Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Δημήτρης Ζερβουδάκης-Γράμμα Σ'έναν ΠοιητήΜιά μέρα χειμωνιάτικη θα φεύγαμε.
Τα ρυμουλκά περνώντας θα σφυρίζαν,
τα βρωμερά νερά η βροχή θα ράντιζε,
κι οι γερανοί στους ντόκους θα γυρίζαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: