Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ.Υ.Λ.Ε)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ (ΕΤΧΥ/ΟΛΠ)

ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ (ΕΜΥ/ΟΛΠ)

ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

Πειραιάς 27.05.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Β’ Επιβατικού Σταθμού
Κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Πειραιά, που κόστισε περίπου 4,2 εκ. ευρώ και
χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Δημόσιο ΟΛΠ, που είναι και ο
πάροχος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Παράλληλα κοντά στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται και η επέκταση
ενός ακόμη έργου υποδομής, η δαπάνη του οποίου αγγίζει τα 2 εκ. ευρώ.
Ολοκληρώνεται με αυτό τον τρόπο ένας κύκλος επενδύσεων από τον
Δημόσιο ΟΛΠ.
Όλα αυτά είναι ένα δείγμα της συμβολής του Δημόσιου Οργανισμού Λιμένος
στην ανάπτυξη της οικονομίας με αιχμή τον Τουρισμό, τις επενδυτικές
δυνατότητες και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Σήμερα που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από τις πολιτικές ύφεσης και
ανεργίας, έχει απόλυτη ανάγκη από τους κερδοφόρους Δημόσιους
Οργανισμούς που μπορούν να υπηρετούν το δημόσιο και κοινωνικό
συμφέρον.
Καλούμε, λοιπόν, τη Κυβέρνηση
• Να εγκαταλείψει τις αντιφατικές και αόριστες πολιτικές για μεταφορά
της Κρουαζιέρας, όταν ο ΟΛΠ είναι ο διαχρονικός και εξειδικευμένος
πάροχος αυτής της υπηρεσίας.
• Να πάψει να αντιμετωπίζει το Δημόσιο σαν τα ασημικά της οικογένειας
που τα έχει βγάλει προς πώληση.
• Να αφήσει τα διαχρονικά κερδοφόρα και υπό δημόσια διαχείριση
Λιμάνια να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, ώστε να συμβάλουν στην
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, να επιτελούν τον κοινωνικό τους ρόλο
και να ενισχύουν την απασχόληση, με θεσπισμένες εργασιακές
σχέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: