Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Η Κομισιόν ζητεί 33 απαντήσεις για το ΣΕΜΠΟ σε δύο εβδομάδες!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες περίπου από σήμερα, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τριάντα τρία ερωτήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στην κινεζική Cosco. Με επιστολή της Κομισιόν προς την κυβέρνηση, την οποία διαβίβασε ο κ. Λεωνίδας Κ. Ροκανάς, αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος στην ΕΕ, ζητείται να απαντηθούν 33 ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό και τη σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από τον Οργανισμό Λιμένος. Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στους υπουργούς Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη, βάζει καταληκτική ημερομηνία απάντησης, ώστε να εξετασθεί από την Κομισιόν άμεσα το όλο θέμα.

Η επιστολή περιέχει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο επισημαίνονται τα φορολογικά πλεονεκτήματα, στο δεύτερο οι εικαζόμενες διαφορές μεταξύ της σύμβασης παραχώρησης και της διακήρυξης, στο τρίτο τα εικαζόμενα πλεονεκτήματα προς τον ΟΛΠ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο ζητείται να απαντήσει η κυβέρνηση αν η φορολογική απαλλαγή, η επιστροφή του ΦΠΑ, οι αποσβέσεις, «αποτελούν γενικό φορολογικό μέτρο που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και δεν συνιστά κρατική ενίσχυση». Βέβαια, τονίζεται ότι «εάν η απάντηση είναι καταφατική, σε ποια βάση θεωρείτε ότι το εν λόγω μέτρο συμβιβάζεται με τους κανόνες της ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων;».

Ειδικότερα, για τη φορολογική μεταχείριση της Cosco, η Κομισιόν τονίζει ότι «το άρθρο 2, παράγραφος 3 και 4 της σύμβασης παραχώρησης προβλέπει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ στην Cosco το αργότερο 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης επιστροφής ΦΠΑ». Επίσης, επισημαίνεται ότι το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στην Cosco τόκο υπερημερίας επί του προς επιστροφή ποσού, υπολογιζόμενου από την πρώτη ημέρα που ακολουθεί μετά την 60ή ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης επιστροφής, με επιτόκιο που καθορίζεται από τον σχετικό νόμο.
Η Κομισιόν σχολιάζει στην επιστολή της ότι «η συνήθης πρακτική για άλλες εταιρείες - συμπεριλαμβανομένου και του ΟΛΠ - είναι να λαμβάνει επιστροφή ΦΠΑ χωρίς τόκο μετά από παρέλευση 2-3 ετών».

Η Κομισιόν ερωτά με την επιστολή της «υπό ποιους όρους ο ΟΛΠ μπορεί να λάβει επιστροφή ΦΠΑ». Επίσης, ζητείται να απαντηθεί το ερώτημα «εάν η μη ύπαρξη χρονικού περιορισμού για τη μεταφορά των συσσωρευμένων ζημιών αποτελεί μέτρο γενικού χαρακτήρα το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες στην Ελλάδα και συνεπώς δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση».

Τίθεται ακόμη το ερώτημα για τη φορολόγηση εταιρειών που συνεργάζονται με την Cosco. Ειδικότερα αναφέρεται ότι «σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της σύμβασης παραχώρησης, οι εταιρείες που παρέχουν υλικά, εργασίες ή υπηρεσίες προς την Cosco εκτός Ελλάδας (εάν δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα) δεν υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας στην οποία οι ανωτέρω εταιρείες έχουν την έδρα τους.

Στο σημείο αυτό η Κομισιόν σχολιάζει ότι εικάζεται ότι η διάταξη αυτή οριοθετεί ουσιαστικά μια εκτός Ελλάδας αφορολόγητη ζώνη στην οποία η εταιρεία μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία - ακόμη και υπηρεσίες εργοστασίου - που δυνητικά επιτρέπει την παροχή ευρέος φάσματος αφορολόγητων προϊόντων και υπηρεσιών».

Η κυβέρνηση, για το θέμα αυτό, καλείται από την Κομισιόν να διευκρινίσει «εάν οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 7 ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο φοροαπαλλαγής εκ μέρους εταιρειών που παρέχουν στην Cosco υπηρεσίες, εργασίες και υλικά εκτός Ελλάδος και παρέχεται με τον τρόπο αυτόν φορολογικό πλεονέκτημα στις εν λόγω εταιρείες».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ειδική αναφορά κάνει η Κομισιόν για την τιμολογιακή πολιτική και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της διακήρυξης και της σύμβασης παραχώρησης σχετικά με το δικαίωμα της Cosco να καθορίζει μετά την περίοδο συγκατοίκησης δική της τιμολογιακή πολιτική. Η διακήρυξη αναφέρει ότι οι τιμές καθορίζονται από τον ΟΛΠ και η σύμβαση ότι οι τιμές θα γίνονται ξεχωριστά από τον ΟΛΠ και την Cosco. Επίσης, η Κομισιόν αναφέρει ότι η διάταξη της σύμβασης που γράφει για την παράταση λόγω «επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας» δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη.

Εξάλλου, η Κομισιόν τονίζει στην επιστολή της ότι προβάλλεται το επιχείρημα ότι το Αρθρο 9 της σύμβασης παραχώρησης επιβάλλει μια πρόσθετη υποχρέωση στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, η οποία δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη και συγκεκριμένα ότι «θα πραγματοποιεί με δικές της δαπάνες κατά τη διάρκεια της παραχώρησης τη συντήρηση των λειτουργικών βαθών των προβλητών που έχουν παραχωρηθεί στην Cosco σε συνδυασμό με την ασφάλεια και τη συντήρηση των κρηπιδοτοίχων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Cosco και σε αμοιβαίο συμφωνούμενο χρόνο».

Προφανώς, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, τα τριάντα τρία ερωτήματα που θέτει η Κομισιόν θα αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου και των συζητήσεων μεταξύ των τριών πλευρών που θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Της κυβέρνησης, της Cosco και των εργαζομένων. Αντικειμενικά, λοιπόν, η Κομισιόν θέτει και την ατζέντα της επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης παραχώρησης.ΠΗΓΉ:ΚΕΡΔΟΣ.

15 σχόλια:

ΒΙLLY είπε...

33 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥΣ...ΟΞΩ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΕΕΣ.......!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα παιδιά.Μία ερώτηση :

Ο πρόεδρος του σωματείου μας θα είναι υποψήφιος για εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΛΠ.Αφού σε 3 χρόνια παίρνει σύνταξη και η θέση στο ΔΣ είναι για 5 για τα υπόλοιπα 2 πάει ο επόμενος του συνδιασμού ή ξαναγίνονται εκλογές;

Ανώνυμος είπε...

αυτο σε πειραξε?

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ? ΕΙΣΤΕ ΛΑΘΟΣ..

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

αυτο σε πειραξε?

1 Νοέμβριος 2009 1:32 μμ

Και αυτό γιατί το παραμύθι πάει σύννεφο.Αν ξέρεις απαντάς.

oceanos είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

αυτο σε πειραξε?

1 Νοέμβριος 2009 1:32 μμ

Και αυτό γιατί το παραμύθι πάει σύννεφο.Αν ξέρεις απαντάς.

1 Νοέμβριος 2009 1:46 μμ

Αν δεν κάνω λάθος ξαναγίνονται εκλογές.

oceanos είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ? ΕΙΣΤΕ ΛΑΘΟΣ..

1 Νοέμβριος 2009 1:35 μμ

Ποιό σχόλιο; Ξαναγράφτο.

Ανώνυμος είπε...

TI ΓΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ? ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΚΟΠΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ?

Ανώνυμος είπε...

... O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ , '' ΓΥΑΛΙΖΕΙ '' ΚΑΤΙ ''ΠΟΜΟΛΑ'' !!!

Ανώνυμος είπε...

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΣΕΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ..... ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΕΠ? Η ΟΧΙ.. ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΕΦΤΕ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ.. ΤΕΤΟΙΑ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ?

Ανώνυμος είπε...

...ΚΑΤΣΕ ΝΑ ''ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΑΚΚΑΚΙ'',
ΝΑ ''ΚΑΝΕΛΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΖΟΓΑΛΟ''...ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ...ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ''ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΕΝ''...

Ανώνυμος είπε...

KAΛΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ? ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ? ΤΙ ΚΟΛΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ? ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΑΝ ΟΛΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑ? ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ..........

ΒILLY είπε...

ΟΥΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ...ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

ΟΞΩ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΕΕΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα κ καλο μηνα! πιστευτε οτι αυτοι οι ψευτες κλεφτες θα υπολογισουν τι θα πει η κομισιον; Η κομισιον για τα παιχνιδια που κανουν με το ελλειμα ειπε οτι το παιχνιδι τελος! κατι ψεμα θα σκεφτουν για να θολωσουν τα νερα εφοσον μετεκλογικα κ επειδη ειναι κυβερνηση τωρα εχει προκυψει ενας ερωτας κεραυνοβολος μεταξυ Κατσελη Πασοκ cosco. παιδια ξυπνηστε.

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΣΥΧΙΑ.... ΤΙΙΙ ΕΓΙΝΕ? ΑΥΡΙΟ ΞΗΜΕΡΟΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΦΑΓΑΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΕΠ.. ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ? ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝΕ ΝΑ ΔΟΥΝΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ.. ΓΙΑΤΙ ΔΙΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ.. ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...ΑΦΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΛΟΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ....ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ Ο ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ...ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ... ΕΝΤΑΞΕΙ?????