Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010

ΜΟΝΟ 42

Πολύ λιγότερα από το αρχικώς ανακοινωθέν ή εκτιμηθέν θα είναι το κόστος της εθελουσίας που υλοποιεί ο ΟΛΠ [OLPr.AT] Σχετικά άρθρα σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησής του.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γιώργος Ανωμερίτης.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά αναφέρει ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γιώργος Ανωμερίτης υπέγραψε τις πράξεις απόλυσης 42 εργαζομένων, βάσει των διατάξεων του Ν.3654/2008 περί εθελουσίας εξόδου εργαζομένων στον ΟΛΠ Α.Ε.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι όπως είναι γνωστό βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης του Σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ στην COSCO ψηφίστηκε το 2008 νόμος για τη μείωση του προσωπικού του ΟΛΠ κατά 350 περίπου εργαζόμενους μέσω εθελουσίας εξόδου. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπήχθησαν τελικά 42 εργαζόμενοι.

Ωστόσο λόγω της αποτυχίας του προγράμματος εθελουσίας του Ν.3654/2008, έχει ζητηθεί δίμηνη παράταση της ισχύος του, προστίθεται στην ανακοίνωση του ΟΛΠ, στην οποία διευκρινίζεται ότι το κόστος αποχώρησης μηνιαίως για τον ΟΛΠ συντίθεται από το ποσό της σύνταξης (1.650 ευρώ) και το ποσό καταβολής των Ασφαλιστικών Εισφορών (950 ευρώ μηνιαίως) χωρίς καμία άλλη παροχή ή bonus.

Επομένως, καταλήγει η ανακοίνωση όλα όσα προσφάτως γράφτηκαν ως προβλέψεις κόστους της εθελουσίας στον ΟΛΠ, απολογιστικά δεν επαληθεύονται.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα με άλλη ανακοίνωσή του ο ΟΛΠ είχε αναφερθεί αναλυτικά στο κόστος εθελουσίας εξόδου σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη, η οποία συντάχθηκε το 2008, η πληρωμή συντάξεων και εισφορών για όλους τους δυνητικά δικαιούμενους ανέρχεται σε 56 εκατ. ευρώ και η ωφέλεια λόγω μη καταβολής μισθών, υπερωριών κ.λπ. σε 67 εκατ. ευρώ. Επομένως, από την εθελουσία έξοδο προκαλείται μεσοπρόθεσμα θετικό υπόλοιπο για τον ΟΛΠ 11 εκατ. ευρώ.

* Το όποιο κόστος επιβάρυνσης του ΟΛΠ υπερκαλύπτεται από το ετήσιο τίμημα (ενοίκια) της Cosco ύψους 25,3 εκατ. ευρώ και την υπεργολαβία ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.

* Το κόστος της εθελουσίας αποτελείται από τα ποσά των συντάξεων και των εισφορών και μόνο. Επομένως, οι εργαζόμενοι εκτός το δικαιούμενο από το Επικουρικό τους εφάπαξ, θα λαμβάνουν μόνο τη σύνταξή τους βάσει του Ν. 3654/2008 κατά το χρόνο της πρόωρης συνταξιοδότησης τους (από 1 έως και 5 χρόνια).

Το μεγάλο κόστος της εθελουσίας, που είναι οι εισφορές, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΟΛΠ, χωρίς επιβάρυνση των Ταμείων και του Δημοσίου».


ΑΠΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: