Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Οι λιμενεργάτες της Ευρώπης βγαίνουν στους δρόμους


«Ασπίδα» προστασίας για τις εργασιακές σχέσεις στα λιμάνια είναι αποφασισμένοι να υψώσουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα λιμενεργατών.

Το «παράθυρο» της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων φαίνεται να άνοιξε το «μοντέλο» παραχώρησης της προβλήτας του Πειραιά στην Cosco και φυσικά τα Μνημόνια σε Ελλάδα και Πορτογαλία και ο επίτροπος Kallas φέρεται να προετοίμασε μια νέα στρατηγική αποσάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων

Ωστόσο, σε συνάντηση, που έγινε στην Βαρκελώνη με την συμμετοχή εκπροσώπων των Ισπανών λιμενεργατών αλλά και συνδικάτων από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία που είναι μέλη των συνομοσπονδιών ETF-ITF και IDC που με την σειρά τους εκπροσωπούν το σύνολο των λιμενεργατών

Σε αυτή την συνάντηση αποφασίστηκε και η πρώτη κοινή δράση στις Βρυξέλλες, που θα γίνει τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου ενώ εγκρίθηκε η παρακάτω διακήρυξη:

Η σημερινή συνάντηση συγκλήθηκε από τις οργανώσεις Coordinadora, CC.OO. και την UGT, οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των Ισπανών λιμενεργατών.  Η συνάντηση έλαβε χώρα στο λιμάνι της Βαρκελώνης και συμμετείχαν συνδικάτα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία που είναι μέλη των συνομοσπονδιών ETF-ITF και IDC που με την σειρά τους εκπροσωπούν το σύνολο των λιμενεργατών.
Διαπιστώσαμε ότι:
•         Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Μεταφορές, κ.Kallas, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή μια νέα στρατηγική για να αποδυναμώσει τα εργασιακά δικαιώματα των Ευρωπαίων λιμενεργατών.
•         H νέα στρατηγική του Επιτρόπου Kallas, είναι κληροδότημα όλων των προηγούμενων σχεδίων-οδηγιών για τα λιμάνια, τα οποία στρέφονταν εναντίον των Ευρωπαίων λιμενεργατών και που οδήγησαν σε μια μεγάλη διαδικασία κινητοποιήσεων. Παράλληλα την ίδια περίοδο σημαντικοί διαχειριστές λιμενικών εγκαταστάσεων εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτά τα σχέδια.  Επίσης, οι προαναφερόμενες διαδικασίες, απορρίφτηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο φορές.
•         Πολλές διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και οι λιμενεργάτες που εργάζονται στα λιμάνια τους, πέφτουν θύματα της μονομερούς στρατηγικής του κ.Kallas, η οποία επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ποικίλουν.  Στην περίπτωση της Ισπανίας,  χρησιμοποιούν το εργαλείο της αιτιολογημένης γνώμης εναντίον της Ισπανικής νομοθεσίας παρότι προέκυψε μετά από μια ευρεία πλειοψηφία του Ισπανικού Κοινοβουλίου και πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί μία μακροχρόνια διαδικασία κοινωνικού διαλόγου και ομοφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.  Στην περίπτωση της Πορτογαλίας ασκήθηκε πίεση στην Πορτογαλική κυβέρνηση να τροποποιήσει το εργασιακό δίκαιο που αφορά τους λιμενεργάτες σύμφωνα με τις δικές του επιταγές.  Στην περίπτωση της Ελλάδας επιβάλλεται η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα λιμάνια ενώ  επίσης είναι ορατή η πίεση που έχει αρχίσει και καλλιεργείται στις κυβερνήσεις του Βελγίου και της Γερμανίας, έτσι ώστε να πάρουν μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση.  Ο στόχος είναι ο ίδιος: να απορρυθμίσουν τα εθνικά μοντέλα λιμενεργασίας, να εξασθενίσουν τα εργατικά συνδικάτα έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη η υποβάθμιση των Ευρωπαίων λιμενεργατών σε οικονομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.  Για όλα αυτά χρησιμοποιείται η αυθαίρετη δικαιολογία της ελεύθερης εγκατάστασης επιχειρήσεων στα λιμάνια.
Επιβεβαιώσαμε ότι:
•         Η επίθεση εναντίον των εργασιακών σχέσεων στα λιμάνια, σχεδιάστηκε αγνοώντας την προαπαιτούμενη διαδικασία Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.  Τα συνδικάτα καταγγέλλουν τις συνεχείς καθυστερήσεις στην δημιουργία μιας επιτροπής για τον τομέα των λιμανιών της οποίας η ύπαρξη είναι ένα ουσιαστικό προαπαιτούμενο για να ολοκληρωθεί η ενδελεχής εξέταση-περιγραφή του τομέα, η ανάλυση των αναγκών του και η διαμόρφωση των στόχων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε στις πλέον κατάλληλες διαδικασίες και πρακτικές που θα υιοθετηθούν.
Δηλώνουμε ότι:
•         Οι ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση της λιμενεργασίας σε κάθε χώρα χωριστά έχουν προκύψει μέσα από μια διαδικασία συμφωνιών και αποδοχής μεταξύ των συνδικάτων του χώρου και των επιχειρηματικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.  Χρησιμοποιούνται μοντέλα που καθιστούν δυνατή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.  Παράλληλα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ συνολικά και των κρατών της ειδικά, σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας διεθνώς.
Υπό το φως της επιθυμίας του Επιτρόπου κ. Kallas να επιβάλλει το νεο-φιλελεύθερο μοντέλο του σε όλη την Ευρώπη, βασίζοντας το σε αλλαγές που εκτελούνται σε κάθε χώρα και σε κάθε λιμάνι ξεχωριστά, τα ευρωπαϊκά λιμάνια εισέρχονται σε μία περίοδο παρατεταμένης αστάθειας και κοινωνικής αναταραχής.  Όλα τα συνδικάτα που πήραμε μέρος στο συνέδριο της Βαρκελώνης,

Συμφωνήσαμε:
•         Να δείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε μέρος στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο για τον τομέα των λιμανιών.  Διότι πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει ένα εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει στην επιπλέον βελτίωση των ήδη άρτιων Ευρωπαϊκών λιμανιών και είναι συμβατή με την διατήρηση της αξιοπρεπούς εργασίας.
•         Απαιτούμε τη λήξη της μονομερούς στρατηγικής του Επιτρόπου κ. Kallas, η οποία δεν εμπεριέχει τον κοινωνικό διάλογο και που αν συνεχιστεί, θα έχει σαν συνέπεια την συνεχιζόμενη επιδείνωση της σταθερότητας και της παραγωγικότητας των Ευρωπαϊκών λιμανιών.
•         Απαιτούμε οι οργανώσεις των διαχειριστών λιμένων, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι αρχές λιμένων να πάρουν θέση υπέρ του κοινωνικού διαλόγου σαν μια μέθοδος που θα συμβάλλει στην βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών, ειδικότερα όταν πρόκειται για μοντέλα λιμενεργασίας που θα είναι συμφωνημένα μέσα από διαδικασίες διαλόγου και συλλογικής διαπραγμάτευσης.
•         Να ενδυναμώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ λιμανιών και των συνδικάτων τους, σχετικά με τις αρνητικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης και για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που παίρνονται από τα κατά τόπους συνδικάτα προκειμένου να υπερασπιστούν συνθήκες εργασίας που έχουν προκύψει από διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης.
•         Να εγκαθιδρύσουμε μια κοινή Επιτροπή μεταξύ των IDCE-ETF η οποία θα συντονίζει τις δράσεις των συνδικάτων και θα αναλάβει να συντονίσει μια κοινή πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές επίθεσης που είναι σε εξέλιξη εναντίον των λιμανιών της ΕΕ αλλά και σε εκείνες που θα συμβούν στο μέλλον.  Η κοινή Επιτροπή θα έχει υπόψη ότι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε ένα λιμάνι θα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίθεση σε ένα από τα υπόλοιπα λιμάνια.  Ο βασικός στόχος της κοινής Επιτροπής θα είναι ο προσδιορισμός μιας μακροχρόνιας και μιας βραχυπρόθεσμης στρατηγικής η οποία θα εμπεριέχει μια διαδήλωση στις Βρυξέλλες, κινητοποιήσεις και απεργίες σε όλα τα Ευρωπαϊκά λιμάνια.
Και, ειδικότερα, τα συνδικάτα μας που  συναντήθηκαν στην Βαρκελώνη είναι αλληλέγγυα και υποστηρίζουν τη μάχη που δίνουν οι Ισπανοί λιμενεργάτες, ενώ παράλληλα καλούν την Ισπανική κυβέρνηση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τους εργαζόμενούς της ενάντια στις κατηγορίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Pireas2Day

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

στους αγώνες θα φοράμε γόβες η πασουμάκι που είναι πιο ξεκούραστο;

Ανώνυμος είπε...

gobakia a..... kotoula pouthena 1 sthn propaganda

Ανώνυμος είπε...

Μα τα πασουμακια φυσικα ,παμε να τους τσακισουμε παλι οπως τοτε με την cosco

Ανώνυμος είπε...

τα πασουμακια και τις γοβες μπορεεις να τισ φορας στο σπιτι σου στιν ΣΥΓΓΡΟΥ η οπου γουσταρεις εσυ.......στους ΑΓΩΝΕΣ που εκανα και θα κανω εγω,εσυ ΠΟΤΕ δεν ηρθες!!!!!!ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΓΚΑΚΙΑ ΤΟΥΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

χαλαρώστε συνάδελφοι είναι άγιες μέρες. Ελπίζω το σωματείο μας να μεριμνήσει και αυτή τη φορά να βοηθήσει την διοίκηση να πουλήσει και το υπόλοιπο λιμάνι αναίμακτα όπως και την προηγούμενη φορά με την cosco....