Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

14-11-18
 
Η Εφορευτική Επιτροπή που εξελέγη για να πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Λιμενεργατών, συνήλθε και σύμφωνα με το καταστατικό, αποφάσισε τα παρακάτω:
  • Θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων:
ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018 ΑΠΟ 10:00  ΕΩΣ 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018 ΑΠΟ 10:00  ΕΩΣ 14:00
  • Οι συνδυασμοί θα υποβάλλουν ομαδική κατάσταση υποψηφίων χωριστά με τους υποψηφίους για το κάθε όργανο. Η παραπάνω κατάσταση θα συνοδεύεται με ατομική αίτηση του υποψηφίου.
Η  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  ΘΑ   ΓΙΝΕΙ    ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΗΣ   ΕΝΩΣΗΣ  ΣΤΙΣ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ   08:00  ΕΩΣ  17:00
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο μεγάλος πελάτης του ΣΕΜΠΟ στέλνει όλα τα καράβια δίπλα γιατί με ρεπό και λοιπές καινοτόμες εξυπνάδες δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
Στο carterminal ήδη μια εταιρεία έστειλε σε άλλο λιμάνι δοκιμαστικά ένα βαπόρι και άλλη εταιρεία ενδιαφέρεται για άλλο λιμάνι της Αττικής.
Κατά τ΄άλλα όλα καλά και ανθηρά.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

ΒΑΛΤΕ ΠΛΑΤΗ

Ή ότι μπορεί ο καθένας

άκου κάτεργο μα από που προκύπτει ........................


