Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Τις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με:
 (α) την Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ),
 (β) την Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ Α.Ε. και
 (γ) την Ένωση Εποπτών και Αρχιεργατών (ΟΦΕ),
 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. μετά από τρίμηνη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ Συνδικάτων και Διοίκησης.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού έλαβαν υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, τους υφιστάμενους νομοθετικούς περιορισμούς και την αναγκαιότητα διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας συναποφάσισαν:
 1. Να επαναλάβουν τις διατάξεις του συμβατικού καθεστώτος του 2009 προσαρμοσμένο, όσο διαρκούν, στις διατάξεις των Ν. 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011.
 2. Να αναθεωρηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 3. Να προσαρμοσθούν σταδιακά επιμέρους διαφορές μεταξύ κατηγοριών λιμενεργατών βάσει ισοδύναμων αντισταθμίσεων και
 4. Να συσταθούν Ειδικές Μικτές Επιτροπές για τις απαιτούμενες μεταβολές.
 Η ισχύς των όρων των ΣΣΕ ορίζεται διετής.
 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γεώργιος Ανωμερίτης μετά την έγκριση των ΣΣΕ δήλωσε τα ακόλουθα: “Οφείλω να αναγνωρίσω τη διεκδικητικότητα και υπευθυνότητα των συνδικαλιστικών οργάνων του χώρου, που σε μια επώδυνη οικονομική φάση για τη χώρα, αλλά και για την εταιρία, η οποία το 2009 μετά την υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης έπρεπε να επανακινήσει τη δραστηριότητά της σε έναν σημαντικό τομέα της από μηδενική βάση, συναίνεσαν στην υπογραφή νέας ΣΣΕ.
Η εταιρία, από το 2010 διάγει μια φάση εργασιακής ειρήνης, παρά τις μειώσεις αμοιβών και την αποχώρηση 530 εργαζόμενων, χωρίς να γίνει έκτοτε ούτε μια νέα πρόσληψη.
 Από την πλευρά της η διοίκηση, με βασικές δομικές αλλαγές και αναπτυξιακή στρατηγική έχει καταστήσει τον ΟΛΠ Α.Ε. επί τριετία κερδοφόρο, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας χωρίς απολύσεις, δίνοντας μέσα από την ανάπτυξη όλων των τομέων της σημεία σταθεροποίησης και ανάκαμψης, προς όφελος του Οργανισμού, του ευρύτερου Πειραιά και της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. μέσα σε συνθήκες εργασιακής ειρήνης και κερδοφορίας θα συμβάλλει με το μέγεθος του στη συνολική ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος.”
 olp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: