Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
-----------
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠΑ. Επισκόπηση των εξελίξεων από Ιανουάριο 2008


Η κυβέρνηση από τον Ιανουάριο του 2008 ξεκίνησε για δεύτερη φορά την προσπάθεια εκχώρησης του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ προβλήτα ΙΙ, ΙΙΙ .

Η ψήφιση στο ΔΣ/ΟΛΠ της διακήρυξης έθεσε ΜΕΓΑΛΑ ζητήματα νομιμότητας αλλά και ΚΥΡΙΑΡΧΑ ζητήματα λιμενικής πολιτικής όπως :

· Δημιουργία Ιδιωτικού Μονοπωλίου.
· Τιμολογιακή πολιτική ανελαστικού φορτίου
· Επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες
· Απώλεια σταθερών εργασιακών θέσεων
· Κατάργηση κάθε Κανονισμού Εργασίας και ΣΣΕ στο νέο τοπίο κατά ευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
· Δημιουργία ψεύτικων εντυπώσεων με το επενδυτικό πρόγραμμα.

Επιχειρήθηκε με το Ν 3654/2008 τον Απρίλιο εκ των υστέρων , να θεραπεύσουν την έλλειψη νομιμότητας των αρχικών Διακηρύξεων καθώς επίσης με λύσεις έκτακτης ΑΝΑΓΚΗΣ να διευθετήσουν το υπάρχον προσωπικό – (μετατάξεις- εθελούσια έξοδο).
Έχει υπάρξει για το θέμα της νομιμότητας των διακηρύξεων, προσφυγή στο ΣτΕ (εκδίκαση 6/3/2009).
Το άνοιγμα των προσφορών των δυο εταιρειών απέδειξε ότι ο διαγωνισμός ήταν Κινέζικη υπόθεση COSCO – HPH.
Η προσπάθεια Βουλγαράκη – Αναστασόπουλου, με επικοινωνιακές υπερβάσεις να αναδείξουν δήθεν προσφορά ΜΑΜΟΥΘ, έπεσε στο κενό.
Η πραγματικότητα που επιβεβαιώθηκε από τα διεθνή χρηματιστήρια είναι η εξής: Παραχωρούν για 35-40 χρόνια την Προβλήτα ΙΙ και την ΙΙΙ με ετήσιο ενοίκιο την πρώτη χρονιά 17,5 εκ. ευρώ την 35η χρονιά ΚΠΑ ενοικίου περίπου 7 εκ. ευρώ συνολική ΚΠΑ 490 εκατ. Ευρώ. Σήμερα με στοιχεία του 2007 η Προβλήτα ΙΙ έχει έσοδα 110 εκ. ευρώ συμμετοχή στα συνολικά έσοδα 70% και κέρδη ΟΛΠ 35 εκ. ευρώ. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά το 2004 οι άστοχες – αδιέξοδες πολιτικές του ΥΕΝ οδήγησαν τον ΟΛΠ σε μεγάλες περιπέτειες. (Απεργίες με ευθύνη του ΥΕΝ, χειρισμός Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α)
Η διαπραγμάτευση μεταξύ ΟΛΠ και COSCO οδήγησαν στο Σχέδιο Σύμβασης το οποίο “εγκρίθηκε” στο ΔΣ/ΟΛΠ 15/10/08. Ζήσαμε όλοι τα θλιβερά εκείνα γεγονότα που γελοιοποίησαν κάθε διαδικασία. Για τα γεγονότα εκείνα αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ διακήρυξης και σύμβασης αλλά και όροι παράνομοι στη συμφωνηθείσα σύμβαση, που θίγουν τα συμφέροντα του ΟΛΠ, έχουμε καταθέσει νέα προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Η κυβέρνηση μετά το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την COSCO φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή Σχέδιο Νόμου με τίτλο « Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης … και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Η κύρωση της σύμβασης από την Βουλή σε καμία περίπτωση δεν θεραπεύει τα αρχικά μεγάλα ΝΟΜΙΚΑ προβλήματα της Διακήρυξης. Εχουμε εκδίκαση στο ΣτΕ, μετά δύο αναβολές, στις 6/3/09 και ασφαλώς η κυβέρνηση και η COSCΟ θα έπρεπε να αναμένανε τουλάχιστον την απόφαση.
Επιχειρούν με ψεύτικα επιχειρήματα στην αιτιολογική έκθεση να δικαιολογήσουν την λανθασμένη και εγκληματική λιμενική πολιτική τους.
Συγκρίνουν την αποικιοκρατική εξ ολοκλήρου παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ με το μοντέλο Βαρκελώνης.
Στην Βαρκελώνη έχουμε δραστηριοποίηση 6 εταιρειών με συμβάσεις 7-10 έτη, συμμετοχή με 51% στο εταιρικό σχήμα του Δημόσιου Οργανισμού, εργασιακές σχέσεις θεμελιωμένες με ΣΣΕ και κανονισμούς εργασίας με τριμερή διαπραγμάτευση, Εταιρίες – Δημόσιος Οργανισμός – Ομοσπονδία Εργαζομένων.
Αναφέρουν προστασία εργασιακών δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού και δημιουργεί άνω των 800 θέσεων εργασίας. Την ίδια ώρα επιχειρούν με μετατάξεις και εθελούσια να απομακρύνουν το προσωπικό. Καμία δέσμευση για νέες θέσεις εργασίας αφού δεν θα υπάρχουν Κανονισμοί Εργασίας.
Αναφέρουν ότι θα έχουμε φθηνότερες μεταφορικές υπηρεσίες στο εγχώριο φορτίο. Οι ίδιοι ομολόγησαν ότι η COSCO δεν δέχθηκε κανένα έλεγχο στην τιμολογιακή πολιτική μετά τον Ιούνιο του 2010 (μόνιμη εγκατάσταση). Θα εφαρμόζεται τιμολογιακή πολική ανελαστικού φορτίου.
Αναφέρουν ότι η πτώση του μεταφορτωτικού φορτίου μετά το 2003 οφείλεται σε λειτουργικές αδυναμίες του ΟΛΠ και στον Ανταγωνισμό . Μέγα ψέμα. Οι πολιτικές της ηγεσίας του ΥΕΝ, που τώρα όλοι αποδοκιμάζουν, οδήγησαν τον ΟΛΠ σε παρατεταμένες κρίσεις και έβαζαν 4 χρόνια τώρα φρένο στην ανάπτυξη (Συλογική Σύμβαση εργατών 6/05, απόπειρα παραχώρησης ΣΕΜΠΟ 11/06, παράνομος διαχωρισμός νέων – παλιών εργαζομένων, μη εφαρμογή επιχ. ΣΣ Εργασίας - ο χειρισμός του θέματος Επιτροπής Ανταγωνισμού, οδήγησαν σε συνεχείς κρίσεις).
Αναφέρουν ότι δημιουργούνται στοιχεία υγιούς ανταγωνισμού. Δεν θα αναφέρουμε τις θεμελιωμένες απόψεις τις δικές μας ούτε όλων των καθηγητών Λιμενικής Πολιτικής περί δημιουργίας σκληρού μονοπωλίου. Θα θυμίσω τις απόψεις των χρηστών πριν ένα μήνα στην παρουσίαση της σύμβασης από COSCO – ΟΛΠ όπου έθεσαν θέμα διαχείρισης πληροφοριών και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τα άρθρα 2 και 3 του Ν/σχεδίου αποτελούν παραχωρήσεις στην COSCΟ πέρα και έξω από την διαγωνιστική διαδικασία. Εδώ δεν πρόκειται περί ζητημάτων της αρχικής διακήρυξης ούτε καν του σχεδίου σύμβασης. Είναι θλιβερό η Ελληνική Κυβέρνηση να σύρεται από τους εκβιασμούς της COSCO και να θέλει το ελληνικό Κοινοβούλιο να επικυρώσει αυτούς τους εκβιασμούς. Τίθεται θέμα Δημοκρατίας και Εθνικής Αξιοπρέπειας και καλούνται τα κόμματα, όλοι οι Βουλευτές , κυρίως οι Βουλευτές του Πειραιά να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ το Εθνικό έγκλημα.

Κύριες φορολογικές ρυθμίσεις

1. Δυνατότητα συμψηφισμού επ΄άπειρον των τυχόν συσσωρευμένων ζημιών. Για τον ΟΛΠ και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις αυτό το δικαίωμα σταματά στην 5ετία.
2. Υποχρέωση επιστροφής ΦΠΑ μετά από 60 ημέρες, η καθυστέρηση είναι έντοκη. Η συνήθης πρακτική, η επιστροφή γίνεται με χρονική υστέρηση 2-3 ετών και άτοκη.
3. Προκλητική απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για συμβάσεις δανείων. Ακόμα και οι απλοί εργαζόμενοι πληρώνουν τέλη χαρτοσήμου ακόμη και για χαμηλόποσα δάνεια που παίρνουν από την εταιρεία που εργάζονται.
4. Οι συναλλασσόμενες εταιρίες με την COSCO δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για οποιαδήποτε δραστηριότητα αγοράζει από τρίτους εντός των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.
Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι η παραχώρηση αυτή τίθεται υπό την προστασία του ν.δ. 2687/53. Ο νόμος αυτός «νόμος Μαρκεζίνη» συμπληρώθηκε με τον ΑΝ 522/1968 (περίοδο δικτατορίας) αντιμετώπιζε τις ξένες επενδύσεις σε μία περίοδο όπου η Ελλάδα έβγαινε από την δεκαετία του 40 (πόλεμος- κατοχή- εμφύλιος). Το να χρησιμοποιείται «ξεθάβεται στην κυριολεξία» αυτός ο νόμος το 2009 στην Ελλάδα της Δημοκρατίας, της Ε.Ε, της ΟΝΕ μόνο θλίψη προκαλεί. Αισθάνεται την ανάγκη η κυβέρνηση ο κύριος Κ. Καραμανλής να παραδώσει το Λιμάνι της χώρας με αυτό το αποικιοκρατικό νομικό πλαίσιο. Είναι εξεταστέο εάν αυτό είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Προσπαθεί η Κυβέρνηση να δημιουργήσει τετελεσμένα για 35 χρόνια. Εχουν ιδιαίτερη σημασία τα παρ.3 άρθρο 3, το άρθρο 7, άρθρο 9, άρθρο 11.

Ποια η ανάγκη να έχει διαφορετική μεταχείριση η COSCO στο φορολογικό πεδίο. Μόνο και μόνο μια τέτοια επιλεκτική νομοθέτηση μετατρέπει την Ελλάδα της ΟΝΕ της ΕΕ σε τριτοκοσμική Ουγκάντα.

Αυτό είναι έμμεση επιδότηση της COSCO. Την εποχή που κόβουμε τις επιδοτήσεις στους Αγρότες επιδοτούμε την COSCO. Δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ ΟΛΠ και COSCO.
Η Ομοσπονδία πρόκειται να καταθέσει καταγγελία στα όργανα της ΕΕ.

Ο Ν. 2687/53 θεσπίσθηκε την περίοδο αμέσως μετά τον πόλεμο την κατοχή τον εμφύλιο. Το να εφαρμόζεται σήμερα προκειμένου να καλύψει ένα διεθνή διαγωνισμό είναι πράξη πολιτικά απαράδεκτη και γελοιοποιεί τους θεσμούς.
Ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε το άρθρο 3 παρ.3 του Ν 2687/53, όπου δίνονται πρόσθετες και έξω από την διακήρυξη εγγυήσεις στην COSCO. Επίσης το άρθρο 7 όπου δίνεται η ευχέρεια να έλθουν στον Πειραιά ξένοι εργαζόμενοι και να εργαστούν στο Λιμάνι.

Κύριοι
Η παραχώρηση του Λιμανιού αποτελεί πράξη χαριστική προς την COSCO. Η σύμβαση και ο Ν. 2687/53 που εκ των υστέρων ήλθε να υποστηρίξει το ξεπούλημα καθώς και προκλητικές φορολογικές ελαφρύνσεις συνθέτουν ένα αποικιοκρατικό σύστημα παραχώρησης το οποίου αν συντελεστεί θα αποτελέσει μεγάλο έγκλημα κατά της χώρας μας.
Ως αναφορά στο θέμα των εργαζομένων γίνεται φανερό ότι επιχειρείται :
Α) Η διευθέτηση – εξαφάνιση του προσωπικού που υπηρετούσε πριν το 2005 με εθελουσία – μετατάξεις.
Β) Η προσπάθεια διαφοροποίησης του προσωπικού μετά το 2005 Ν. 3429/05 με απαράδεκτες ατομικές συμβάσεις και μισθούς των 700 ευρώ έξω από την επιχειρησιακή ΣΣΕ και το ΓΚΠ/ΟΛΠ.
Γ) Η δημιουργία από την COSCO μεσαιωνικού τοπίου, αφού κατ’ εξαίρεση από όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες εργασιακές σχέσεις στο παραχωρούμενο ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.

Κατόπιν όλων αυτών καλούμε τους Βουλευτές όλων των κομμάτων να προσεγγίσουν το θέμα με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και να αποτρέψουν την εγκαθίδρυση, στην καρδιά του Πειραιά, ενός σκληρού μονοπωλιακού λιμενικού καθεστώτος, ενός εργασιακού ΜΕΣΑΙΩΝΑ.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: