Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου 3 Σεπτέμβρη 2008

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

Πειραιάς 3.9.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Προς αποφυγήν οποιασδήποτε σκόπιμης ή μη παραπληροφόρησης, σχετικά με την αίτηση αναστολής στο ΣτΕ για την παραχώρηση του Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ σε ιδιώτες επισημαίνουμε τα εξής:
Η αίτηση αναστολής της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Δοκίμων και Μονίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για τη διαδικασία παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων απορρίφθηκε από την απόφαση 1022/08 Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας διότι, κατ’ αυτήν, δεν προέκυψε προδήλως η βασιμότητά της. Με άλλα λόγια η Επιτροπή θεώρησε ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, λόγω της μείζονος σοβαρότητάς του, ενόψει της συζήτησής του στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου την 7η Νοεμβρίου.
Επομένως, το θέμα δεν εξετάστηκε στην ουσία του. Αυτό θα γίνει όταν θα εξεταστεί η αίτηση ακύρωσής μας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η αίτηση αναστολής μας δεν απορρίφθηκε ως προδήλως αβάσιμη. Από αυτό προκύπτει ότι οι λόγοι ακύρωσής μας έχουν βασιμότητα και θα εξεταστούν στις 7.11.2008 στην κύρια εκδίκαση, το πλαίσιο της εισήγησης της εισηγήτριας συμβούλου.

Αναμένεται και η απόφαση για τον ΟΛΘ, όπου ισχύουν τα ίδια με τον ΟΛΠ.


Τα Διοικητικά Συμβούλια

Δεν υπάρχουν σχόλια: