Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

"Μπλόκο" στην επένδυση της Cosco από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδέχεται τα επιχειρήματα των εργαζομένων και αμφισβητεί τη νομιμότητα του "φιλικού διακανονισμού" μεταξύ ΟΛΠ και Cosco για την κατασκευή του δυτικού μέρους της προβλήτας ΙΙΙ
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδέχεται τα επιχειρήματα των εργαζομένων και αμφισβητεί τη νομιμότητα του "φιλικού διακανονισμού" μεταξύ ΟΛΠ και Cosco για την κατασκευή του δυτικού μέρους της προβλήτας ΙΙΙ.
Το ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι το σχέδιο "Φιλικού Διακανονισμού" είναι μη σύννομο, αποδεχόμενο τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά και τις γνωμοδοτήσεις έγκριτων νομικών.
Η Cosco έχει ήδη υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης, χωρίς να προηγηθεί απόφαση του ΟΛΠ.
Στα τέλη Ιουλίου και ενώ ήδη είχε προηγηθεί η αμφισβήτηση του "Φιλικού Διακανονισμού" από το ΤΑΙΠΕΔ, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΟΛΠ και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση για την εκ νέου αποστολή του τελικού κειμένου του σχεδίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
Όπως γράφει σήμερα η "Εφημερίδα των Συντακτών", το σχέδιο του "Φιλικού Διακανονισμού" συντάχθηκε μετά από αίτημα της ΣΕΠ Α.Ε. και ανάμεσα στ’ άλλα προβλέπει το "πάγωμα" του εγγυημένου ανταλλάγματος, που οφείλει να καταβάλλει για την προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, με τον όρο να κατασκευάσει το δυτικό τμήμα της προβλήτας ΙΙΙ, την προβλήτα των πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ και την αναβάθμιση με νέο εξοπλισμό της προβλήτας ΙΙ και του ανατολικού μέρους της προβλήτας ΙΙΙ.
Τα έργα αυτά, σύμφωνα με ΟΛΠ και Cosco, θα είναι συνολικής δαπάνης 230 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια, ο ΟΛΠ συναινεί στην αναστολή του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος που κατέβαλλε μέχρι σήμερα η Cosco, στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης του 2009.
Σύμφωνα με το σχέδιο, εφόσον αυτό πάρει το πράσινο φως, τα έσοδα του ΟΛΠ από τη δραστηριότητα της Cosco στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων θα προκύπτουν με βάση το ύψος των διακινούμενων φορτίων.
Η Cosco έχει θέσει ως προαπαιτούμενο την έγκριση του "Φιλικού Διακανονισμού" προκειμένου να καταθέσει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του 67% των μετοχών του ΟΛΠ.
Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) είναι αντίθετη με το φιλικό διακανονισμό, καθώς υποστηρίζει ότι "παραχωρείται χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, το Δυτικό Μέτωπο του Λιμανιού ως "πανωπροίκι" στην COSCO".
Υπενθυμίζεται, ότι εκκρεμεί και η έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το περιεχόμενο του "φιλικού διακανονισμού" είναι σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο.
news247

Δεν υπάρχουν σχόλια: