Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Χιλιάδες «γαλάζια» στελέχη επανατοποθετήθηκαν ή ορίστηκαν για πρώτη φορά σε θέσεις - κλειδιά των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ολοκληρώνοντας την «επανίδρυση του κράτους».

Προαγωγές στο... άψε σβήσε

Σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία, μόνο σε επίπεδο προϊσταμένων αξιολογήθηκαν περισσότεροι από 1.241 υπάλληλοι σε φορείς του Δημοσίου - αριθμός ο οποίος καταδεικνύει και το εύρος του προσωπικού που επιχείρησε να «προστατέψει» η κυβέρνηση από το νέο και αυστηρότερο σύστημα αξιολόγησης.

Οι εκτεταμένες κρίσεις διενεργήθηκαν στη λογική «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», για να αποφύγουν οι «εκλεκτοί» της επανίδρυσης τις «συμπληγάδες» του νέου κώδικα («μοριοποίηση» προσόντων), ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπό κρίση υπαλλήλων αξιολογήθηκε με το προηγούμενο πλαίσιο, τον μεταβατικό νόμο 3260/2004, ο οποίος περιελάμβανε πιο ευνοϊκούς όρους (μη επαρκώς καθορισμένα κριτήρια).

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων, κατ εντολήν της πολιτικής ηγεσίας, διενήργησαν τις κρίσεις σε διάστημα μόλις δύο μηνών - ακόμη και παραμονές Χριστουγέννων, για να προλάβουν οι «ημέτεροι» να αξιολογηθούν πριν εκπνεύσει το 2007 και τεθεί σε εφαρμογή το νέο αντικειμενικότερο σύστημα αξιολόγησης.

Σε εκατοντάδες υπηρεσίες, όπως βεβαιώνουν στο «Εθνος» υπηρεσιακοί παράγοντες, εκτυλίχθηκαν τραγελαφικές καταστάσεις. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -για παράδειγμα- επελέγησαν 37 διευθυντές μέσα σε ένα δίωρο, χωρίς -όπως καταγγέλλεται- να ελεγχθούν οι 200 και πλέον φάκελοι υπαλλήλων, οι οποίοι πληρούσαν τα προσόντα για προαγωγή.

πηγη εθνος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απορριπτέες οι κατηγορίες κατά του ΟΛΠ για απραξία
ΕΞΠΡΕΣ
Πέμπτη 09:12
Απορριπτική εξώδικο κατά των αιτιάσεων για τη μη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων από πλευράς διοίκησης για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις κινητοποιήσεις των λιμενεργατών απέστειλε στους φορείς των παραγωγικών τάξεων που είχαν καταθέσει εξώδικες διαμαρτυρίες η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Αναλυτικότερα στην εξώδικο απάντηση του ΟΛΠ αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Την 26.3.2008 μας επιδώσατε την από 21.3.2008 συλλογική εξώδικο όχληση - διαμαρτυρία σας, με την οποία αναφέρεστε στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη λειτουργία του λιμένος Πειραιώς από τις συνδυασμένες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της επιχειρήσεώς μας, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Με ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε στην εξώδικό σας την εκφραζόμενη διαμαρτυρία σας σχετικά με “πλειάδα δυνατοτήτων και πρόσφορων μέτρων”, τα οποία δήθεν διαθέτουμε και δεν ενεργοποιούμε προκειμένου να “λειτουργεί ομαλά ο Λιμένας Πειραιά”, αιτίαση την οποία αρνούμαστε ως απολύτως αόριστη και αβάσιμη.

Oπως πολύ καλώς γνωρίζετε, “τόσο ο νόμος και το Καταστατικό Σύστασης, όσο και ο Κανονισμός λειτουργίας και ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Λιμένος” που επικαλείστε, είναι τα θεσμικά μέσα, με νομοθετική ισχύ, που σε συνδυασμό με την επιτυχή άσκηση της διοικήσεώς μας, έχουν εξασφαλίσει απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος και εξυπηρέτηση τόσο των χρηστών του όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

Hδη με την απόφαση του Ιανουαρίου 2008 προκηρύχθηκε διαγωνισμός παραχώρησης μέρους του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων με στόχο αφ’ ενός την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων της αγοράς για περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων από τον Οργανισμό υπηρεσιών και αφ’ ετέρου την επέκταση των υποδομών και την εγκαθίδρυση του Πειραιά ως τον μείζονα κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή, με προφανείς ευνοϊκές συνέπειες κυρίως για το είδος των επιχειρήσεών σας.

Η απρόσκοπτη όμως λειτουργία του λιμένος προϋποθέτει ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε ως εκ της ιδιότητάς σας.

Κατά την παρούσα συγκυρία το προσωπικό μας συνεχίζει την πραγματοποίηση απεργίας προκειμένου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του, να ματαιωθεί το σχέδιο ανάπτυξης που εκθέτετε στην εξώδικό σας, το οποίο ουδόλως θίγει τα εργασιακά του δικαιώματα, χαίρει της εγκρίσεως της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και έχει ήδη καταστεί νόμος του Ελληνικού Κράτους. Είναι κατά συνέπεια απεργία πολιτικού χαρακτήρα και διαμαρτυρίας με αποκλειστικό σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης υπέρ των απεργών αδιαφορώντας για τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο.

Ατυχώς ωστόσο η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είναι σχεδόν καθολική, το δε προσωπικό ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στο σύνολο των υπηρεσιών ζήτησης του λιμένος.

Η διοίκηση του Οργανισμού, αφού εξήντλησε κάθε μέσο καλόπιστης ενημέρωσης των εργαζομένων, όπως κατά την πεποίθησή μας αρμόζει σε δημόσια επιχείρηση, προσέφυγε (στη μόνη εναλλακτική δυνατότητα που διαθέτει) ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, προκειμένου να κηρυχθούν οι κινητοποιήσεις παράνομες, όπως πράγματι είναι, με το σύνολο των συνεπειών να βαρύνει όσους συμμετέχουν σε αυτές και όχι τον Οργανισμό.

Η εκδοθείσα ωστόσο απόφαση (1188/2008 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις έχουν διαρκέσει κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2008 επί έξι μόλις ημέρες κατά δε τον μήνα Μάρτιο 2008 μόλις μία, δηλαδή συνολικά επτά (7) ημέρες, σε αντίθεση με την πραγματικότητα και όσα και εσείς αναφέρετε στην εξώδικο σας, ότι δηλαδή πρόκειται για ενιαία απεργία διαρκείας, που πραγματοποιείται από 5/1/2008 με την συνδυασμένη μορφή εικοσιτετράωρων απεργιών, λευκής απεργίας, αποχής από υπερωρίες και εργασία Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Με την ίδια μάλιστα απόφαση κρίθηκε ότι δεν υφίσταται ζημία του κοινωνικού συνόλου αφού “τα ευπαθή προϊόντα, το στρατιωτικό υλικό, τα φάρμακα και τα εμπορεύματα που χρήζουν αμέσου εκφορτώσεως εξυπηρετούνται από τους εργαζομένους και το προσωπικό ασφαλείας”, χωρίς να τύχουν ευνοϊκής αξιολόγησης οι δυσχέρειες των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στην εξώδικό σας. Τέτοιου είδους δυσχέρειες ετέθησαν υπόψη του Δικαστηρίου τόσο από τον Οργανισμό όσο και από τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς και τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Πειραιώς και Αθηνών, που άσκησαν πρόσθετες υπέρ του Οργανισμού παρεμβάσεις, πλην όμως απερρίφθησαν.

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ασκήσαμε την από 7/3/2008 έφεσή μας, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στο Εφετείο Πειραιώς την 3/4/2008.

Πλην των ανωτέρω, για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην αγορά, η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε άμεσα σε γενναίες εκπτώσεις επί των αποθηκευτικών δικαιωμάτων των εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα, ανέλαβε πρωτοβουλίες ώστε να διακοπεί η απεργία των οδηγών φορτηγών αλλά και να απομακρυνθεί η πιθανότητα επιβολής επικόμιστρου. Σημειώνεται δε, ότι καθημερινά διακινούνται περίπου 800 εμπορευματοκιβώτια ημερησίως, ενώ και η διακίνηση αυτοκινήτων διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και η εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Σημειώνεται ότι εκτός όλων των παραπάνω ενεργειών, η διοίκηση προχώρησε και στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς λειτουργίας του ΟΛΠ πειθαρχικά μέτρα αποστέλλοντας σε τριακόσια και πλέον άτομα κλήσεις για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκ παραλλήλου, προχωρεί και η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, που δυστυχώς είναι αρκούντως χρονοβόρος, ευελπιστώντας ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος θα επανέλθει ο Οργανισμός σε εύρυθμη λειτουργία».

7seas είπε...

Με εντυπωσιασαν τα Ατυχως και τα Δυστυχως της καλης διοικησης...τα χρησιμοποιει κατα κορον,λοιπον ας πω κι'εγω μερικα ατυχοδυστυχως προς την καλη διοικηση του ΟΛΠ . ΔΥΣΤΥΧΩΣ λοιπον για εσας η απροσκοπτη λειτουργια του λιμενος προυποθετει ενεργο ανθρωπινο δυναμικοΑΤΥΧΩΣ λοιπον οι κινητοποιησεις θα συνεχιστουν και ΔΥΣΤΥΧΩΣ παραμενουμε ενωμενοι.Φιλακια