Δευτέρα 27 Απριλίου 2009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ !


ΔEΣMH προτάσεων που στοχεύουν να βελτιώσουν τη δυναμική του car terminal του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κατέθεσε η Διεθνής Ναυτική Ένωση στο πλαίσιο του διαλόγου που είναι σε εξέλιξη καθώς ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς το τελευταίο διάστημα έχει εστιάσει στο θέμα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των εγκαταστάσεων του εμπορικού λιμένα.

Αναλυτικότερα στο έγγραφο της ΔΝΕ που απεστάλη στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ Ν. Αναστασόπουλο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Εφόσον δεν είναι εφικτή η ονομαστική μείωση των τιμολογίων, θα πρέπει να παγώσουν όλα τα τιμολόγια που αφορούν το πλοίο και το φορτίο για όλο το 2010 και πάντως τουλάχιστον μέχρι και 30/6/2010.

2. Ενοποίηση της κλίμακας των in tranzit τροχοφόρων με υπαγωγή στις σχετικές κλίμακες, βάσει των συνολικών κινήσεων φορτο-εκφόρτωσης.

3. Αναπροσαρμογή της κλίμακας in tranzit με όρια μειωμένα λόγω της διεθνούς κρίσης κατά τουλάχιστον 30%.

4. Παροχή δυνατότητας περαιτέρω μείωσης των τιμολογίων, εφόσον υπάρξει συμφωνία για εγγυημένη ποσότητα κινήσεων.

5. Αναστολή του μέτρου του ελάχιστου ορίου κινήσεων ανά πλοίο (60 in tranzit και 32 εγχώρια).

6. Αποθηκευτικά δικαιώματα:

α) Για τα in tranzit τροχοφόρα να γίνει επαναφορά στο τιμολόγιο της απόφασης υπ'Α αριθ. 305/10-11-2005 του Δ.Σ. του ΟΛΠ. Α.Ε., καθ'Α όσον έχουν αντιστραφεί πλέον οι όροι και έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναπροσαρμογής (αντικίνητρα για την παραμονή).

β) Για την εφαρμογή της δυνατότητας ειδικού τιμολογίου «μακράς παραμονής», ως κινήτρου προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να χρησιμοποιήσουν μέρος του λιμένα Πειραιά για αποθηκευτικό χώρο των αδιάθετων τροχοφόρων τους, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατεθούν εκτός ελληνικής αγοράς, θα πρέπει να καθορισθεί το ποσοστό κάλυψης χώρου ανά Τέρμιναλ Γ1-Γ2.

7. Θέσπιση έκπτωσης επί των δικαιωμάτων των πλοίων βάσει της συχνότητας προσεγγίσεων ανά εταιρία.

8. Επέκταση ορίου επιβολής καθυστέρησης έναρξης εργασιών από 30 λεπτά σε τουλάχιστον 1 ώρα.

9. Στο πλαίσιο της νέας πελατοκεντρικής πολιτικής του ΟΛΠ Α.Ε. θα πρέπει να γίνει στόχευση προσέλκυσης βαρέος τύπου τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων, δημιουργώντας σχετικές υποδομές υποδοχής αυτών καθώς επίσης και υποδομές για συνοδευτικά φορτία των ως άνω (ανταλλακτικά και μέρη αυτοκινήτων).

10. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την έμμεση μείωση του κόστους αυτών.

Ενδεικτικά η Δ.Ν.Ε. αναφέρει:

α) Επαναχάραξη των Car Terminals (Γ1 και Γ2), ώστε το διάστημα μεταξύ των γραμμών χάραξης (χώρος εναπόθεσης οχημάτων) να είναι κατ'Α ελάχιστον 2 μέτρα και 40 εκατοστά (2,40cm).

β) Δημιουργία και ορθή λειτουργία περιμετρικών λωρίδων κίνησης.

γ) Πρόβλεψη χώρου φόρτωσης αυτοκινηταμαξών.

δ) Προμήθεια κατάλληλων μηχανημάτων καθώς και διάθεση των ήδη υπαρχόντων για την απρόσκοπτη φορτοεκφόρτωση RoRo πλοίων.

ε) Aμεση επίλυση θεμάτων ασφαλείας όπως αυτά προκύπτουν από τη συνύπαρξη άλλων RoRo πλοίων εντός των λιμενικών λεκανών Γ2 και Γ1.

στ) Δημιουργία νέων θέσεων πλεύρισης με απομάκρυνση άλλων πλοίων των οποίων οι δραστηριότητες δεν είναι συναφείς με τα Car Terminals.

ζ) Μελέτη για αύξηση χωρητικότητας - δυνατοτήτων των Car Terminals, κατασκευή γκαράζ κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της ΔΝΕ για πάγωμα των τιμολογίων στο συγκεκριμένο terminal και το 2010 αποτελεί σαφή ένδειξη των πιέσεων που ασκούν οι principals προς πάσα κατεύθυνση, δεδομένης της διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων.

Εκτός του car terminal ο προβληματισμός έχει ενταθεί στον Πειραιά καθώς τα μηνύματα που έρχονται από τους principals, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πολιτική που προτίθεται να ασκήσει ο ΟΛΠ με στόχο να πυκνώσουν οι προσεγγίσεις πλοίων εταιριών που διακινούν εμπορευματοκιβώτια, διαγράφουν τάση διαμόρφωσης αιτήματος για μείωση τιμολογίων σε ορισμένες κατηγορίες φορτίων. Αιτία της διαμορφούμενης κατάστασης, η οποία σημειωτέον δεν έχει διαλάθει της προσοχής της ηγεσίας του ΟΛΠ, το αβέβαιο που δημιουργεί η σοβούσα κρίση αλλά και το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός δεν φαίνεται διατεθειμένος να «παραδώσει αμαχητί» τα φορτία που «κληρονόμησε» κατά το δεκαπεντάμηνο των λιμενεργατικών κινητοποιήσεων.

Εξάλλου όσον αφορά στις επιπρόσθετες φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις που προσαρτήθηκαν στη σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ - COSCO προφανής ήταν η προσπάθεια της ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ να αποστασιοποιηθεί των ευθυνών καταδεικνύοντας ότι την όποια ευθύνη είχε η προηγούμενη ηγεσία του Yπουργείου Οικονομίας στην αρμοδιότητα του οποίου είναι μεταξύ των άλλων φορολογικά και τελωνειακά θέματα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύμβαση έχει τεθεί στο «μικροσκόπιο» των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Eνωσης που διερευνούν αν αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως «δεδικασμένο», γεγονός που θεωρητικά υποκρύπτει κίνδυνο «αποσταθεροποίησης» του συστήματος που ισχύει στην Ε.Ε. περί ανταγωνισμού αλλά και του status που υφίσταται στα ευρωπαϊκά λιμάνια, ιδιωτικά και μη. Αν οι ρυθμίσεις αυτές «κολλήσουν», τα πράγματα δεν αποκλείεται να περιπλακούν νομικά καθώς ως γνωστόν η σύμβαση έχει κυρωθεί από τη Βουλή και έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, οπότε τυπικά είναι σε πλήρη ισχύ.


ΕΞΠΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: