Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜ.Υ.Λ.Ε ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση και κυρίως το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ενεργεί ως «Ταμείο ξεπουλήματος του Δημόσιου Πλούτου της χώρας», επιχειρούν με πολιτικά απαράδεκτες ενέργειες να προχωρήσουν στο ξεπούλημα κατ’ αρχήν του ΟΛΠ και στη συνέχεια όλων των Λιμανιών.
 
«Το ΤΑΙΠΕΔ αντιμετωπίζει τον ΟΛΠ ως ψιλικατζίδικο. Αγνοεί ότι ο ΟΛΠ, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει αρμοδιότητες Δημόσιας Αρχής. Παρά ταύτα επιχειρεί να «χαρίσει» το πλειοψηφικό πακέτο σε ιδιώτη.

Ταυτόχρονα ο Υπουργός Ναυτιλίας εκλιπαρεί την ΕΕ για την κατάργηση του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος στον καλούμενο φιλικό διακανονισμό με την COSCO, μειώνοντας έτσι την Καθαρή Παρούσα Αξία της Σύμβασης Παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ  & ΙΙΙ και συνεπώς την συνολική Μετοχική Αξία του ΟΛΠ.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε σε μία προκλητική, αυθαίρετη και έκνομη ενέργεια. Δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οικονομικού ελεγκτή «αναφορικά με την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της ΟΛΠ ΑΕ», κόστους €100.000.

Το ΤΑΙΠΕΔ με την ενέργειά του αυτή γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που έχουν πάρει θέση κατά της πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ. Προσπαθεί να εκβιάσει καταστάσεις και να προκαταλάβει αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

Προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα από την ενέργεια αυτή του ΤΑΙΠΕΔ.
 Όταν η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, οι κοινωνικές δυνάμεις, η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην παραχώρηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ, όταν το Κοινοβούλιο δεν έχει αποφασίσει, ποιά συμφέροντα εξυπηρετεί και ποιών εντολές εκτελεί η πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ ;

Από πότε το ΤΑΙΠΕΔ υποκαθιστά το Κοινοβούλιο και αναθέτει την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει κυρωθεί από την Βουλή, σε ιδιώτη ;
Το ΤΑΙΠΕΔ και η Κυβέρνηση γνωρίζουν ότι εκκρεμεί στο ΣτΕ απόφαση για την νομιμότητα μεταφοράς των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ. Η υπόθεση αυτή έχει εκδικαστεί στο ΣτΕ τον Μάιο του 2013 και αναμένεται η απόφαση. Γιατί δεν αναμένουν την απόφαση ;
Ο ΟΛΠ είναι Ανώνυμη Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους σχετικούς νόμους ελέγχεται πλήρως από τις ελεγκτικές αρχές. Ποιος νόμος επιβάλλει την πρόσληψη ελεγκτών στους ελεγκτές ;
Με ποιες αρμοδιότητες αγνοεί τα καταστατικά όργανα του ΟΛΠ, όπως τη Γενική Συνέλευση (όπου συμμετέχουν και απλοί μέτοχοι) και το ΔΣ ;

Επίσης, υπάρχουν σωρεία ερωτημάτων για μια σειρά παρατυπιών που έχει η εν λόγω προκήρυξη, όπως δεν φέρει υπογραφές και γράφει λάθος τις αρμοδιότητες του ΟΛΠ.

Η σπουδή του ΤΑΙΠΕΔ στο θέμα του ΟΛΠ και των άλλων λιμανιών δημιουργεί μέγα πολιτικό ζήτημα. Η Κυβερνητική πλειοψηφία και τα κόμματα που την απαρτίζουν πρέπει να πάρουν άμεσα θέση απέναντι στις αυθαιρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ και να μην κρύπτονται πίσω από αυτό.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που με σαφήνεια έχουν ταχθεί κατά της πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να σταματήσουν οι απαράδεκτες και ξεπουληματικές πράξεις του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις με δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις και ταυτόχρονα να εξετάσουμε από νομικής πλευράς αυθαίρετες και έκνομες πράξεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό το ξεπούλημα του ΟΛΠ και των άλλων λιμανιών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: