έφτανε τα 4,3 δισ. ευρώ.
Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ποσό να χαθεί, αφού, αν δεν υπάρξει αλλαγή στη σχετική νομοθεσία, ο νέος ιδιοκτήτης ενδέχεται να λαμβάνει εκείνος το ενοίκιο. Αν μάλιστα κερδίσει τον επικείμενο διαγωνισμό η κινεζική Cosco, τότε είναι πιθανόν να καταβάλλει ενοίκια που θα εισπράττει η ίδια επιχείρηση!
Η όλη στρέβλωση, σύμφωνα με γνωρίζοντες τα του λιμένα, οφείλεται στο ότι το Δημόσιο έχει παραχωρήσει το ενοίκιο στον ΟΛΠ και όχι στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αρκείται να λαμβάνει μόνο το 2% επί του ετήσιου τζίρου του ΟΛΠ. Αντί δηλαδή το Δημόσιο για το 2014 να λαμβάνει απευθείας 36,4 εκατ. ευρώ, εισπράττει μόλις 2 εκατ. ευρώ! Αυτό που μπορεί να αναστρέψει την εν λόγω ρύθμιση, που, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, περιλαμβάνεται και στη Σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ, είναι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα εξαιρείται το ενοίκιο από την «προίκα» του προς πώληση Οργανισμού. Το αν θα το πράξει, απομένει να εξακριβωθεί...


http://www.efsyn.gr/arthro/zitimata-fotia-anavei-i-polisi-toy-olp 

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

Το ΤΑΙΠΕΔ ψάχνει ανεξάρτητο αποτιμητή για τον ΟΛΠ...

Στο πλαίσιο τις ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού, στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ανεξάρτητου αποτιμητή στο...
πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα, στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Στην πρόσκληση, η οποία είναι στα αγγλικά, αναφέρεται πως η ημερομηνία υποβολής προσφορών λήγει στις 16 Οκτωβρίου, στις 17.00 ώρα Ελλάδας...

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό δελτίο των εργαζομένων στα λιμάνια για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ


Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς εκτός από οργανισμός στρατηγικής σημασίας, εκτός από τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του, πέρα από τους γερανούς και τις γερανογέφυρες, πριν από τα κλαρκ, τις δέστρες, τις φασκιές και τα σαμπάνια, αποτελείται και από κοντά 1200 ψυχές.  Ακριβώς το ίδιο ισχύει για τον Οργανισμό Λιμένος  Θεσσαλονίκης αλλά και για όλα τα λιμάνια της χώρας.


Με δεδομένο ότι ούτε τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά κατά πως φαίνεται ούτε και της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α τους ενδιαφέρουν αυτές οι ψυχές και με δεδομένο ότι ο Θεός των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και δυστυχώς τώρα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι οι λογιστικές πράξεις, τα έσοδα μέσω ξεπουλήματος, οι συμβιβασμοί και οι υποκύψεις οι εργαζόμενοι στον Ο.Λ.Π αποφάσισαν να δημοσιεύσουν ένα ενημερωτικό δελτίο προτάσσοντας τη μόνη γλώσσα που πρεσβεύουν οι κρατούντες: ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.
Ακολουθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της ΟΜΥΛΕ
Οι ΟΛΠ και ΟΛΘ μέχρι το 1999 ήταν ΝΠΔΔ, τα οποία διαχρονικά ήταν κερδοφόρα. Τη κερδοφορία ως ΝΠΔΔ την επένδυαν σε υποδομές.
Συγκεκριμένα στο τέλος της δεκαετίας του ’80 ο ΟΛΠ κατασκεύασε το Προβλήτα ΙΙ, συνολικής αξίας 300 εκ. ευρώ. Η επένδυση αυτή  μετέτρεψε ουσιαστικά το Λιμάνι του Πειραιά σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο διακίνησης containers.
Το 1999, με το Ν.2688/99, παρά την αντίθεση των εργαζομένων, οι ΟΛΠ και ΟΛΘ μετατράπηκαν, με πρωτοβουλία της τότε Κυβέρνησης, σε ΑΕ του Δημοσίου. Το Δημόσιο διατήρησε το 75% των μετοχών και το υπόλοιπο 25% διατέθηκε με διασπορά μέσω του Χρηματιστηρίου στο επενδυτικό κοινό.
Ο Ν.2688/99 επιχείρησε να προσδώσει στους ΟΛΠ, ΟΛΘ την ευελιξία των ΑΕ, ενώ παράλληλα διατήρησε διατάξεις των ΝΠΔΔ, ώστε να διατηρηθεί στους Οργανισμούς αυτούς το imperium της Δημόσιας Λιμενικής Αρχής.
Οι Οργανισμοί Λιμένων αύξησαν τις εργασίες τους και την απασχόληση.
Συγκεκριμένα η διακίνηση των containers στον Προβλήτα ΙΙ του ΟΛΠ έφτασε το 2004 το 1,6 εκ. TEUs.
Παρά ταύτα το 2006 η Κυβέρνηση αποφάσισε την παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ του ΟΛΠ. Η παραχώρηση αυτή ολοκληρώθηκε το 2009 με την εγκατάσταση της κινεζικής κρατικής εταιρείας COSCO στο Λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, την ίδια περίοδο είχε αποφασιστεί και η παραχώρηση του Προβλήτα των containers του ΟΛΘ, όμως ο σχετικός διαγωνισμός δεν ευδοκίμησε.
Η παραχώρηση αυτή στη COSCO έγινε χωρίς βασικά στοιχεία Δημοσίου Ελέγχου και χωρίς κανένα πλαίσιο εργασιακών σχέσεων.
Συγκεκριμένα :
·         Δεν προβλέφθηκε η θέσπιση εργασιακών σχέσεων, όπως σ’ όλα τα Λιμάνια της Ευρώπης, όπου έγιναν παραχωρήσεις οποιασδήποτε μορφής.
·         Δεν προβλέφθηκε καμία πρόνοια Δημοσίου Ελέγχου. Ο Προβλήτας της COSCO αποτελεί άβατο για τις Ελληνικές Αρχές. Δεν υπάρχει διαφάνεια για αποφάσεις τιμολογιακής πολιτικής, ασφάλειας και εργασιακών σχέσεων.
·         Δεν υπάρχει Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων κι αυτή που θεσπίστηκε τελευταία με νόμο από το ΥΝΑ δεν αποτελεί Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή και κυρίως δεν υπεισέρχεται σε εργασιακά θέματα, ώστε να αποσοβηθεί το εργασιακό dumping.
·         Στον Προβλήτα ΙΙ της COSCO (ΣΕΠ) δεν υπάρχουν ΣΣΕ, Κανονισμοί Εργασίας και λειτουργία Συνδικάτου.
 

Πρέπει να επισημάνουμε τα εξής :
Ø      Ο ΟΛΠ εξ αιτίας της παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ αναγκάστηκε να κατασκευάσει τον Προβλήτα Ι με κόστος 190 εκ. ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον Προβλήτα ΙΙ κα να ξεκινήσει την επένδυση του Προβλήτα ΙΙΙ. Στην Τουρκία, όπου την ίδια εποχή έγινε παραχώρηση στην επίσης κινεζική εταιρεία Hutchison, δεν δόθηκε έτοιμη προβλήτα, αλλά έγινε επένδυση από το μηδέν.
Ø      Μαζί με την παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ εκχωρήθηκε και η συμφωνία που είχε ο ΟΛΠ με την ελβετική εταιρία διακίνησης containers MSC, δεύτερη σε διακίνηση containers στο κόσμο. Μάλιστα η COSCO απαίτησε να μην υπογράψει ο ΟΛΠ άλλη σύμβαση με την MSC για τον Προβλήτα Ι, ώστε να έχει η ίδια μονοπωλιακή θέση στον Πειραιά.
Ø      Ταυτόχρονα, μέσα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ, απαγορεύεται η επέκταση του ΟΛΠ και η δημιουργία οποιουδήποτε άλλου τερματικού σταθμού σε οποιοδήποτε σημείο της Λιμενικής Ζώνης του Πειραιά.
Ø      Σήμερα διατείνεται η COSCO ότι το 2012 διακίνησε 2,1 εκ TEUs, ενώ ο ΟΛΠ 680.000 TEUs. Αποσιωπάται, όμως, σκόπιμα ότι ο Προβλήτας ΙΙ που διαχειρίζεται η COSCO είναι τριπλάσιας δυναμικότητας του Προβλήτα Ι του ΟΛΠ και ότι το 70% των διακινούμενων containers στον Πειραιά και από τους δύο προβλήτες (Ι και ΙΙ) είναι φορτία της MSC. Άρα η προσέλκυση φορτίων από την COSCO δεν είναι σημαντική και σε κάθε περίπτωση η αύξηση των φορτίων οφείλεται στην πλεονεκτική θέση του Πειραιά.
Ø      Πριν το 2008, που ο Προβλήτας ΙΙ ανήκε στον ΟΛΠ, ο αριθμός των Containers που διακινείτο ήταν περίπου 1,6 εκ. TEUs.
Ø      Επίσης, τα έσοδα του ΟΛΠ από τον Προβλήτα ΙΙ, όταν αυτός ανήκε στον ΟΛΠ, ήταν 110 εκ. ευρώ.
Ø      Όσον αφορά την απασχόληση, η COSCO απασχολεί 250 άτομα, χωρίς στοιχειώδεις εργασιακές σχέσεις. Όμως, η παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ οδήγησε σε απώλεια 450 θέσεων εργασίας στον ΟΛΠ.
Ø      Η παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ στη COSCO έγινε έναντι αρχικού ετήσιου εγγυημένου τιμήματος 17,5 εκ. ευρώ συν 5 εκ. ευρώ σταθερό τίμημα, τη στιγμή που τα έσοδα του ΟΛΠ από αυτόν το προβλήτα το 2007 ήταν 110 εκ. ευρώ. Επίσης, το τίμημα αυτό με τη «Φιλική Διευθέτηση Νο Ι» μειώθηκε, αφού ο ΟΛΠ παραχώρησε στην COSCO (ΣΕΠ) τα δικαιώματα προσόρμησης, που αντιστοιχούν σε έσοδα 3 εκ. ευρώ περίπου ετησίως.
 
Ø      ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΛΠ – COSCO Νο ΙΙ

Την 30.08.2013 υπογράφτηκε Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ – COSCO, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΓΣ των μετόχων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ΕΕ και της Βουλής.

Με το πρακτικό αυτό παραχωρείται το Δυτικό Μέτωπο του Προβλήτα ΙΙΙ. Ουσιαστικά γίνεται μία νέα παραχώρηση χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον τροποποιείται η Σύμβαση του 2009 (παραχώρηση Προβλήτα ΙΙ) ως προς το εγγυημένο αντάλλαγμα. Με την τροποποίηση αυτή αναστέλλεται η υποχρέωση της COSCO(ΣΕΠ) να καταβάλλει το εγγυημένο τίμημα μέχρι το ΑΕΠ να επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 + 2% κατ’ έτος (ουσιαστικά καταργείται).

Άρα ο ΟΛΠ και το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει το επιχειρηματικό ρίσκο της COSCO, χωρίς ασφαλώς να συμμετέχει στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Σε κάθε περίπτωση οδηγούμαστε σε μείωση του προβλεπόμενου από την Σύμβαση του 2009 εσόδου του ΟΛΠ.

Η εμμονή της COSCO (ΣΕΠ) στην κατάργηση του εγγυημένου τιμήματος καταρρίπτει τα προπαγανδιστικά τεχνάσματα περί κατακλυσμού Containers τα επόμενα χρόνια.

Αν η «Φιλική Διευθέτηση» συνδυαστεί και με την απαίτηση της COSCO για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, τότε έχουμε μεθοδευμένη διαδικασία μονοπωλιακής εγκατάστασης της COSCO στον ΟΛΠ με μηδενικό τίμημα και χωρίς καν εν δυνάμει ανταγωνιστή.

Αυτά ασφαλώς δεν συμβαίνουν ούτε στις υπανάπτυκτες και υποτελείς χώρες.


Ø      Το τραίνο στο Λιμάνι, παρά τα προπαγανδιστικά τεχνάσματα ότι είναι έργο της COSCO – ακόμα και με την παρουσία Σαμαρά – ήλθε μετά από συμφωνία ΟΛΠ – ΟΣΕ και χρηματοδοτήθηκε από κρατικά κονδύλια (ΟΣΕ) και την ΕΕ με 180 εκ. ευρώ.

Ø      Επισημαίνουμε, επίσης, ότι εκκρεμεί απόφαση της ΕΕ επί των φορολογικών απαλλαγών που δόθηκαν στη COSCO μετά τον διαγωνισμό.

Ø      Σχετικά με τον ΟΛΘ, όπου δεν προχώρησε η παραχώρηση, έχει αυξήσει την κερδοφορία του και διαθέτει σήμερα αποθεματικό 100 εκ. ευρώ, τα οποία δυστυχώς παραμένουν αναξιοποίητα.

Η πρόταση της COSCO για αγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου, άνω του 60%, τόσο στον ΟΛΠ όσο και στον ΟΛΘ, αποτελεί επιλογή, η οποία δεν έχει προηγούμενο στη λιμενική πολιτική των χωρών της ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ESPO το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Λιμανιών στην ΕΕ έχει ως εξής :

Σύνολο Λιμένων Ιδιοκτησίας Δημοσίου  
96%
Κράτος
40%
Επαρχία
2%
Περιφέρεια
3%
Δήμος
35%
Μεικτά σχήματα δημόσιου χαρακτήρα    
16%
Ιδιώτες
4%
                                                                                                Πηγή ESPO

Η ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ – ΟΛΘ θα απεμπολήσει τον κοινωνικό τους ρόλο, θα δυναμιτίσει τη σχέση των Λιμανιών με τη πόλη και θα παραδώσει τη Δημόσια Αρχή, την οποία ενσωματώνουν οι Οργανισμοί Λιμένων, στην Κινεζική Κρατική Εταιρεία και στα ντόπια ιδιωτικά συμφέροντα που την συνεπικουρούν.
Όλες οι πανεπιστημιακές μελέτες και απόψεις επί της Λιμενικής Πολιτικής και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για Λιμάνια με τα χαρακτηριστικά των ΟΛΠ, ΟΛΘ, δηλ. Λιμάνι – Πόλη, εξυπηρέτηση Ακτοπλοΐας, Τουρισμού, Εμπορίου, συνηγορούν σε Λιμάνια Δημόσιου Χαρακτήρα.
Αυτοί είναι οι λόγοι που είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση συν το λόγο ότι δημιουργείται ιδιωτικό μονοπώλιο.
Ακόμα και το μοναδικό προηγούμενο, η ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού του Λίβερπουλ, επί Θάτσερ, θεωρείται αποτυχημένη επιλογή και από τους πλέον ακραιφνείς νεοφιλελεύθερους.
Τα οικονομικά στοιχεία των δύο Λιμανιών οδηγούν στην εκτίμηση ότι πέραν του πολιτικού σκανδάλου μπορεί να οδηγηθούμε και σε οικονομικό σκάνδαλο.
Οι διαρροές αναφορικά με το τίμημα μιλάνε για 300 – 330 εκ. ευρώ, όταν η καθαρή αξία του ΟΛΠ ξεπερνάει τα 2 δις ευρώ.
Οι επενδύσεις του Δημόσιου ΟΛΠ τη περίοδο 2002-2012 είναι της τάξης των 400 εκ. ευρώ, ενώ στα επενδυτικά σχέδια προβλέπονται επενδύσεις 500 εκ. ευρώ για την περίοδο 2013-2017.
Η καθαρή Παρούσα Αξία της Σύμβασης, πριν τις «Φιλικές Διευθετήσεις», ανέρχεται σε 490 εκ. ευρώ
Άρα η COSCO επιδιώκει να αγοράσει δωρεάν, ίσως και με κέρδος όλο τον ΟΛΠ.
Η πώληση των μετοχών του ΟΛΘ θα αποδώσει 140 εκ. ευρώ, όταν τα αποθεματικά του Οργανισμού είναι ύψους 100 εκ. ευρώ με αυξανόμενη κάθε χρόνο κερδοφορία.
Ο ΟΛΘ κατέχει μοναδική στρατηγική θέση για εμπορική διείσδυση στα Βαλκάνια.
Σ’ αυτή την εξέλιξη οι εργαζόμενοι, εκτός της πολιτικής καταγγελίας, της νομικής αμφισβήτησης και της προσφυγής στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, θα προχωρήσουμε με υπευθυνότητα σε συνδικαλιστικούς αγώνες για να μην επιτρέψουμε το ξεπούλημα των Λιμανιών.
Βασική μας θέση είναι ότι τα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας – και τέτοια είναι ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ – αλλά και τα άλλα βασικά Λιμάνια πρέπει να είναι Δημόσιου Χαρακτήρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης των Λιμενικών Δραστηριοτήτων.