Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Σ. Πιτσιόρλα
 
 
Των Γιάννη Καρδαρά & Γιάννη ΒρέλλουΚύριο Στέργιο Πιτσιόρλα
Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ
Κοινοποίηση: Προς τα Μέλη του ΔΣ

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΠ

Ως δικηγόροι Πειραιά, Μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και μέλη του τμήματος Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ θα θέλαμε να σας απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.

Ενόψει της τεράστιας σημασίας του ΟΛΠ για την εθνική οικονομία και επειδή το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο πωλητής των μετοχών και ταυτόχρονα σύμβουλος του Δημοσίου στο ζήτημα αυτό, υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης για την ολη
διαδικασία που την κρατήσατε ανεπίτρεπτα εμπιστευτική. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στους προβληματισμούς που έχουν εγερθεί για το «τι πωλείται», «πόσο πωλείται», «με ποιους όρους πωλείται». Και αυτό μπορείτε να το
κάνετε μόνο εσείς.

1. Στην πρόσκληση του ΤΑΪΠΕΔ για εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν τίθεται κατώτατο ποσό για την υποβολή προσφοράς,  με αποτέλεσμα  να μην διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό τίμημα πώλησης. Συνηθίζεται ο αγοραστής να καταβάλει ως τίμημα ποσό πολλαπλάσιο του μέσου όρου του τζίρου και των ετησίων κερδών των τελευταίων ετών.
Δεδομένου ότι όλοι οι ισολογισμοί του ΟΛΠ είναι κερδοφόροι, έχετε κάνει τέτοιους υπολογισμούς για την αξία των πωλουμένων μετοχών; Είναι αλήθεια ότι υπάρχει διεθνής μελέτη που αναβιβάζει την αξία του ΟΛΠ σε εξαιρετικά
υψηλά ποσά; Γνωρίζετε εάν υπάρχουν οικονομικές εκθέσεις του ΟΛΠ που αναβιβάζουν την καθαρή παρούσα αξία του έως ένα δις, 100 εκ.ευρώ;

2. Λέγεται ότι στην αξιολόγηση των προσφορών θα συνυπολογισθεί και το ποσό που θα διατεθεί για «εθελουσία έξοδο» των εργαζομένων. Είναι αληθές;

3. Λέγεται ότι ο επενδυτής θα μπορεί να εκπέσει από το τίμημα απαιτήσεις κατά του ΟΛΠ που τυχόν εμφανισθούν στο μέλλον. Αρα το τίμημα που θα προσφέρει ο επενδυτής δεν είναι το τελικό. Δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος
υποχρεώσεων του ΟΛΠ;

4. Με την σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (2008), η Cosco υποχρεώνεται να καταβάλει στον ΟΛΠ ετήσιο χρηματικό αντάλλαγμα ανερχόμενο για το 2016 σε 39 εκατ. ευρώ που φθάνει μετά το 2021 τα 100 εκατ. ευρώ. Τότε (2008) ο ΟΛΠ ελεγχόταν πλήρως από το Δημόσιο που ωφελείτο από το ποσό αυτό, ενώ εξ αιτίας της ιδιωτικοποίησης θα ωφελείται κατά ένα μικρό ποσοστό. Εχει συνυπολογισθεί η διαφορά στο
τίμημα της μεταβίβασης των μετοχών που ακούγεται ότι θα είναι περί τα 250 – 350 εκ. ευρώ;

5. Η πώληση των μετοχών γίνεται και για να προσελκυσθεί ξένος επενδυτής, ο οποίος θα εισφέρει χωρητικότητα containers και (υποτίθεται) τεχνογνωσία και κεφάλαια. Ακούγεται ότι για διάστημα ετών, μετά την ιδιωτικοποίηση, ο επενδυτής που θα επιλεγεί δεν θα έχει καμία συμβατική υποχρέωση κίνησης συγκεκριμένης χωρητικότητας containers. Ποιες οι συμβατικές υποχρεώσεις του επενδυτή για την ανάπτυξη του λιμανιού;

6. Οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες δεν έχουν τεχνογνωσία για την ακτοπλοΐα,την κρουαζιέρα, και το Πορθμείο Περάματος – Σαλαμίνας.
Λογικά θα ανατεθούν σε κάποιον υπεργολάβο. Έχετε προβεί σε συμβατικές προβλέψεις ώστε να γίνεται ομαλά η εξυπηρέτηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων; Εχετε προνοήσει συμβατικά για λόγους κοινωνικούς και εθνικής ασφαλείας ώστε τα κόστη της ακτοπλοίας να είναι ελέγξιμα και τα εισιτήρια της να είναι προσιτά στο ευρύ κοινό αλλά και τα δρομολόγια συνδέσεως του Πειραιά με τα νησιά να είναι τακτικά; Μήπως, πρέπει οι δραστηριότητες αυτές να μην περιέλθουν στην εκμετάλλευση του επενδυτή;

7. Λέγεται ότι το Δημόσιο δεσμεύεται να μην λαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν το λιμάνι στις οποίες δεν θα συναινεί ο επενδυτής, ενώ δεν επιτρέπεται η παροχή ομοίων λιμενικών υπηρεσιών σε
απόσταση διακοσίων χιλιομέτρων από τον Πειραιά(!!!). Αντίθετα (λέγεται ότι) το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει τον επενδυτή στις όποιες διαμάχες του με τρίτους. Αυτά είναι αληθή και συμβατά με την εθνική κυριαρχία και την Δημοκρατία;

8. Έχει προβλεφθεί συμβατικά μηχανισμός ελέγχου των τιμολογίων του επενδυτή, ώστε να μην είναι υπερβολικά;

9. Πως διασφαλίζεται συμβατικά ο ελεύθερος ανταγωνισμός εάν ο επενδυτής προσφέρει ως «πακέτο» και κάποιες άλλες υπηρεσίες (π.χ. ρυμούλκησης) που δεν αποτελούν αντικείμενο της ιδιωτικοποίησης; Μήπως οι σημερινοί
ιδιοκτήτες των ρυμουλκών θα γίνουν υπεργολάβοι του νέου επενδυτή; Αυτό το θεωρείτε ως ανταποκρινόμενο στις αρχές του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού; Την πλοήγηση, καθαρά δημόσια υπηρεσία, θα την αναλάβει ο
επενδυτής;

10. Η ΕΕ έχει θεωρήσει τις φοροαπαλλαγές της COSCO (2008-2014) ως κρατική ενίσχυση και έχει ζητήσει την καταβολή διαφόρων ποσών. Οι τωρινές «διευκολύνσεις» που παρέχονται προς το νέο επενδυτή και καθιστούν την όλη διαδικασία «πώληση όχι με όρους αγοράς» δεν οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα; Λόγω της ιδιωτικοποίησης το λιμάνι του Πειραιά θα στερηθεί της χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εχετε λάβει συμβατική πρόνοια ώστε ο επενδυτής να επισκευάζει και να βελτιώνει σε μόνιμη βάση τις λιμενικές υποδομές ή θα πρέπει να γίνει αυτό με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου;

11. Θα δουλέψουν οι «ταρσανάδες» και τα ναυπηγεία ή θα κλείσουν από δυσβάστακτες αξιώσεις καταβολής μισθωμάτων στο νέο ΟΛΠ; Επίσης στο Π (δεξαμενή του ΟΛΠ στο Πέραμα) θα μπορούν να εργάζονται συνεργεία,
μηχανήματα κλπ. της επιλογής του πλοιοκτήτη που κάνει τον δεξαμενισμό (όπως γίνεται μέχρι σήμερα) ή το αντίτιμο που θα αξιώνεται από τον επενδυτή θα είναι δυσβάστακτο;

12. Τι έχετε προβλέψει για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων;

13. Μήπως για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να σταματήσετε την όλη διαδικασία που είναι δική σας  αποκλειστικά ευθύνη και να αντιμετωπίσετε το θέμα από μηδενική βάση, όσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή;

Η παρούσα επιστολή είναι ανοικτή.


  • Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην Εφημερίδα Συντακτών στις 17/12/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: