Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

14-11-18
 
Η Εφορευτική Επιτροπή που εξελέγη για να πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Λιμενεργατών, συνήλθε και σύμφωνα με το καταστατικό, αποφάσισε τα παρακάτω:
  • Θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων:
ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018 ΑΠΟ 10:00  ΕΩΣ 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018 ΑΠΟ 10:00  ΕΩΣ 14:00
  • Οι συνδυασμοί θα υποβάλλουν ομαδική κατάσταση υποψηφίων χωριστά με τους υποψηφίους για το κάθε όργανο. Η παραπάνω κατάσταση θα συνοδεύεται με ατομική αίτηση του υποψηφίου.
Η  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  ΘΑ   ΓΙΝΕΙ    ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΗΣ   ΕΝΩΣΗΣ  ΣΤΙΣ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ   08:00  ΕΩΣ  17:00
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: