Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αύξηση της εμπορευματικής κίνησης στο λιμάνι ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ Α.Ε., παρά την κρίση, καταγράφηκε το 2012 σε σχέση με τα δεδομένα του 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. στον Προβλήτα Ι του Ν. Ικονίου του ΟΛΠ Α.Ε. διακινήθηκαν 625.914 ΤΕU’s το 2012 έναντι 490.904 το 2011, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση 27,5%. Τα πιο πάνω μεγέθη αφορούν ενιαία την φορτοεκφόρτωση εγχώριων και transshipment εμπορευματοκιβωτίων, εμφόρτων και κενών. Αύξηση 12% υπήρξε επίσης και στην πληρότητα των χώρων επί του Προβλήτα Ι. Ήδη ο ΟΛΠ Α.Ε. μέσα και από νέα λειτουργικά και εργασιακά δεδομένα και διαπραγματεύσεις με διεθνείς μεταφορείς εκτιμά ότι το 2013 θα αποτελέσει το έτος της πλήρους δραστηριοποίησης του στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων.
Η αύξηση κατά 27,5% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, λόγω της μείωσης των ελληνικών εισαγωγών και λόγω των προβλημάτων των διεθνών μεταφορέων παγκοσμίως, θεωρείται για τα συμφέροντα του ΟΛΠ Α.Ε. ως εξαιρετικά σημαντική, αφού ήδη τα αναμενόμενα οριστικά στοιχεία της κρουαζιέρας και της διακίνησης αυτοκινήτων φαίνεται ότι κινήθηκαν το 2012 επίσης θετικά.

olp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: