Δευτέρα 19 Μαΐου 2008

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Marinews Insiders: Η Dubai Ports κατέθεσε ένσταση κατά της Hutschison
18/5/2008

Άρχισαν τα όργανα στην υπόθεση των λιμανιών. Πληροφορηθήκαμε ότι η Dubai Pοrts κατέθεσε ένσταση κατά της Hutschison στο πλαίσιο του διεθνή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την προβλήτα 6 της ΟΛΘ ΑΕ.
Για να έχετε πληρέστερη εικόνα να σας πούμε ότι η Dubai κατέβηκε σε κοινοπρακτικό σχήμα με την Τράπεζα Πειραιώς και την κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ.
Η Ηutschison κατέβηκε με το ίδιο κοινοπρακτικό σχήμα με το οποίο θα διεκδικήσει το Σ.ΕΜΠΟ της ΟΛΠ ΑΕ, δηλαδή σε κοινοπραξία με τον Όμιλο Λαυρεντιάδη. Το σχήμα έχει ως εξής: Ηutschison Port Holding, τη Hutschison Port Investments, την ALAPIS που ανήκει στον Όμιλο Λαυρεντιάδη, και τη θυγατρική αυτής, ΛΥΔ ΑΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: