Σάββατο 19 Μαΐου 2018

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ Σ.Σ.Ε


ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.     Λιμενεργάτες
Α) Κουμάντα – Εναερήτες
·         Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 65X22=1430
·         επίδομα επικινδυνότητας 20%=286
·         Eργασία Σαββάτου : 3 Σάββατα x19,5(30% του ημερομισθίου)=58,5
·         Εργασία Κυριακής  : 3 Κυριακές x 48,75 (75% ημερομισθίου)=146,25
·         Εργασία Νύχτας: 5 χ 16,25 (25% ημερομοσθίου)=81,25
ΣΥΝΟΛΟ:
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:  2002
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ: 2002+81,25=2083,25
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Επειδή στους 3 μήνες ο ένας  είναι με δύο νυχτερινές εβδομάδες ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του μισθού του τριμήνου είναι (2002+2002+2083,25)/3=2029


Β) Παπουτσάκια – Λασαδώροι
·         Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 60€ χ22 =1320
·         επίδομα επικινδυνότητας 20% =264
·         Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =54
·         Εργασία Κυριακής: Ομοίως =135
·         Εργασία Νύχτας: Ομοίως =75
ΣΥΝΟΛΟ:
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:1848
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:1923
M.Ο. 3 Μηνών=1873

2.     Οδηγοί μηχανημάτων έργων
          Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 60€ χ22 =1320
          επίδομα επικινδυνότητας 17,5% =231
          Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =54
          Εργασία Κυριακής: Ομοίως =135
          Εργασία Νύχτας: Ομοίως =75
ΣΥΝΟΛΟ:
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:1815
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:1890
M.Ο. 3 Μηνών=18403.     Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Α) Χειριστές γερανογέφυρας
·         Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 80€x22= 1760
·         επίδομα επικινδυνότητας 20% =352
·         επίδομα εργασιών σε κύτος 10% =176
·         Εργασία Σαββάτου :72
·         Εργασία Κυριακής:180
·         Εργασία Νύχτας:100
ΣΥΝΟΛΟ:
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2640
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2740
Μ.Ο. 3 Μηνών=2673.3


Β) Χειριστές λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων
    (RMG, RTG, ΟΣΜΕ, πεντάτονα)
  
          Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 80€x22= 1760
          επίδομα επικινδυνότητας 20% =352
          Εργασία Σαββάτου :72
          Εργασία Κυριακής:180
          Εργασία Νύχτας:100
ΣΥΝΟΛΟ:
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2464
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2564
Μ.Ο. 3 Μηνών=2497,34.     Βοηθοί χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Α) Βοηθοί χειριστές γενανογέφυρας
          Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 70€x22= 1540
          επίδομα επικινδυνότητας 20% =308
          επίδομα εργασιών σε κύτος 10% =154
          Εργασία Σαββάτου :63
          Εργασία Κυριακής:157,5
          Εργασία Νύχτας:87,5
ΣΥΝΟΛΟ:
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2310
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2397,5
Μ.Ο. 3 Μηνών=2339Β) Βοηθοί χειριστές λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων
          Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 67,5€x22= 1485
          επίδομα επικινδυνότητας 20% =297
          Εργασία Σαββάτου :60,75
          Εργασία Κυριακής:151,875
          Εργασία Νύχτας:84,375
ΣΥΝΟΛΟ:
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2079
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2163,375
Μ.Ο. 3 Μηνών=2107,1255.     Χειριστές κλαρκ
          Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 60€ χ22 =1320
          επίδομα επικινδυνότητας 20% =264
          Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =54
          Εργασία Κυριακής: Ομοίως =135
          Εργασία Νύχτας: Ομοίως =75
ΣΥΝΟΛΟ:
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:1848
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:1923
M.Ο. 3 Μηνών=1873


6.     Εργάτες αποθήκης – φυσικού ελέγχου
          Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 45€ χ22 =990
          επίδομα επικινδυνότητας 10% =99
          Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =40,5
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ=1129,5
          Εργασία Κυριακής: Ομοίως =101,25
          Εργασία Νύχτας: Ομοίως =56,25
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ :
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:1287
          ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:1343,25
M.Ο. 3 Μηνών=1305,75

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το άλλο με τον Τοτό πείτε ρε παιδιά, είναι πολύ καλύτερο.