Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Αποκλειστικό: 40 «στο σκαμνί» για τα «αμαρτωλά» προ-ολυμπιακά έργα στον ΟΛΠΈπρεπε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης… αμαρτωλά έργα στο λιμάνι του Πειραιά εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επί κυβερνήσεως Σημίτη, με εμπλεκομένους την τότε διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και υπευθύνους κατασκευαστικών εταιρειών, ζημιώνοντας τον τότε κρατικό οργανισμό και κατά συνέπεια το Δημόσιο.Κώτσα

Συνολικά επτά κατασκευαστικές εταιρείες μοιράστηκαν τα 43 από τα συνολικά 83 μικρά έργα στο λιμάνι του Πειραιά κατά την περίοδο 2001-2003, με την… πατέντα των πρόχειρων διαγωνισμών και των μηδαμινών εκπτώσεων μόλις 1% ή 2%, όταν εκείνη την περίοδο οι εκπτώσεις σε δημόσια έργα ανέρχονταν στο 22%.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Π», η ογκωδέστατη δικογραφία αφορά περισσότερους από 40 κατηγορουμένους για τα κακουργήματα της απιστίας και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς ο τότε κρατικός ΟΛΠ ζημιώθηκε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τα δεκάδες λεγόμενα «μικρά έργα».
Οι διώξεις έχουν ασκηθεί σε βάρος των τότε διευθυνόντων συμβούλων του ΟΛΠ (σ.σ. δύο που είχαν αλλάξει κατά το επίδικο διάστημα) αλλά και σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά το επίδικο διάστημα.
Εκτός από τα διορισμένα μέλη του ΔΣ από τον τότε βασικό μέτοχο, το Δημόσιο, και άρα «εκλεκτούς» της κυβέρνησης Σημίτη, στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται ο τότε δήμαρχος Πειραιά Χρήστος Αγραπίδης, ο τότε νομάρχης Γιάννης Μίχας, αλλά και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΛΠ οι οποίοι συμμετείχαν, λόγω των ιδιοτήτων τους ως εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λιμενεργατών, στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ. Επίσης, στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιρειών που είχαν αναλάβει τα επίμαχα έργα.
«Πατέντα» διαγωνισμών
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά επί χρόνια… λίμναζε.
Ακολούθησε νέα, επώνυμη καταγγελία εργολάβου προς τον οικονομικό εισαγγελέα, που αφορούσε συγκεκριμένες αναθέσεις κατασκευής μικροέργων από 45.000 έως 60.000 ευρώ την περίοδο 2001-2004 στον ΟΛΠ ΑΕ, με ποσοστά εκπτώσεων από 0% έως 2% και με τιμές εργασιών τριπλάσιες έως δεκαπλάσιες των εγκεκριμένων τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ… Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, μεγάλο μέρος των εν λόγω έργων ουδέποτε κατασκευάστηκε!
Ακολούθησε έρευνα από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, οι ελεγκτές του οποίου επιβεβαίωσαν στο πόρισμά τους τις καταγγελίες για απιστία και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Σύμφωνα με το πόρισμα, 43 από τις 83 συμβάσεις έργων ανατέθηκαν σε επτά συγκεκριμένους αναδόχους. Σε όλες τις συμβάσεις, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΛΠ προχωρούσε σε πρόχειρο διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και προσκαλούσε τρεις εργολάβους, χωρίς να εξηγεί γιατί προσκαλούσε τους συγκεκριμένους υποψήφιους αναδόχους των έργων.
Εκπτώσεις μόλις 2%!
Σε όλους τους διαγωνισμούς, οι τρεις υποψήφιοι κατέθεταν προσφορές με «τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, μόλις 1% και 2% αντίστοιχα και επιλέγονταν οι μειοδότες του 2%, ποσοστά που κρίνονται εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με τη μέση έκπτωση που προσφερόταν εκείνη την περίοδο για αντίστοιχα έργα (περίπου 22%).
Στο πόρισμα αναφέρεται ότι η Προϊστάμενη Αρχή, μέσω του προέδρου ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, ενέκρινε τις ενέργειες και με τις σχετικές αποφάσεις της ανέθεσε την εκτέλεση των έργων με την ενιαία έκπτωση του 2%, με αποτέλεσμα τη ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν μεταξύ άλλων τα εξής:
• Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.), ήτοι Δ/νση Έργων της ΟΛΠ ΑΕ, δεν εξασφάλισε με σαφήνεια το αντικείμενο τη εργολαβίας. Συγκεκριμένα, συνέταξε ελλιπή τεχνική περιγραφή, χωρίς να περιλαμβάνονται αναλυτικός τεχνικός, ποιοτικός, ποσοτικός και γεωγραφικός προσδιορισμός των προς εκτέλεση εργασιών, με βάση την οποία διενεργήθηκε η απευθείας ανάθεση. Η ανωτέρω παράλειψη συνιστά παραβίαση του θεσμικού πλαισίου και οδηγεί σε αδυναμία πιστοποίησης και ελέγχου των εκτελεσθεισών εργασιών από τους επιβλέποντες, τα μέλη των, από τις Επιτροπών Παραλαβής των Έργων, και από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου. Επιπλέον, η ανωτέρω έλλειψη οδηγεί σε ταυτόχρονη αδυναμία να επαληθευτεί ότι οι εργασίες αυτές ταυτίζονται με το συγκεκριμένο και μόνο έργο και δεν έχουν συμπεριληφθεί μεταγενέστερα ή προγενέστερα και σε άλλο παρόμοιο έργο.
Η Προϊστάμενη Αρχή (Π.Α.) ενέκρινε τα συμβατικά τεύχη χωρίς να εντοπίσει τις ανωτέρω ελλείψεις.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) συνέταξε τον προϋπολογισμό των έργων με τρόπο αυθαίρετο και χωρίς τη χρήση των εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων της αντίστοιχης δημοπρατούμενης περιόδου και μάλιστα με τιμές υψηλότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων τιμολόγιων, σε αντίθεση με τις οδηγίες που χορηγήθηκαν στους αναθέτοντες φορείς από την Εγκύκλιο 24/04.09.2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ και το αρθρ. 5 του ΠΔ 609/85.
Παρά το γεγονός της ανεπαρκούς τεχνικής περιγραφής και της ανυπαρξίας προμετρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν κατ’ αποκοπήν τιμές, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της παρ. 5 του αρθρ. 5 του ΠΔ 609/85. Επήλθε ζημία για την ΟΛΠ ΑΕ από υπερβάσεις προϋπολογισμών των ανωτέρων ελεγχόμενων έργων έτους 2004. Η Προϊστάμενη Αρχή (Π.Α.) ενέκρινε τις προϋπολογισθείσες δαπάνες δημοπράτησης χωρίς να εντοπίσει τις ανωτέρω ελλείψεις.
Το «πάρτι» των αναθέσεων
Το 88σέλιδο πόρισμα αναφέρει ως προς το «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.), κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2γ του αρθρ. 4 του Ν. 1418/1984, προέβη σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στερούμενη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.
Δεν στοιχειοθετείται η επίκληση επειγουσών αναγκών, αντιθέτως, περιγράφονται τρέχουσες ανάγκες των υπηρεσιών της ΟΛΠ ΑΕ. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε σε συνέχεια του σχετικού ερωτήματος του Κλιμακίου Ελέγχου ότι η Δ.Υ και η Π.Α., κατά παράβαση του επιτρεπομένου ορίου της Υ.Α., θέτοντας άνω όριο για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών το ποσό των 45.000 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ανέθεσαν απευθείας έργα των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει κατά πολύ το ανωτέρω επιτρεπόμενο όριο.
Η Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.), διά του προέδρου ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, κατά παράβαση των αναφερθεισών διατάξεων, έλαβε τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των ελεγχόμενων έργων».
Και καταλήγει το πόρισμα των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης: «Η επανάληψη των ανωτέρω περιστατικών σε όλα τα ελεγχόμενα έργα του έτους 2004 αναδεικνύει ένα παγιωμένο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης μικρών έργων της ΟΛΠ ΑΕ, που συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου και του ελεύθερου ανταγωνισμού, με ζημιογόνες συνέπειες για την ΟΛΠ ΑΕ.
Αποτελεί, δε, σοβαρή ένδειξη ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα ζημία για την ΟΛΠ ΑΕ. Η εκτίμηση ζημίας από τον παρόντα έλεγχο ανέρχεται σε 755.142,84 ευρώ.
Η κυκλικότητα της σύνθεσης των υποψήφιων αναδόχων στα περισσότερα έργα, η ασαφής περιγραφή του αντικειμένου της δημοπρασίας, η παράνομη σύνταξη του προϋπολογισμού των έργων, η επιλογή συστήματος ανάθεσης που δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές συνθήκες των έργων και, εν τέλει, η διαχείριση των παραπάνω διαδικασιών από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΠ ΑΕ υπήρξε πολλαπλά παράνομη και επιζήμια για τον Οργανισμό».
Ως προς τους εμπλεκομένους, το πόρισμα επιρρίπτει ευθύνες στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του ΟΛΠ (σ.σ. όχι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, που δεν είχαν ευθύνη για τις απευθείας αναθέσεις), καθώς και στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί αρμοδίως στον εισαγγελέα Εφετών, προκειμένου να κριθεί αν και ποιοι από τους κατηγορουμένους θα παραπεμφθούν σε δίκη.
Του Βασίλη Τζήμτσου


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Κάποια πράγματα λέγονται και δεν γίνονται και το ξέρουν και όποιοι τα λένε ότι δεν γίνονται.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι που νομίζουν πως ότι λένε είναι σωστό και πρέπει να γίνεται.
Κάποιοι που επειδή ψήλωσε η καρέκλα που κάθονται νομίζουν ότι έγιναν και φωτεινή παντογνώστες αν και βαφτίζουν το βιλάι κάβο και εκφράζουν και ιατρική άποψη σε ατυχήματα.
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που κουβαλώντας ένα ντοσιέ με παπαρολογίες νομίζουν ότι θα καλύψουν την ασχετοσύνη και την ηλιθιότητά τους.
Ο παπαγάλος της κουβέρτας δεν θα σου απαντήσει ούτε αν τον πεις mid lock ούτε αν τον πεις περοκέ.

Καληνύχτα

3. Ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΝΕΑ ΒΑΝΑΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 10 3 2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜ.Υ.Λ.Ε)

Οδ. Ανδρούτσου 1 & Κανάρη, 18648-Δραπετσώνα, Τηλ.: 210-4630446, Fax : 210-4614655

E-mail : omyle@olp.gr, website : www.omyle.gr
ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

Tηλ.:  2104614825 - 2104615721 Fax:  2104611273  E-mail: dockers@otenet.gr www.dockers.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ - ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Tηλ.: 2104060913 Fax: 2104060912 E-mail: arx-epoptes@olp.gr
Πειραιάς, 10/03/2017
 ΝΕΑ ΒΑΝΑΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ
 Η Κυβέρνηση (δια των υπουργών εργασίας) με τροπολογία που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης  των υπηρεσιών ψυχικής υγείας» παρεμβαίνει και προσδιορίζει σε ποσοστό 4% όλες τις εισφορές παλαιών και νέων ασφαλισμένων,  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ μάλιστα από 01/01/2017.
Με αυτό τον προσδιορισμό καταργεί εξολοκλήρου τις εργοδοτικές εισφορές κυρίως για τους παλαιούς ασφαλισμένους χαρίζοντας για άλλη μια φορά στους εργοδότες το ποσοστό της συμμετοχής τους.
Παράλληλα, επιβάλει αύξηση των εισφορών σε κάποιους παλαιούς εργαζόμενους με ένα επιπλέον βάρος μεταφέροντας στις πλάτες των εργαζόμενων ενώ από την άλλη μεριά στερεί από τον τομέα πρόνοιας εισφορές που μαθηματικά θα οδηγήσουν στην καταλήστευση των ΕΦΑΠΑΞ.
Έτσι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά οι φόβοι μας ότι η ασφάλιση Πρόνοιας αρχικά με το  «κούρεμα- PSI» των αποθεματικών των ταμείων και με όλα τα άλλα αντιασφαλιστικά - μνημονιακά μέτρα στην συνέχεια της «Κυβέρνησης της αριστεράς» οδηγείται στην πλήρη εξαφάνιση και τελική κατάργησή της. Επιτέλους να τους σταματήσουμε.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΤΑΙΠΕΔ - Cosco - Super League!

 Ο ρόλος του παρατηρητή του αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακού Νίκου Πατμανίδη

Η απόφαση της Super League να θέσει σε διαθεσιμότητα τον παρατηρητή του αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακού Νίκο Πατμανίδη γιατί εκτέλεσε πλημμελώς τα καθήκοντά του μόνο σαν βόμβα δεν έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά. Και αυτό διότι ο Πατμανίδης διαπρέπει ως «ι­ντριγκαδόρος» σε βάρος συνδικαλιστών συναδέλφων του -προηγούμενων, αντίθετων με το ξεπούλημα, διοικήσεων- μιας και τα τελευταία χρόνια θεωρείται το «πιόνι» της Cosco και των μηχανισμών του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΛΠ.
Τον Πατμανίδη-υπάλληλο του ΟΛΠ είχε τιμωρήσει η διοίκηση Ανωμερίτη γιατί εργαζόταν ως παρατηρητής ποδοσφαιρικών αγώνων με αμοιβή, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας του (παράνομα), ενώ το όνομά του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων του 2011, όταν, σύμφωνα με τον υπερκοριό της ΕΥΠ, ο Πατμανίδης φέρεται να «κούμπωνε» παιχνίδια για λογαριασμό του Μπέου!

Ο Πατμανίδης, για να εκδικηθεί τη διοίκηση Ανωμερίτη, επικαλούμενος άνωθεν γνωριμίες («ο Ρακιτζής είναι φίλος μου», «θα δουν τι θα πάθουν», έλεγε πέρυσι σε συνεδρίαση του ΔΣ), άρχισε να κατασκευάζει υποθέσεις για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και της Cosco, ώστε να εμφανίζεται ως κέντρο σκανδάλων ο ΟΛΠ και, εν μέσω απαξίωσης, να ξεπουληθεί φθηνά.

Ο Πατμανίδης είναι ο ίδιος που, ως παρα­τηρητής-μεγαλοπαράγοντας, στον περσινό αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού μηδένισε τον Παναθηναϊκό, γνωστός από το φύλλο αγώνα στον τελικό κυπέλλου Αστέρα Τρίπολης-Ολυμπιακού το 2014, κ.λπ., τον οποίο επιλέγουν κάποιοι, όπως φαίνεται, για συγκεκριμένους αγώνες, όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ.

Αυτόν, λοιπόν, τον «πλημμελώς εκτελούντα τα καθήκοντά του» και τεθέντα σε διαθεσιμότητα επέλεξε πριν από έναν μήνα η διοίκηση Cosco/ΤΑΙΠΕΔ ως νέο επικεφαλής των διοικητικών της υπηρεσιών!

Έτσι γίνονται οι «αξιοκρατικές» επιλογές των υπηρετών της ιδιωτικοποίησης. Με υπηρέτες συμφερόντων… και «στημένους»

 http://www.paron.gr/v3/new.php?id=99177&colid=&catid=37&dt=2017-02-26

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Τακτική Γεν. Συνέλευση 8/3
 


Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ καλεί τα μέλη της στην ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 12μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Σε διαθεσιμότητα ο παρατηρητής Πατμανίδης του ΑΕΚ-Ολυμπιακός!


Σε διαθεσιμότητα ο παρατηρητής Πατμανίδης του ΑΕΚ-Ολυμπιακός!
Σε άμεση διαθεσιμότητα τίθεται από τη Super League ο Παρατηρητής του αγώνα στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Για όσους δεν θυμάστε, είναι εκείνος που "κλείδωσε" τους Δημητριάδη, Γιαννίδη στα αποδυτήρια των διαιτητών στο παιχνίδι της Κυριακής!
Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της Super League: "Η Super League, σε συνέχεια άμεσης και επισταμένης έρευνας, διαπίστωσε ότι ο παρατηρητής του αγώνα ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2017, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League, κ. Νίκος Πατμανίδης, εκτέλεσε πλημμελώς τα καθήκοντά του.
Ως εκ τούτου, η Super League βρίσκεται στη δυσάρεστη αλλά επιβεβλημένη θέση, για την προστασία του κύρους του Πρωταθλήματος, των ΠΑΕ-Μελών της και του θεσμού των Παρατηρητών, να θέσει τον κ. Πατμανίδη άμεσα σε διαθεσιμότητα".

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΙ ΓΙΟΦΥΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ


Μία νέα διάσταση στην «υπόθεση» της ανάπτυξης του home porting και γενικότερα της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά που προωθούν κυβέρνηση και COSCO έρχεται να προστεθεί με την ολοκλήρωση έργων ηλεκτροκίνησης του προαστειακού.
Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σπίρτζη στις νέες αποβάθρες του σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών, από τον Ιούνιο του 2017, θα συνδέεται απευθείας ο Πειραιάς με το αεροδρόμιο, σε μόλις 45 λεπτά, με την ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική γραμμή, εξυπηρετώντας όχι μόνο τους κατοίκους του Πειραιά, αλλά και τους τουρίστες που θα καταφθάνουν στο λιμάνι. Όπως είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σπίρτζης η προτεραιότητα που έχει δοθεί στην ιεράρχηση των έργων στα μέσα σταθερής τροχιάς και στον σιδηρόδρομο, «παίρνει σάρκα κι οστά» και συμπλήρωσε ότι «δεν μπορεί να έχουμε μια σύγχρονη χώρα χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει τις σιδηροδρομικές μας υποδομές». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κινεζική πλευρά στο «πακέτο» ανάπτυξης της κρουαζιέρας έχει συμπεριλάβει και το θέμα της αεροπορικής υποστήριξης- εξυπηρέτησης, από και προς το λιμάνι, το οποίο αποτελούσε μία από τις χρόνιες «αδυναμίες» του cruise terminal του Πειραιά.
Πέραν της διάστασης αυτής το εμπορικό κατά κύριο λόγο λιμάνι του Πειραιά θα μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει με ταχύτερους και δυνατότερους σε έλξη εμπορικούς συρμούς καθώς και όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη, ο υπουργός τόνισε ότι «τα έργα του σιδηροδρόμου για την ΠΑΘΕ με την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης υπολογίζονται το 2019. Ο κ. Σπίρτζης αναφερόμενος στο συγκεκριμένο έργο της ηλεκτροκίνητης σιδηροδρομικής γραμμής, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα από τα κλασικά παραδείγματα ντροπής «για τους χρόνους, για το κόστος, για το πόσο πίσω έχουν μείνει οι σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας, για το πώς δεν έχει αξιοποιηθεί ο σιδηρόδρομος για την χώρα μας και για τις επιβατικές μεταφορές και τις σιδηροδρομικές. Κι ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους για αυτό».
theseanation.gr

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΙΠΟΝ

Βόμβα Πιτσιόρλα κατά υπουργών για το ξεπούλημα του ΟΛΠ

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ σε offshore εταιρεία στις Παρθένους Νήσους, θυγατρική της Cosco, είχε καταθέσει στην Εισαγγελία Πειραιά ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενεργατών κ. Νίκος Γεωργίου, όπως είχαμε γράψει πέρυσι («ΠΑΡΟΝ», Ιούνιος 2016).
Η μηνυτήρια αναφορά, μετά την κατάθεσή της, ανετέθη με εισαγγελική εντολή για διεξαγωγή προανάκρισης στην 27η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κάλεσε όλους τους προτεινόμενους μάρτυρες για εξέταση πριν από το καλοκαίρι του 2016. Φυσικά όλοι πίστευαν ότι παρά την πλήρως τεκμηριωμένη μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της Ένωσης Λιμενεργατών η υπόθεση θα έκλεινε με τον «κλασικό δικονομικό τρόπο» της αρχειοθέτησης, αφού από τον καιρό του διδύμου Βενιζέλου – Σαμαρά οι διοικήσεις του ΤΑΙΠΕΔ δεν διώκονται ούτε ποινικά ούτε αστικά, ό,τι έγκλημα κι αν έχουν διαπράξει!
Ήδη όμως τελείωσε το 2016 και την υπόθεση αυτή οι γνωστοί μηχανισμοί φρόντισαν να την… «υπνώσουν», χωρίς καμιά επεξήγηση. Γι’ αυτό και πρόσφατα, με παρέμβασή τους στην Εισαγγελία Πειραιά, ο Νίκος Γεωργίου και ο συνήγορός του πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Στέλιος Μανουσάκης κατέθεσαν έγγραφο-φωτιά, που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση και αποδίδει ευθύνες σε όσους συντέλεσαν στο ξεπούλημα του ΟΛΠ.
Το κλειδί της καθυστέρησης βρίσκεται προφανώς στην κατάθεση του κ. Γ. Ανωμερίτη, ο οποίος προσκόμισε έγγραφο του τότε προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Πιτσιόρλα προς τη Βουλή, στο οποίο δηλώνει ότι την απόφαση για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ «έλαβε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας», όπως και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία απλώς τροποποίησε το ποσοστό του 67% σε δύο δόσεις (51%-16%). Όπως είχε επισημάνει ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Γ. Ανωμερίτης, «ο φάκελος με τη συγκεκριμένη δικογραφία θα πρέπει να αποσταλεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου», αφού ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στ. Πιτσιόρλας για την υπόθεση του ξεπουλήματος θεωρεί υπεύθυνους υπουργούς και όχι το ΤΑΙΠΕΔ! Δηλαδή, ούτε το ΤΑΙΠΕΔ, ούτε οι σύμβουλοί του, ούτε η «τρόικα» πρότειναν την πώληση ποσοστού 67% των μετοχών και μάλιστα χωρίς μελέτες ή γνωμοδοτήσεις, αλλά ό,τι έγινε, έγινε με πολιτική εντολή υπουργών.
Ο κ. Στ. Πιτσιόρλας, είτε για να καλύψει εαυτόν και το ΤΑΙΠΕΔ από μελλοντικές πολιτικές διώξεις είτε για να ρίξει ευθύνες σε Σαμαρά, Βενιζέλο, Βαρβιτσιώτη και Χαρδούβελη, κατέθεσε στη Βουλή γραπτώς ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν πρότεινε την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ (και ΟΛΘ), αλλά το Μαξίμου! Μόνο που με όσα γράφει δεν εκθέτει το Μαξίμου της ΝΔ αλλά και το Μαξίμου του ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρα, Τσακαλώτο, Δρίτσα), αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ξεπούλησε το 2016 το εθνικό μας λιμάνι με την ίδια προκήρυξη της ΝΔ!
Η υπόθεση του ξεπουλήματος του ΟΛΠ, μετά το έγγραφο Πιτσιόρλα, μπαίνει σε νέα φάση, αυτή της δίωξης με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και όπως φαίνεται και από την ερώτηση του Γιάννη Πλακιωτάκη, θα ανοίξουν πολλά μέτωπα με απροσδιόριστες εκπλήξεις. Τα «εγκλήματα σε βάρος της Ελλάδας», όπως είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ο εισηγητής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού K. Fleckenstein, «αργούν αλλά θα αποκαλυφθούν».

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Άρχισε ο χορός των αποκαλύψεων για το ξεπούλημα του ΟΛΠ στη ζημιογόνο Cosco

– Φωτιές άναψε η ερώτηση του τομεάρχη Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, πρώην υπουργού
Οι ζημίες της Cosco στα Χρηματιστήρια Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ, ύψους 10 δισ. γουάν (1,4 δισ. δολάρια) για το 2016, μετά και την πτώχευση της άλλης μεγάλης εταιρείας, της Hanjin, φέρνουν πάλι στην επικαιρότητα το μεγάλο ξεπούλημα του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ -με αδιαφανείς διαδικασίες- σε εξωχώριες εταιρείες της Cosco στις Βερμούδες και τις Παρθένους Νήσους, δηλαδή σε κρατικές κινεζικές υπερχρεωμένες εταιρείες.
Όσα πράττουν οι κινέζοι μανδαρίνοι, αμέσως μόλις κατέλαβαν τα γραφεία του ΟΛΠ στον Πειραιά, ξεπερνούν κάθε ευρωπαϊκή σκέψη για τη λειτουργία μιας σύγχρονης και κερδοφόρας επιχείρησης, όπως ήταν ο ΟΛΠ, ο οποίος ουδέποτε επιβάρυνε το δημόσιο χρέος, όπως διέρρεαν τα παπαγαλάκια του ΤΑΙΠΕΔ. Ήδη αφού ξήλωσαν όλο το ελληνικό διευθυντικό προσωπικό και στις θέσεις τους διόρισαν Κινέζους (και ως παρίες των μανδαρίνων γνωστούς γλύφτες και άσχετους), βάσει και της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ, κατασκευής ΤΑΙΠΕΔ, δανειστών, Cosco και των αχυρανθρώπων τους στο ΔΣ του ΟΛΠ, φρόντισαν με διαδικασίες-«μαϊμού» να στελεχώσουν μια θέση-κλειδί για τις μελλοντικές επενδύσεις, αυτή του ανεξάρτητου μηχανικού, με άνθρωπο προεπιλεγμένο από την ομάδα ΤΑΙΠΕΔ – Cosco.
Το θέμα, όπως ήδη γράφτηκε, έφθασε από τα Γραφεία Μηχανικού του ΤΕΕ στο YEN, οπότε και παρενέβη ο Π. Κουρουμπλής. Η Cosco με τους αρχιμανδαρίνους της πήγε και διαμαρτυρήθηκε στο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Δραγασάκης στον Κουρουμπλή, υποδεικνύοντάς του ότι το θέμα Cosco είναι αποκλειστικότητα του Μαξίμου και του Πιτσιόρλα και ο ίδιος δεν πρέπει να ανακατεύεται.
Η ευθύνη όμως των εγκρίσεων αυτών ανήκει στο ΥΕΝ και η παράβαση καθήκοντος παραμονεύει για όλους. Βλέποντας αυτά που γίνονται, ήδη υπέβαλε παραίτηση ο γενικός γραμματέας του ΥΕΝ, καθηγητής Ι. Θεοτοκάς, γνωστός στους ναυτιλιακούς κύκλους ως σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος, προφανώς βλέποντας τις παρανομίες που γίνονται επί εποχής Cosco (εποχής Κωσκοτά θα γράφαμε χρόνια πριν), απομακρύνθηκε οικειοθελώς για να μην μπλέξει.
Στο μεταξύ, το λιμάνι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, οι Κινέζοι είναι άσχετοι και νομίζουν ότι διοικούν κομμουνιστική επιχείρηση με κουλάκους, το ΥΕΝ είναι υποτελές στο Μαξίμου και οι νόμοι που ψηφίσθηκαν για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ούτε εφαρμόζονται ούτε υπηρετούνται.
Η βόμβα όμως για τους Κινέζους ήρθε από εκεί που κανείς δεν την περίμενε, από τον πρώην υπουργό της ΝΔ και σήμερα τομεάρχη Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος κυκλοφόρησε ερώτηση με πολλά ερωτήματα για τις σχέσεις ΥΕΝ – Cosco, προφανώς μετά τις διαμαρτυρίες των μηχανικών (μηχανικός και ο ίδιος) για τον τρόπο προκήρυξης της θέσης του ανεξάρτητου μηχανικού.
Θέση η οποία προκηρύχθηκε στα μουλωχτά, γραμμένη στα Αγγλικά μόνο, στις 24 Δεκεμβρίου, με λήξη υποβολής στις 8 Ιανουαρίου. Η Cosco αναγκάσθηκε να δώσει μικρή παράταση με παρέμβαση Κουρουμπλή, αλλά το ποτήρι της λαμογιάς είχε ξεχειλίσει για όλους, ακόμα και για τη ΝΔ, που υπερψήφισε τις προτάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ήταν ούτως ή άλλως οι προτάσεις του αμαρτωλού ΤΑΙΠΕΔ επί ΝΔ.
Για το θέμα αυτό υπάρχει εν εξελίξει πολύ παρασκήνιο μεταξύ Cosco – Ακτής Μιαούλη – Κυριάκου Μητσοτάκη και Πλακιωτάκη, το οποίο λόγω του περιεχομένου της ερώτησης και των ερωτημάτων που τίθενται θα αποτελέσει κύριο θέμα την επόμενη εβδομάδα, με απροσδιόριστα αποτελέσματα και αποκαλύψεις για το ξεπούλημα του εθνικού λιμανιού της χώρας.
Μάλλον η φράση του εισηγητή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα λιμάνια Knut Fleckenstein στο Ευρωκοινοβούλιο θα δικαιωθεί. Όπως αποκαλύψαμε (αλλά κανένας δεν το αναδημοσίευσε, ούτε οι εξ επαγγέλματος σοσιαλιστές), ο Fleckenstein είπε ότι «αν αυτό το έγκλημα κατά των συμφερόντων της Ελλάδος γινόταν, π.χ., στο Αμβούργο, εμείς αυτούς που θα πρότειναν αυτήν τη λύση ιδιωτικοποίησης θα τους κλείναμε στο ψυχιατρείο».
Με την ερώτηση Πλακιωτάκη (που είναι πολύ προσεκτική και καθόλου της… πλάκας) ανοίγουν ερωτήματα τεράστια, με τα οποία η κυβέρνηση αλλά και η ΝΔ οφείλουν να ασχοληθούν και να απαντήσουν σοβαρά.
Ούτως ή άλλως, μετά την απομάκρυνση Πιτσιόρλα από το ΤΑΙΠΕΔ και την έναρξη λειτουργίας του νέου κατοχικού Ταμείου, η Βουλή, οι φορείς και τα κόμματα οφείλουν να ξαναθέσουν επί τάπητος το θέμα της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας, που δεν προωθείται με ξεπουλήματα τύπου Cosco/ΟΛΠ.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Καλησπέρα
δουλεύεις   λοιπόν   ένα πρωινό πριν 15  περίπου  ημέρες   και  ξαφνικά αναστάτωση
ρε σεις   ασθενοφόρο   στον ντοκο  ποιος χτύπησε  μια αγωνία στα πρόσωπα όλων  μας
 ένα ερώτημα στο στόμα όλων  ποιος  ρε   η απάντηση   αμέσως   από τον πιο κοντινό  ο Βαγγέλης  ρε  σεις   έφαγε  ένα twistlock    στο  κράνος  ευτυχώς   κάτι  ψιλά  αλλά τον πάνε  νοσοκομείο  για σιγουριά επειδή είναι κεφάλι.
και εδώ αρχίζει η παράκρουση ................
νοσοκομείο    ράμματα  και μετά   επιστροφή  στην δουλειά     μη χρηζουσης   αδείας από το εφημερεύων  νοσκομειο
και εκεί που κάναμε όλοι τον  σταυρό μας  που  αποφεύχθησαν  τα χειρότερα  έρχεται η παράνοια
οχιιιιιιιιιιιι    δεν θα τον βάλετε    για δουλειά  γιατί ΠΡΕΠΕΙ   να πάρει   άδεια  ιατρού
ΜΑ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ   Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ   ΚΑΝΕΝΑ  ΧΑΡΤΙ  ΑΔΕΙΑΣ
οχιιιιιιι  2 μέρες  χωρίς ημερομίσθιο    επειδή  πρέπει να φέρει  χαρτί αδείας
και εκεί που  τα βρήκαμε   και  υπήρξε  από την πλευρά  της εταιρίας  η λύση   ξαφνικά  επιστροφή της  παράνοιας
ΓΙΑ ΝΑ  ΠΑΡΕΙΣ  ΤΑ 2 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ
ΦΕΡΕ  ΜΟΥ ΧΑΡΤΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΠΗΓΕΣ  
 ............................ ΟΤΙ  ΔΕΝ  ΕΙΧΕΣ  ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ 2 ΜΕΡΕΣ .................................
τα  συμπεράσματά δικά σας
και  του  ποιητή   φανφάρα θα πρόσθετα  εγώ