Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Τι αλλάζει στο Καταστατικό του ΟΛΠ

 
 
Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την είσοδο της Cosco στον ΟΛΠ καθώς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, που στην πλειοψηφία του αποτελεί επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ, στη πρώτη συνεδρίασή του, με τη νέα σύνθεση, δρομολογεί «καταιγίδα» αλλαγών στο Καταστατικό του Οργανισμού.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η έγκριση της νέας τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΠ και του Δημοσίου και η προκήρυξη νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης για να «σφραγιστούν» οι παραπάνω αποφάσεις.

Το «σήμα» για την έναρξη των διαδικασιών δόθηκε, πριν από τη πανηγυρική υπογραφή της συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών του ΟΛΠ μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κινέζικης εταιρείας παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ.

Εκεί, το Ταμείο έκανε ορισμένες αλλαγές στη σύνθεση του Οργανισμού, όσες χρειαζόταν για να αποκτήσει τον έλεγχο του ΔΣ για να προχωρήσει στα επόμενα «βήματα» καθώς είναι γνωστό ότι σε ορισμένα θέματα η πλειοψηφία, που διαμορφωνόταν «φρέναρε» τις εξελίξεις.

Έτσι, στη πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ, που θα γίνει, τη Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στην ουσία το ΤΑΙΠΕΔ σπεύδει να προωθήσει τόσο την αλλαγή του Καταστατικού του ΟΛΠ όσο και τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ. Ακόμα, θα καθορίσει νέα έκτακτη γενική συνέλευση για την επικύρωση των παραπάνω αποφάσεων.

Στην ουσία με την αλλαγή του Καταστατικού δρομολογείται η είσοδος της Cosco στον ΟΛΠ καθώς η εταιρεία θ’ αρχίσει να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, με νέο Δ.Σ κ.ο.κ.

Ειδικότερα, για το Καταστατικό:
•    Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, τροποποίηση των άρθρων 7,8,9 και 10 που καθορίζουν τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις αλλαγές που επέρχονται είναι και ο αποκλεισμός του δημάρχου Πειραιά και των εκπροσώπων των εργαζόμενων από το ΔΣ. Πλέον θα μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές σε θέματα, που τους αφορούν, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άλλες αλλαγές είναι ότι οι συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να γίνονται διαζευκτικά στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά και θα τηρούνται δίγλωσσα πρακτικά.

Ακόμα, σύμφωνα, πάντα, με πληροφορίες περιορίζονται οι αρμοδιότητες των Διοικητικού Συμβουλίου και καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη διαδικασία σύγκλησής του κ.λπ.

Επίσης, φαίνεται ότι καταργείται όλη η μέχρι τώρα ιεραρχική δομή του Οργανισμού με την κατάργηση μιας σειράς άρθρων (άρθρα 6 για τα όργανα Διοίκησης, 11 για τα καθήκοντα εταιρικής διακυβέρνησης, 12 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, 13 για το Συμβούλιο Διεύθυνσης- Γενικοί Διευθυντές και 14 για τις Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης) ενώ με τροποποίηση άρθρων μπορεί να ανατίθεται η διακυβέρνηση του Οργανισμού σε τρίτα πρόσωπα, εκτός ιεραρχίας….

Πάντως, αλλαγές επέρχονται και στην διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι αλλαγές που θα γίνουν στο άρθρο 2 του Καταστατικού που αφορά τους σκοπούς της εταιρείας.

Η τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης

Το δεύτερο «καυτό» θέμα της συνεδρίασης  αφορά την έγκριση του σχεδίου της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης Δημοσίου και ΟΛΠ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης, που έχει κυρωθεί με νόμο, καθορίζονται οι βασικοί όροι λειτουργίας του ΟΛΠ (π.χ. η υποχρέωση να λειτουργεί εμπορικό, επιβατικό λιμάνι κ.α.) και οι εκτάσεις, που του παραχωρούνται.

Η τροποποίηση, που έγινε, «προσάρμοσε» τη Σύμβαση στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και προέβλεψε ορισμένες επιπλέον εξαιρέσεις όπως π.χ. τη λιμενική έκταση των Λιπασμάτων κ.ο.κ.

Στις αρχές του έτους μετά από θυελλώδεις συνεδριάσεις το ΔΣ του Οργανισμού είχε κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η τροποποίηση δεν είχε γίνει όπως προβλεπόταν από τη νομοθεσία με διαπραγμάτευση ανάμεσα στον ΟΛΠ και στο Δημόσιο και είχε ορίσει επιτροπή διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, τα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονομικών δεν όρισαν ποτέ εκπροσώπους και έτσι η επιτροπή αυτή δεν λειτούργησε.

Τώρα, με τις αλλαγές στο ΔΣ του ΟΛΠ φαίνεται ότι «ανοίγει ο δρόμος» για την έγκρισή της και στη συνέχεια η επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση.


http://pireas2day.gr/02,33,24258,00.aspx