    Ο «Ημεροδρόμος» αποκαλύπτει το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί στην Cosco και αφορά στο 90% και πλέον των εργαζόμενων στην πολυεθνική μέσω των εργολαβικών εταιρειών που ουσιαστικά την «πλαισιώνουν».
    Ο «Ημεροδρόμος» αποκαλύπτει τις δεσμεύσεις που υπαγορεύονται στους εργαζόμενους μέσα από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τους εργολάβους, συμβάσεις που τελούν αυτή την ώρα εν ισχύ.
    Σημείωση: Η Cosco είναι η πολυεθνική που έχουν επισκεφθεί ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, δυο πρωθυπουργοί (Σαμαράς, Τσίπρας) και πλειάδα υπουργών, απ’ όπου και φρόντισαν να μιλήσουν για τους «ευτυχείς εργαζόμενούς της» και για την εν γένει… προσφορά της στον τόπο.
«Πίστη και επιμέλεια στις υποθέσεις του εργοδότη»!
    Σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας που υπογράφουν οι εργαζόμενοι, οι «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
«Ο Εργαζόμενος υποχρεούται έναντι του Εργοδότη σε υποχρέωση πίστης που αναλύεται σε απαγόρευση διάδοσης εταιρικών μυστικών και πληροφοριών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (…) απαιτείται από τον Εργαζόμενο να συναινεί πλήρως και να υλοποιεί άμεσα και χωρίς την παραμικρή κωλυσιεργία ή πλημμέλεια τις εντολές και οδηγίες του Εργοδότη, καθώς επίσης και να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή της διαχείρισης των καθημερινών υποθέσεων του Εργοδότη (…)».
    Μάλλον δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…
Εργαζόμενοι «από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση»!
    Στο εδάφιο «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ» μεταξύ άλλων διαβάζουμε:
«Κάθε εργασία παρεμφερής με την άνω κύρια απασχόληση του Εργαζόμενου ή εν γένει κάθε απασχόλησή του σε εργασία που θεωρείται συναφής με αυτήν (…) δεν θεωρείται πρόσθετη εργασία και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα οφείλεται γι’ αυτήν περαιτέρω αμοιβή για πρόσθετη εργασία (…)».
    Το… ειδυλλιακό εργασιακό καθεστώς εξειδικεύεται και λίγο παρακάτω στο εδάφιο «ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» όπου διαβάζουμε:
«Ο Εργοδότης δικαιούται να μεταθέτει ή αποσπά τον εργαζόμενο από εργασία σε εργασία, από βάρδια σε βάρδια, από τμήμα σε τμήμα, από μηχάνημα σε μηχάνημα, από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση κτλ. Ως τόπος (έδρα) της εργασίας του Εργαζόμενου συμφωνείται όλη η Ελλάδα»!
    Όποιος, λοιπόν, θέλει να μάθε τι σημαίνει εργαζόμενος – λάστιχο, εργαζόμενος – εξάρτημα, εργαζόμενος – περιουσιακό στοιχείο του αφεντικού, που μπορεί να τον στέλνει σε όποιο σημείο της Ελλάδας θέλει, να τον εκμεταλλεύεται όπως θέλει («από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση»!) και εκείνος, ο εργαζόμενος, να μην δικαιούται όχι να αρνηθεί αλλά ούτε και να σκεφτεί αποζημίωση για πρόσθετη εργασία, τότε ας κοιτάξει εκεί: Cosco.
16 μέρες δουλειά αλλά κάθε μέρα… απίκο!
    Στο εδάφιο «ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναφέρεται:
«(…) το ωράριο εργασίας του Εργαζόμενου θα είναι τριάντα δυο (32) ώρες την εβδομάδα (…) ήτοι δεκαέξι (16) ημέρες το μήνα (…). Ο Εργαζόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ώρες και τις ημέρες της εργασίας του (…). Η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης θα λαμβάνει χώρο μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εντολής (…) άλλως θα λογίζεται οικειοθελής παραμονή στο χώρο εργασίας».
    Και παρακάτω:
«Επειδή για κάποια διαστήματα το χρόνο, οι δραστηριότητες της επιχείρησης παρουσιάζουν εποχική αύξηση, για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, συμφωνείται ότι ο εργαζόμενος εφόσον το επιθυμεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ όλες τις ημέρες το μήνα (…) χωρίς αυτό να θεωρείται ότι μετατρέπει την εκ περιτροπής σύμβαση εργασίας σε πλήρη απασχόληση»
    Με άλλα λόγια,
  • εκ περιτροπής εργασία,
  • χωρίς σταθερές μέρες και ώρες,
  • με τον εργαζόμενο, όμως, να είναι υποχρεωμένος να βαρέσει προσοχή κάθε μέρα και ανά πάσα στιγμή,
  • και που όποτε τον καλέσουν, αν… ξεχαστεί η «ανωτέρα αρχή» και δεν εκδώσει έγγραφη εντολή, τότε η υπερωρία του θα λογίζεται σαν… οικειοθελής παραμονή στην εργασία.
    Δεν ξέρουμε αν το μοντέλο είναι… κινέζικο. Τόσο καπιταλιστικό, όμως, ώστε να το λατρεύουν οι απανταχού της Γης κεφαλαιοκράτες, σίγουρα είναι.   
Αποδοχές οι ανώτερες από τις… κατώτατες
    Στο εδάφιο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» είναι όλα τόσο ξεκάθαρα που μιλούν από μόνα τους. Διαβάζουμε:
«(…) στο παραπάνω ποσό (συμβατικές αποδοχές), το οποίο είναι ανώτερο από το νομίμως οριζόμενο ως κατώτατο (…) περιλαμβάνεται η αμοιβή για οποιασδήποτε φύσης επιδόματα, καθώς και για κάθε πρόσθετη πέραν της νομίμου εργασία που ήθελε παρασχεθεί (αμοιβή νυχτερινής εργασίας, αμοιβή Κυριακών, Αργιών, αμοιβή για εκτός έδρας εργασία, αμοιβή αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης κλπ), η οποία τυγχάνει συμψηφιστέα κατά νόμω οφειλόμενη μισθολογική παροχή και αποζημίωση».
    Αυτό είναι το καθεστώς που επικρατεί στην Cosco.
 Να, λοιπόν, γιατί είναι αναγκαίος, αλλά και σπουδαίος ο αγώνας των εργαζομένων εκεί.  Ενας αγώνας που κόντρα στο αντεργατικό νομικό πλαίσιο, τους αντιαπεργιακούς νόμους των κυβερνήσεων, τα δικαστήρια, κανάλια, εφημερίδες, ακόμα και εργοδοτικά “σωματεία” με στόχο τη διάσπαση των εργαζομένων, κατάφερε ήδη την πρώτη νίκη:
    Την κατάκτηση από τους εργάτες της έκδοσης της εγκυκλίου 4151/2018 με την εντάσσονται οι λιμενεργάτες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), γεγονός που σηματοδοτεί ότι η εργοδοσία της  “Cosco” οφείλει να διαμορφώσει ανάλογα και άμεσα τα μισθολογικά δικαιώματα των λιμενεργατών και τις κοινωνικοασφαλιστικές τους εισφορές.
    Να γιατί κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και να γιατί ο αγώνας αυτός πρέπει να συνεχιστεί έχοντας την αλληλεγγύη όλου του εργαζόμενου λαούhttps://www.imerodromos.gr/den-tin-lene-katergo-tin-lene-cosco-toy-nikoy-mpogiopoyloy/?fbclid=IwAR108IgxakqtgjcVks8slvC69sBpiy7Nv7Zwe7ESCqrWXiAs2Lz5GjzZKOM

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Γ.Κ.Π

τα παρακατω  ειναι η κειμενη  νομοθεσια  για την υπεργασια  και τι προβλεπεται σχετικα Τι είναι υπερεργασία & πώς αμείβεται (άρθρα 1 & 2 του Ν.3385/2005 και άρθρο 74 του Ν. 3863/2010);
Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως αντιακαταστάθηκε με τον Ν. 3863/2010 η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και οχτώ ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία. Συγκεκριμένα οι 5 ώρες υπερεργασία  για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η. 
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.
Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε σύμφωνα με το άρθρο 74 του νέου Νόμου 3863/2010 , αμείβονται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.
Διευκρινίζεται ότι άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο συνιστά υπερωρία
Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο, δηλαδή 40 ή λιγότερο, σε περίπτωση ωραρίου μικρότερου του 40ωρου.
ημερομίσθιο Χ 6
                                               συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο (40 ή λιγότερο)
 Παράδειγμα 1ο :
Για να βρούμε το ωρομίσθιο του εργάτη που παίρνει ημερομίσθιο 40 €, πολλαπλασιάζουμε τα 40 € επί 6 για να βρούμε τις εβδομαδιαίες αποδοχές,
40 Χ 6 = 240 € και στη συνέχεια το ποσό αυτό διαιρούμε με τον αριθμό 40, δηλαδή όσες είναι οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας, οπότε 240 : 40 = 6 € ωρομίσθιο.
Για τους αμειβόμενους με μισθό, διαιρούμε τα 6/25 του μηνιαίου μισθού με τις 40 ώρες του ισχύοντος συμβατικού ωραρίου ή λιγότερες, εφόσον ισχύει μικρότερο ωράριο.  


σε καθε περιπτωση    νομος ειναι το δικιο του εργατη 

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ...................................................

Από το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.), Τόμος 60/2004, τεύχος 1436, σσ.1582-3:
Εξαιρέσιμες εορτές […]
Σύμπτωση ημέρας αναπαύσεως με ημέρα εξαιρέσιμης εορτής.
[..] Όσον αφορά την σύμπτωση εξαιρεσίμου εορτής και ημέρας αναπαύσεως […] πρέπει να λεχθούν τα εξής:
1) Εάν πρόκειται για επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις περί αργίας κατά την Κυριακή ή κατά τις ημέρες εξαιρεσίμων εορτών, η ημέρα αναπαύσεως θα πρέπει να καθορίζεται σε ώρες και ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός θα εκτελούσε πράγματι υπηρεσία, εάν δεν μεσολαβούσε, ως προς αυτόν, η εβδομαδιαία ανάπαυση (Πρωτ.Πειρ.192/62 ΔΕΝ 1962 σ.239). Η απόφαση έχει στηριχθεί στο άρθρο 12 παράγρ. 1 Π.Δ. 8/14.3.1930 «περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί Κυριακής αναπαύσεως», σύμφωνα με το οποίο οι ώρες αναπαύσεως πρέπει να συμπίπτουν με εργάσιμες μέρες. Βλ.ή δη και το άρθρο 10 του Β.Δ. 748/66, το οποίο ορίζει ότι η αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να χορηγείται «κατ’άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος».
Τα παραπάνω ισχύουν, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και για ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως που οφείλεται λόγω εφαρμογής του συστήματος 5νθημέρου εργασίας (ανάπαυση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν πρέπει να προγραμματίζεται από τον εργοδότη η ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως σε ημέρα εξαιρεσίμου εορτής, κατά την οποία ο μισθωτός δεν θα παρείχε εργασία.
Αν εν πάση περιπτώσει συμπέσει η ημέρα αναπαύσεως με ημέρα εξαιρεσίμου εορτής, δεν προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα υποχρέωση του εργοδότου να χορηγήσει άλλη μέρα αναπαύσεως. Όσον αφορά τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι όπως είναι γνωστόν δικαιούνται τόσα ημερομίσθια όσες ημέρες απασχολούνται και οι οποίοι ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν ημερομίσθιο για τις ημέρες αναπαύσεως (ρεπό), ειδικά για την ημέρα ρεπό που συμπίπτει με εξαιρετέα εορτή δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.
2)Εάν πρόκειται για επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις περί κατά Κυριακήν κλπ. αργίας, στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία και η απασχόληση των μισθωτών κατά Κυριακή και ημέρες εξαιρεσίμων εορτών (συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.) είναι επιτρεπτός ο καθορισμός ως ημερών αναπαύσεως και των εξαιρεσίμων εορτών. Και ενώ όπως ήδη ελέχθη ανωτέρω, κατά τις ημέρες αναπαύσεως (ρεπό) ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο δεν δικαιούται, ως μη εργαζόμενος, να λάβει το ημερομίσθιό του, κατά την ημέρα κατά την οποία το ρεπό συμπίπτει με εξαιρέσιμη εορτή, δικαιούται να λάβει το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό του, αφού ο λόγος για τον οποίο απέχει από την εργασία του δεν οφείλεται στον ίδιο (οι ημέρες ρεπό καθορίζονται από τον εργοδότη).

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Εμπλοκή με τις ΣΣΕ στα περιφερειακά λιμάνια


Λιμάνι
Aνησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στους εργαζομένους στα 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας, στο συνδικαλιστικό τους σωματείο, Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), αλλά και στις διοικήσεις των Οργανισμών Λιμένων, λόγω σοβαρής εμπλοκής που προέκυψε με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων.
Γεγονός που πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των 10 λιμανιών, καθώς η ΟΜΥΛΕ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της και ξεκαθαρίζει πως εάν το ζήτημα δεν λυθεί, θα προχωρήσουν άμεσα σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ένα ενημερωτικό έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο έφτασε στις διοικήσεις των Οργανισμών Λιμένων αλλά και στην ΟΜΥΛΕ, είναι αυτό που προκάλεσε την αναστάτωση, καθώς βάζει στοπ στην υπογραφή της ΣΣΕ όπως έχει σήμερα, εντοπίζοντας κάποιες αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο-σχέδιο που έχουν στείλει τα σωματεία με τις διοικήσεις των Οργανισμών.
Ωστόσο, κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές, όπως η μείωση των ωρών εργασίας τα Σαββατοκύριακα (είναι γνωστό ότι τα λιμάνια δεν κλείνουν ποτέ και οι εργαζόμενοι δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα, οπότε αυτόματα θα προκύψει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών), επιδόματα που αφορούν παιδιά, κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.ά.
Σύμφωνα με συνδικαλιστές που μίλησαν στην «Εφ.Συν.», εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είχαν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις για την υπογραφή της ΣΣΕ που αφορά περίπου 350-400 εργαζομένους στα 10 λιμάνια της χώρας.
Αίτημά τους η υπογραφή της ΣΣΕ όπως έχει μέχρι σήμερα. Το εμπλεκόμενο υπουργείο Ναυτιλίας, όπως και οι διοικήσεις των Οργανισμών είχαν εγκρίνει το κείμενο-σχέδιο που είχε συνταχθεί.
Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2018 στην υπόθεση μπαίνει και το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ζητά να ελέγξει το κείμενο-σχέδιο για τις συμβάσεις.
Πριν από λίγες ημέρες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιστρέφει στην ΟΜΥΛΕ και στις διοικήσεις των Οργανισμών το κείμενο με συγκεκριμένες αναγκαίες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να υπογραφεί η ΣΣΕ.
Γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδραση όλων των εμπλεκομένων, καθώς όπως έλεγε συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των εργαζομένων στην «Εφ.Συν.», «δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να υπογράψουμε ΣΣΕ χειρότερη από τότε που ήμασταν στα μνημόνια και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν συνάδει με την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξαναστήσει τις συμβάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για λάθος υπηρεσιακών παραγόντων».

https://www.efsyn.gr/arthro/emploki-me-tis-sse-sta-perifereiaka-limania 

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Επιτρέπεται χορήγηση ρεπό αντί αμοιβής των υπερωριών;

Επιτρέπεται χορήγηση ρεπό αντί αμοιβής των υπερωριών;

Παρ, 11/09/2015 - 10:06 -- prosongr
Επιτρέπεται η χορήγηση ρεπό στον εργαζόμενο αντί αντίστοιχης αμοιβής για υπερωρίες που εργάσθηκε; Ποια είναι η νόμιμη διευθέτηση του χρόνου εργασίας;
Δεν είναι νόμιμο ο εργοδότης με μονομερή απόφαση να συμψηφίζει τις οφειλόμενες αποδοχές για υπερωρίες που πραγματοποίησε ο εργαζόμενος, με παροχή ημερών ανάπαυσης (ρεπό) ώστε να αναπαυθεί ο εργαζόμενος αντί να του καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές.
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας επιτρέπεται μόνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 42 του Ν.3986/2011.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ο εργαζόμενος επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης ) να εργάζεται ημερησίως περισσότερες ώρες (έως 10 ώρες) και σε άλλη χρονική περίοδο (περίοδος μειωμένης απασχόλησης) να εργάζεται λιγότερες ώρες αντίστοιχα, ή να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών ανάπαυσης.
Κατά τα διαστήματα αυτά (αυξημένης – μειωμένης απασχόλησης ) καταβάλλονται στον εργαζόμενο οι αποδοχές που προβλέπονται για εργασία 40 ωρών την εβδομάδα, ή αν το ωράριο είναι μικρότερο των 40 ωρών, αντίστοιχη αμοιβή που προβλέπεται για το εβδομαδιαίο αυτό ωράριο (ανεξάρτητα αν κατά την αυξημένη περίοδο εργάζεται περισσότερες ώρες ενώ κατά την μειωμένη περίοδο αντίστοιχα εργάζεται λιγότερες ώρες η αμοιβή είναι η ίδια, ενώ δεν καταβάλλονται προσαυξήσεις).
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται είτε σε εξαμηνιαία βάση, είτε σε ετήσια βάση.
Για να μπορέσει όμως να οργανωθεί ο χρόνος εργασίας με τον παραπάνω τρόπο, θα πρέπει να καταρτιστεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή να υπάρχει συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.
Επίσης με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις μπορεί να καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ευθέως ότι δεν μπορεί ο εργοδότης να χορηγεί ημέρες ανάπαυσης στους εργαζόμενους αντί των αποδοχών που δικαιούνται για τις παραπάνω ώρες που εργάσθηκαν (υπερωρίες) εφόσον δεν υπάρχουν στην επιχείρηση νόμιμοι εκπρόσωποι των εργαζομένων (σωματείο, συμβούλιο εργαζομένων, ένωση προσώπων) έστω και αν συμφωνήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ή υπάρξουν ατομικές συμφωνίες με κάθε εργαζόμενο χωριστά.
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3986/2011 οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι συμφωνίες περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1876/1990, δηλαδή όπως οι Σ.Σ.Ε – Δ.Α. Κατά τα παραπάνω, η οργάνωση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/2011 δεν αποτελεί τροποποίηση ή αλλαγή του χρόνου εργασίας (εφόσον υπαγορεύεται ρητά από ειδική διάταξη νόμου) και δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού.
Τέλος όπως προκύπτει από τα παραπάνω, απαγορεύεται η παροχή εργασίας συνεχόμενες ημέρες χωρίς την χορήγηση εβδομαδιαίων αναπαύσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να λάβει ο εργαζόμενος αργότερα συνεχόμενες αναπαύσεις, καθόσον το σύστημα αυτό της οργάνωσης του χρόνου βρίσκεται εκτός του θεσμικού πλαισίου του άρθρου 42 του Ν. 3986/2011 και αντίκειται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που αφορούν την ανάπαυση του μισθωτού.
Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων