Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Αλλάζουν τώρα την ΚΥΑ- πρόκληση για τον ΟΛΠ
 
Σε «άρον- άρον» αλλαγή του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας που θα μελετήσει τις αλλαγές στη Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με το ΟΛΠ, προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας μετά από τη θύελλα αντιδράσεων, που προκλήθηκαν ακόμα και από κυβερνητικούς παράγοντες.

Την ύπαρξη του σχεδίου της ΚΥΑ, που χαρακτηρίστηκε «σκανδαλώδης»,  καθώς- παρά τα οριζόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος-  μετέφερε τις αλλαγές στην παραπάνω Σύμβαση Παραχώρησης μετά την πώληση του ΟΛΠ είχε αποκαλύψει το Pireas2day.gr (για να διαβάσετε την σχετική ανάρτηση πατήστε εδώ).

Οι αντιδράσεις ήταν πολύπλευρες και όπως επίσης αποκάλυψε το Pireas2day.gr (για να διαβάσετε την σχετική ανάρτηση πατήστε εδώ) στην πρώτη άτυπη συνεδρίαση της υπό συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (σ.σ. στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι του ΥΝΑ, του υπουργείου Οικονομικών, του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΠ), υπήρξε έντονη διαφωνία από το ΤΑΙΠΕΔ για την τροποποίηση που επερχόταν με το σχέδιο της ΚΥΑ.

«Μετά από αυτό οι εκπρόσωποι του ΥΝΑ υπαναχώρησαν και συμφωνήθηκε να γίνει επαναδιατύπωση της ΚΥΑ. Ωστόσο, λέγεται ότι θα επιλεγεί μια «μέση οδός», κατά την οποία θα απαλειφτεί η λέξη «μετά» την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού αλλά δεν θα αντικατασταθεί με το «πριν»,  ώστε να μην υπάρχει δεσμευτικός χρονικός προσδιορισμός.», ανέφερε το ρεπορτάζ, που επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας καθώς  την Πέμπτη αναρτήθηκε στο Διαύγεια ως «Ορθή Επανάληψη» το νέο σχέδιο της ΚΥΑ.

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου της νέα ΚΥΑ πατήστε εδώ

Έτσι, στη νέα ΚΥΑ απαλείφτηκε πλήρως στα σχετικά η παράγραφος 6 η οποία ανέφερε τα εξής:

•    Την μνημονιακή υποχρέωση για την σύσταση μεταβατικής δομής στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου για την αναδιαμόρφωση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης που θα προταθεί για να υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Έτσι, έγινε αναριθμητισμός και στην παράγραφο 6 αναφέρεται πλέον η παλαιά παράγραφος 7.

•    Από εκεί και πέρα, στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1 της Απόφασης απαλείφτηκε η φράση «μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε.».
Έτσι, πλέον η παράγραφος έχει αναδιατυπωθεί ως εξής:
«Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης που θα προταθεί για να υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)»

Στο σημείο 2 της Απόφασης, που ορίζεται το αντικείμενο της Επιτροπής επίσης υπάρχουν σημαντικές αλλαγές.

Η αρχική διατύπωση είχε ως εξής:
•    Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και του νομικού της συμβούλου Ευάγγελου Πολίτη της δικηγορικής εταιρείας «Πολίτης και Συνεργάτες» για την αναδιαμόρφωση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), την οποία θα κληθεί να υπογράψει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ (…) ( Με έντονα γράμματα είναι οι λέξεις που άλλαξαν ή απαλείφτηκαν)
Και πλέον έχει διατυπωθεί ως εξής:

•    Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και του νομικού της συμβούλου Ευάγγελου Πολίτη της δικηγορικής εταιρείας «Πολίτης και Συνεργάτες» για την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) (…)

Νέα ερωτηματικά

Η συνέχεια παραμένει ως είχε καθώς ορίζεται ότι με την τροποποίηση στη Σύμβαση Παραχώρησης θα εξασφαλίζεται:
•    Ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα παρέχει όλο το φάσμα των λιμενικών υπηρεσιών και
εξυπηρετήσεων, ώστε ο Λιμένας Πειραιώς να διατηρήσει τον ρόλο του ως σημαντικός κόμβος για το σύστημα εσωτερικών θαλασσίων μεταφορών
•    Ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την δημόσια τάξη και ασφάλεια, την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, την προστασία του περιβάλλοντος και την λειτουργία άλλων δημοσίων υπηρεσιών σχετικών με την δημοσιοοικονομική λειτουργία του κράτους
•    Ότι η λειτουργία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα συμμορφώνεται με το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Στην πραγματικότητα με αυτά τα τρία σημεία μένουν στον «αέρα» πολύ ουσιαστικά θέματα, τα οποία στη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ, αναφέρονταν ότι θα συζητηθούν και θα περιληφθούν στη τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης.

Όπως αναφερόταν μεταξύ άλλων θεμάτων θα εξεταζόταν:
(i)    να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγραφές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ΟΛΠ να παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μια πλήρη σειρά από λιμενικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του Λιμένος Πειραιώς,
(ii)     να διατηρηθεί η θέση και ο ρόλος του Λιμένος Πειραιώς και να επιτηρηθεί η κεφαλαιώδης εθνική σημασία του ως κύριου θαλάσσιου λιμένα που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά του Αιγαίου,
(iii)     να ενθαρρυνθεί η επένδυση προκειμένου να βοηθηθεί η αναζωογόνηση των περιοχών / δραστηριοτήτων κατασκευής και επισκευής πλοίων,
(iv)    να στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διάφορων λειτουργιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένος Πειραιώς,
(v)    να προσδιοριστεί λεπτομερώς η κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό και την έγκριση από το Ελληνικό Δημόσιο των τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ακτοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφικές παραμέτρους,
(vi)     να προκύψουν κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί αναπροσδιορισμού που να καθορίζουν τα επίπεδα των χρηματικών ανταλλαγμάτων παραχώρησης καταβλητέα από τον ΟΛΠ στο Ελληνικό Δημόσιο. Και
(vii)     να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά.

Pireas2Day

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Προσοχή μη μας μπλέξουν και ''χαθούμε στην μετάφραση''.
Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν καλά, για να προωθούν τα άνομα συμφέροντά τους εχθροί και ψεύτικοι φίλοι.
Η θέση μας είναι απλή και καθαρή : ''ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ''.