Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

«Πώληση ΟΛΠ: Ενα σκάνδαλο που πρέπει να απασχολήσει την εισαγγελική αρχή»
 
Του Γιάννη Καρδαρά*


Πριν λίγες ημέρες μαζί με άλλους Δικηγόρους που έχουμε επιμεληθεί και υπογράψει για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ του 67% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. συναντήσαμε τον Πρόεδρο του Ο.Λ.Π. Γ.Ανωμερίτη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η αναζήτηση στοιχείων και ανταλλαγή απόψεων για την αρτιότερη παρουσία του Δικηγ. Συλλ. Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 2/12/2014 της παραπάνω προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου τ. Επικρατείας.

Κατά τη συζήτηση περί του Δημόσιου χαρακτήρα των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ακούστηκαν χρήσιμες πληροφορίες και αλήθειες που ίσως ενδιαφέρουν τόσο τη κυβέρνηση όσο και τους φορείς και τους πολίτες.
Συγκεκριμένα ακούσαμε ότι:
α) η ΤΡΟΙΚΑ δεν έχει ζητήσει την πώληση σε τρίτους του 67% του μετοχικού πακέτου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. αλλά μικρότερου ποσοστού κάτω του 50%.
β)ότι μελέτη ενός αλλοδαπού οίκου «Poseidon» για την ανάπτυξη του λιμανιού που στοίχισε στο ΤΑΙΠΕΔ, 4.000.000€ ΕΥΡΩ!!!!! δεν συμβούλευσε τη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου (67%) αλλά μικρότερου!!!!!.
γ) ότι γνωστός εκπρόσωπος της επιχείρησης-κολοσσός «Carnival» δήλωσε ότι διαχειρίζεται 24 λιμάνια στις Η.Π.Α. και όλα (τα λιμάνια) είναι υπό Δημόσιο Έλεγχο.
δ)  ότι γνωστός «Εγγλέζικος οίκος» εκτιμά τη περιουσία του Ο.Λ.Π. άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ το ΤΑΙΠΕΔ, (στο οποίο  έχει ανατεθεί από τη κυβέρνηση η πώληση του 67% των μετοχών), έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του την αξία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στα 450.000.000 ΕΥΡΩ!!!!!!!
ε) Ότι η κυβέρνηση προσπαθεί όλως προσφάτως να κατατμήσει αρμοδιότητες του Ο.Λ.Π. Α.Ε.  και να ιδρύσει Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Πειραιά το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Γ. ΜΩΡΑΛΗΣ αλλά υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από φορείς.
στ) ότι το σχέδιο «ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο.Λ.Π.-COSCO-ΣΕΠ» είχε υποβληθεί προς έλεγχο στο Ελεγκ. Συν. (Ζ’ κλιμάκιο) που με την 267/30/12/2013 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ δεν τον ενέκρινε.
ζ) Ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η COSCO-ΣΕΠ άσκησαν στο ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝ. κατά της παραπάνω απόφασης «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ» και «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» αντιστοίχως οπότε αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Ζ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ πλην όμως και πάλι με την 191/25-8-2014 ΠΡΑΞΗ του απεφάνθη ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης διότι διαταράσσεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης λόγω κατάργησης του ελαχίστου εγγυημένου ανταλλάγματος και ότι αντίθετα επεκτείνεται το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

 Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι ενώ το ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝ. συνεδρίασε στις 25/8/2014 και κοινοποίησε την απορριπτική του φιλικού Διακανονισμού ΠΡΑΞΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2014 στις 4/9/2014 η COSCO-ΣΕΠ κατέθεσε αυθημερόν (δηλ στις 4-9-2014)!!!!!! ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 16 σελίδων (αλήθεια που ήξερε το Δικηγορικό Γραφείο ΦΟΡΤΣΑΚΗ και συνεργάτες που εκπροσωπεί την COSCO-ΣΕΠ το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για να την προσβάλλουν!!!!!!) με ένα σωρό λόγους περιεχόμενους σε 16σελίδες!!!! Αξιοσημείωτο είναι ότι η Σ.Ε.Π.-COSCO κοινοποίησε τη νέα αίτηση στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. αυθημερόν στις 4-9-2014 αφού έλαβε δικάσιμο σε 4 ημέρες για τις 8-9-2014!!!!!!!!!
Περίπου δέκα ημέρες δηλαδή (18-9-2014) μετά την εκδίκαση της υπόθεσης ο ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος αλλά και τα ΚΑΝΑΛΙΑ ενημέρωναν τους πολίτες και πανηγύριζαν  ότι το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ενέκρινε ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο.Λ.Π.-Σ.Ε.Π.-COSCO. (Αλήθεια πώς έμαθαν τα μέσα ενημέρωσης την απόφαση που δεν είχε επίσημα δημοσιευθεί!!!!!)

Τελικά το Ελεγκ. Συν.  με την 3377/10-10-2014  του ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Διακοπών) απόφαση του  και παρά την απόρριψης του φιλικού διακανονισμού του Αντεπιτρόπου  Επικρατείας ουσιαστικά ενέκρινε το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» αλλά περιληπτικά έθεσε βασικά 2 όρους:
α) Ενώ η ΣΕΠ-COSCO δεν ήθελε να καταβάλλει το υποχρεωτικό συμβατικό σταθερό εγγυημένο αντάλλαγμα έως ότου επανέλθει στα όρια του 2009 το ΑΕΠ της Ελλάδας(δηλαδή ποιος ξέρει πότε!!!!!) το Ελεγκ. Συν. δέχεται την αναστολή καταβολής του σταθερού εγγυημένου ανταλλάγματος για 7 χρόνια(έως 2021) δηλαδή έως ότου η ΣΕΠ-COSCO ολοκληρώσει κατασκευαστικά και παραγωγικά τον προβλήτα ιιι (3).
β) Να καταβάλλει ο ΣΕΠ-COSCO ένα συμφωνημένο αντάλλαγμα για τον προβλήτα ιιι (3)από τώρα για τη χρήση του χώρου.

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΠ-COSCO στον Ο.Λ.Π. ΑΕ

Παρά την ανωτέρω απόφαση η ΣΕΠ-COSCO απέστειλε στις 13/10/2014 στην Ο.Λ.Π. ΑΕ εξώδικο με το οποίο ζητεί να προχωρήσει η υπογραφή του Φιλικού Διακανονισμού αγνοώντας την παραπάνω απόφαση του Ε. Σ.

 Από την άλλη πλευρά η Κυβέρνηση επιταχύνοντας τις διαδικασίες πώλησης του 67% και ενώ είχε αποφασίσει να τροποποιήσει την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελλ. Δημοσίου-Ο.Λ.Π. ΑΕ πριν αναδειχθεί ο αγοραστής έρχεται τώρα και αποφασίζει!!!!!!.με τη με αρ.πρωτ. 731/10-10-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) τα εξής αντιγράφω:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: «Την μνημονιακή υποχρέωση για την σύσταση μεταβατικής δομής στο Υπουργείο Ναυτιλίας& Αιγαίου για την αναδιαμόρφωση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης που θα προταθεί για να υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού για τη πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε.»
ΔΗΛΑΔΗ αποφασίζει η Κυβέρνηση τη σύσταση επιτροπής που θα επεξεργαστεί τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης που τελικά θα υπογραφεί από τον επενδυτή- αγοραστή του 67% των μετοχών του Ο.Λ.Π. ΑΕ (διάβαζε COSCO-ΣΕΠ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Με άλλα λόγια θα διαπραγματευτεί το Ελληνικό Δημόσιο με τον τελικό επενδυτή (διάβαζε COSCO-ΣΕΠ) ζητήματα δημοσίου συμφέροντος την εθνική ασφάλεια την δημόσια τάξη την προστασία του περιβάλλοντος!!!!!!!!!!!!!!! κ.α.

Το Δ.Σ. Της Ο.Λ.Π. ΑΕ συνεδριάζει εκτάκτως στις 20/10/2014 και θα προτείνει Γ.Σ. των μετόχων (ΤΑΙΠΕΔ) στις 11/11/2014.

Έχοντας την εμπειρία του σκανδάλου του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά και της πώλησης αντί πινακίου φακής 28 ακινήτων του Δημοσίου μέσω ΤΑΙΠΕΔ σε Τραπεζικές εταιρείες και της αναφοράς που καταθέσαμε μαζί με άλλους δύο (2) Δικηγόρους (Ε.Τσουρούλης και Ι.Βρέλλος) στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του Α.Π. σκέφτομαι μαζί με άλλους και άλλες  μήπως πρέπει να  αναφερθώ εκ νέου.

Τέλος αναρωτιέμαι μήπως όλα αυτά πρέπει να απασχολήσουν αυτεπάγγελτα κάποια Εισαγγελική Αρχή.


* Ο κ. Γιάννης Καρδαράς είναι Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά


Pireas2Day

Δεν υπάρχουν σχόλια: