Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Έχεις λεφτά ; Γίνε και εσύ εργολάβος στο λιμάνι μπορείς!
Ιδιώτες στα λιμάνια : τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του ΥΕΝ.


Ειδικότερα το άρθρο 41 προβλέπει τα ακόλουθα :

« Άρθρο 41 : Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων

1.      Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης βιωσιμότητας της παρ. 8 του άρθρου 35 του παρόντος και την  εκπόνηση μελέτης των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών κάθε λιμένα από τη Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης των Δικτύων της παρ. 1 του άρθρου 35 ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Διαχείρισης των λοιπόν λιμένων, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στις απαιτούμενες για την  προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για την ανάληψη μέρους ή όλων των εμπορικών λιμενικών δραστηριοτήτων ενός λιμένα.

2.       Η επιλογή του ιδιώτη επενδυτή  προκύπτει στο πλαίσιο  διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία προκηρύσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή και διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το αντίστοιχο Δίκτυο Λιμένων της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος για τα έργα των λιμένων του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40/1.3.1999) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001), ενώ για τους λοιπούς λιμένες ο αντίστοιχος Φορέας Διαχείρισης. Ως Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση των πιο πάνω συμβάσεων ορίζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου .

3.      Το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, πέρα από το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτείται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, προσδιορίζεται ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης της παρ. 1 του παρόντος που εκπονείται από τους Φορείς Διαχείρισης των  λιμένων και το σχέδιο αυτής αποτελεί παράρτημα της σχετικής προκήρυξης.

4.       Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας επί του λιμένος και των λιμενικών ζωνών.»

Με λίγα λόγια η δουλειά μας τελικά είναι μια δημοπρασία , όπου όπως σε όλες τις δημοπρασίες ο πλειοδοτών κερδίζει. 
Ακούει κανείς; Ή πάλι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις;
Για να καταλάβουμε όλοι μας τις συνθήκες της  " νέας αγοράς"  που θα φέρει την "ανάπτυξη".....
Τελικά μήπως πάρουμε την σύμβαση , αλλά δεν υπάρχει δουλειά για να πληρωνόμαστε;

Καλό βράδυ σε όλους 
Μακάρι το ξημέρωμα να μας βρει σοφότερους.

ΥΣ: Έμαθα πως προχθές ήταν ο γερμανός πάλι στο Υπουργείο αλλά δεν υπήρχε επιτροπή υποδοχής ...
Είδες ενδιαφέρον οι γερμανοί; Αλλά και εμείς κάτι ξέρουμε και δεν τους υποδεχόμαστε καταλλήλως...ή όχι.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231226949