Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

«Φρένο» στην διαδικασία πώλησης του ΟΛΠ
 
 
 
«Φρένο» στην διαδικασία πώλησης του ΟΛΠ βάζει η «αστοχία» του ΤΑΙΠΕΔ να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Οργανισμού με το Δημόσιο.

Έτσι, όπως είχε φανεί από την «περιπετειώδη» συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας 11/1 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ έκρινε, στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με μεγάλη πλειοψηφία (σύμφωνα με πληροφορίες καταψήφισε μόνο ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ ενώ απείχε της ψηφοφορίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γ. Κούβαρης), ότι:

1)    Από τα στοιχεία της αλληλογραφίας μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης της ισχύουσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής.
2)    Θα ζητηθεί η διεύρυνση της Ομάδας Εργασίας, που είχε συσταθεί, στις 10 Οκτωβρίου 2014, με ΚΥΑ των τότε υπουργών Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη και Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη, ώστε να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΟΛΠ (συμμετείχαν εκπρόσωποι από υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργείο Οικονομικών και ΤΑΙΠΕΔ) για να κινήσουν διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με βάση του άρθρο 15 της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης.

Όπως προκύπτει από την υπάρχουσα αλληλογραφία και από πρόσφατη επιστολή του πρώην πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλιου Γιώργου Ανωμερίτη η Ομάδα εργασίας, στην οποία μετά από κάποιο διάστημα συμμετείχαν, άτυπα, χωρίς να κάνουν διαπραγματεύσεις τρία στελέχη του ΟΛΠ, «αυτοδιαλύθηκε» λόγω των πολιτικών εξελίξεων τον Δεκέμβρη του 2014.

Τελικά, χωρίς καμία άλλη διαπραγμάτευση το ΤΑΙΠΕΔ εμφάνισε ένα κείμενο Σύμβασης Παραχώρησης ζητώντας ουσιαστικά από τον ΟΛΠ να το επικυρώσει….

Όμως, πλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης του άρθρου 15 της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης, που έχει κυρωθεί με το νόμο 3654 (ΦΕΚ Α’ 57/3-4-2008) και προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 15 Αναδιαπραγμάτευση
15.1 Οι όροι της παρούσας είναι δυνατόν να τύχουν αναδιαπραγμάτευσης ολικά ή μερικά, είτε στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετο αντάλλαγμα, σύμφωνα με  τους όρους της παρούσας, είτε σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών (…). Συμφωνείται ότι στις περιστάσεις που συνιστούν ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών θα περιλαμβάνονται επίσης:
(…)
(iii) οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ κάτω του ορίου του 51%
15.2 Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύναται να έχει την πρωτοβουλία με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο τα προτεινόμενα ζητήματα προς αναδιαπραγμάτευση και τις περιστάσεις που κατά την άποψή του δικαιολογούν την αναδιαπραγμάτευση. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποχρεούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις ενός μηνός από την κοινοποίησή του ως άνω εγγράφου και θα επιχειρούν με καλόπιστες διαβουλεύσεις να διευθετήσουν με αναδιαπραγμάτευση ή συμβιβασμό τα αμφισβητούμενα ζητήματα. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η συμφωνία αυτή θα καταγράφεται σε Πρόσθετη Πράξη, η οποία θα τροποποιεί στην προβλεπόμενη έκτασης τους όρους της παρούσας Σύμβασης (…)

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ΟΛΠ ή κάποιο από τα συναρμόδια Υπουργεία θα στείλουν έγγραφο για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην διάρκεια της διαβούλευσης δεν θα ανακύψουν και άλλα θέματα.

Μετά απ’ αυτό αναμένεται με ενδιαφέρον εάν την ερχόμενη εβδομάδα θα καταθέσει τη νέα προσφορά η Cosco ή θα περιμένει να λάβει γνώση του τελικού κειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης Δημοσίου- ΟΛΠ καθώς το περιεχόμενό του καθορίζει όλο το πλέγμα της λειτουργίας του λιμανιού του Πειραιά
http://pireas2day.gr/02,33,22584,00.aspx 

Δεν υπάρχουν σχόλια: