Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Κομισιόν:Βάλτε τέλος στα προνόμια της Cosco
 
 
Μέσα σε 4 μήνες η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταργήσει τις φοροαπαλλαγές της Cosco, που έλαβε με το άρθρο του 2 του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Παραχώρησης της προβλήτας ΙΙ και ΙΙΙ και να έχει εισπράξει, με τους νόμιμους τόκους, όλα τα χρήματα, τα οποία καρπώθηκε η κινέζικη εταιρεία. Αυτή την εντολή έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το επίσημο κείμενο της Απόφασής, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 12/6 .

Η απόφαση είχε ληφθεί στις 23 Μαρτίου 2015 και είχε γνωστοποιηθεί με Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν), Ωστόσο, εκκρεμούσε η αποστολή του επίσημου κειμένου προς την Ελλάδα και η δημοσιοποίησή του, ώστε να αρχίσουν να «τρέχουν» οι προθεσμίες για τη συμμόρφωση της χώρας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Για να δείτε το επίσημο κείμενο της Απόφασης της Κομισιόν πατήστε εδώ

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη Απόφαση δημιουργεί νέα δεδομένα στον εν εξελίξει διαγωνισμό για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ καθώς η Cosco καλείται, πλέον, να συνεχίσει να λειτουργεί στο λιμάνι του Πειραιά, χωρίς τα φορολογικά προνόμια, που της είχαν δοθεί.

Παράλληλα, η κυβέρνηση, που μέχρι τώρα δεν έχει σχολιάσει, επίσημα, την Απόφαση αναζητώντας τρόπους να «ξεφύγει» απ’ αυτήν θα πρέπει να πάρει θέση, αφού, μάλιστα, μέσα δύο μήνες (μέχρι τις 12 Αυγούστου) οφείλει- όπως ορίζεται-  να υποβάλει προς την Κομισιόν τις εξής πληροφορίες:
α) το συνολικό ποσό (κεφάλαιο και τόκοι) που πρέπει να ανακτηθεί από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Cosco?
β) λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που έχει ήδη λάβει και σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση? και
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο ΣΕΠ και η μητρική του εταιρεία Cosco έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν την ενίσχυση.
«Η Ελλάδα τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκτησης της χορηγηθείσας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1. Υποβάλλει αμέσως, μετά από απλή αίτηση της Επιτροπής, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ή σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση. Παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τα ποσά των ενισχύσεων και των τόκων που έχουν ήδη ανακτηθεί από τον δικαιούχο», αναφέρεται, ακόμα, στην Απόφαση.

Πως ξεκίνησε η έρευνα

Το έναυσμα για να ξεκινήσει η έρευνα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσαν τρεις επιστολές. Η πρώτη (30/4/2009) του τότε νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα, η δεύτερη (7/5/2009) της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και ακολούθησε (23/9/2009) το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών. Όλες κατήγγειλαν τις φοροαπαλλαγές, που δόθηκε, με νόμο, στην Cosco.

Με επιστολή της 14ης Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από την Ελλάδα για τα καταγγελλόμενα μέτρα κρατικής ενίσχυσης και όπως φαίνεται οι ελληνικές αρχές έριξαν τη…. μπάλα στην εξέδρα ζητώντας αρχικά μια παράταση, η οποία τους δόθηκε και ακολούθως επιλέγοντας τη «σιωπή», με αποτέλεσμα στις 3 Φεβρουαρίου 2010 να υποχρεωθεί να στείλει επιστολή υπενθύμισης, ώστε να λάβει απαντήσεις στις 23 Φεβρουαρίου 2010.
Στις 5 Μαΐου 2010, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνάντησαν εκπροσώπους των ελληνικών αρχών για να συζητήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις και τον Οκτώβριο του 2010 ζητήθηκαν νέα στοιχεία και μετά από τις συνήθεις καθυστερήσεις, στις 11/7/2012 η Επιτροπή με επιστολή της ενημέρωσε την Ελλάδα να κινήσει την διαδικασία μέτρα κρατικής ενίσχυσης.
Η απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Οκτωβρίου 2012 και κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των μέτρων.
Ξεκίνησε νέος κύκλος παροχής στοιχείων, στον οποίο, όπως φαίνεται, ξεκάθαρα, Ελλάδα και Cosco προχωρούσαν «χέρι χέρι» για να πείσουν για τις κοινές θέσεις του και μετά από τις…. αναγκαίες υπενθυμίσεις της Κομισιόν έγινε σειρά συναντήσεων, με την τελευταία να πραγματοποιείται στις 8 Δεκεμβρίου 2014.

Ποιες ενισχύσεις κρίθηκαν παράνομες

Στην Απόφαση της Επιτροπής σημειώνονται ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως τα εξής:
1. Εφόσον το ελληνικό κράτος προέβη στη συγκεκριμένη παραχώρηση προς την Cosco μέσω διεθνούς διαγωνισμού, άνοιξε στον ανταγωνισμό τις υπηρεσίες λιμενικών υπηρεσιών. Εφόσον δύνανται διάφορες επιχειρήσεις από διάφορα κράτη μέλη να ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση παραχωρήσεων λιμένων, η χορήγηση των συγκεκριμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων στον ΣΕΠ, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα σε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τον χρόνο του διαγωνισμού, μπορεί να θεωρηθεί ότι τουλάχιστον δύναται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό.
2.  Ήδη όταν ανατέθηκε η σύμβαση παραχώρησης στον ΣΕΠ, ο λιμένας του Πειραιά είχε σημαντική δυναμικότητα (1,6 εκατ. TEU) και θεωρούνταν δυνητικός ανταγωνιστής άλλων λιμένων της ΕΕ. Για παράδειγμα, ο λιμένας Θεσσαλονίκης, ο λιμένας της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, ο λιμένας Koper στη Σλοβενία και ορισμένοι λιμένες στην Ιταλία μπορεί να θεωρηθούν ως άμεσοι, ή τουλάχιστον δυνητικοί, ανταγωνιστές του ΣΕΠ.
Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων τους οποίους εκμεταλλεύεται ο ΣΕΠ προβλέπεται να αποκτήσουν σημαντικότατη δυναμικότητα (μέχρι 3,7 εκατ. TEU) έως το 2015. Η νέα αυτή δυναμικότητα, η δημιουργία της οποίας διευκολύνθηκε με τα επίδικα μέτρα, δύναται να επηρεάσει τόσο τον ανταγωνισμό όσο και τις μεταξύ των κρατών μελών εμπορικές συναλλαγές, εφόσον άλλοι λιμένες σε αρκετά κράτη μέλη ίσως έχουν τους ίδιους πελάτες με τον ΣΕΠ και είναι τουλάχιστον δυνητικοί ανταγωνιστές του.
3. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι σταθμοί μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, όπως και ο σταθμός του δικαιούχου, είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου και του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες (στην περιοχή της Μεσογείου). Για παράδειγμα, λόγω της επένδυσης αυτής, η Cosco συγκέντρωσε στον Πειραιά τις εργασίες αποστολής της που αφορούν τη Μεσόγειο, αντί των ιταλικών και ισπανικών λιμένων που χρησιμοποιούσε προηγουμένως. Ο ΣΕΠ ανταγωνίζεται άλλους λιμένες της ΕΕ και θα ενισχύσει τη θέση του στην αγορά τα επόμενα έτη.

Με βάση το σκεπτικό, που αναπτύσσεται σε 83 σελίδες, η Επιτροπή κατέληξε στην παρακάτω Απόφαση:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα μέτρα κρατικής ενίσχυσης προς όφελος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και του πιστωτή του, της Cosco, τα οποία παρανόμως εφάρμοσε η Ελλάδα κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά:
(1) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III•
(2) Δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης• ορισμός της έννοιας του «επενδυτικού αγαθού» για τους σκοπούς των κανόνων περί ΦΠΑ• δικαίωμα για τόκους υπερημερίας από την πρώτη ημέρα μετά την 60ή ημέρα από την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ•
(3) Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό•
(4) Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για την ανακατασκευή του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του προβλήτα III•
(5) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης καθώς και οποιασδήποτε συμπληρωματικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του έργου•
(6) Απαλλαγή από φόρους, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές και τυχόν δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για τις συμβάσεις μεταξύ των πιστωτών των δανειακών συμβάσεων βάσει των οποίων μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές•
(7) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για κάθε οικονομική αντιστάθμιση που καταβάλλεται από τον ΟΛΠ στον ΣΕΠ δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης, πράγμα που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του κώδικα ΦΠΑ•
(8) Προστασία στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις ξένες επενδύσεις.

Άρθρο 2
Οι ελληνικές αρχές δεν χορήγησαν ενίσχυση απαλλάσσοντας τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. από τους κανόνες τους σχετικούς με την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Άρθρο 3
1. Η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει τη χορηγηθείσα μη συμβιβάσιμη ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Cosco. 82
2. Οι ανακτώμενες ενισχύσεις περιλαμβάνουν τόκους από τον χρόνο κατά τον οποίο τέθηκαν στη διάθεση των δικαιούχων μέχρι τον χρόνο της πραγματικής τους ανάκτησης.
3. Ο τόκος υπολογίζεται με τη μέθοδο του ανατοκισμού βάσει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 271/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004.
4. Η Ελλάδα καταργεί όλες τις διατάξεις που επιτρέπουν τη συνέχιση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1, με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας απόφασης.
5. Η Ελλάδα ακυρώνει όλες τις εκκρεμείς πληρωμές της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Η ανάκτηση των χορηγηθεισών ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι άμεση και εκτελεστέα.
Η Ελλάδα διασφαλίζει την εκτέλεση της παρούσας απόφασης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Άρθρο 5
Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η Ελλάδα υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το συνολικό ποσό (κεφάλαιο και τόκοι) που πρέπει να ανακτηθεί από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Cosco?
β) λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που έχει ήδη λάβει και σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση? και
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο ΣΕΠ και η μητρική του εταιρεία Cosco έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν την ενίσχυση.
Η Ελλάδα τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκτησης της χορηγηθείσας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1. Υποβάλλει αμέσως, μετά από απλή αίτηση της Επιτροπής, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ή σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση. Παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τα ποσά των ενισχύσεων και των τόκων που έχουν ήδη ανακτηθεί από τον δικαιούχο.

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελλάδα
 http://www.pireas2day.gr/02,33,19946,00.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: