Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

Βλέποντας και κάνοντας  θείε.
Βασική αρχή για την ανάπτυξη (αφού δεν ξέρουμε τίποτα άλλο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: