Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Πειραιάς 10.09.2009


ΠΡΟΣ

Πρωθυπουργό και Πρόεδρο Ν.Δ.
Κωνσταντίνο Καραμανλή

Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟ.Κ
κ. Γεώργιο Α. Παπανδρέου

Γεν. Γραμματέα Κ.Κ.Ε.
κ. Αλέκα Παπαρήγα

Πρόεδρο ΣΥΝ.
κ. Αλέξη Τσίπρα

Πρόεδρο ΛΑ.Ο.Σ
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη

Υπουργό Ε.Ν.Α.& Ν.Π.
κ. Α.. Παπαληγούρα

Πρόεδρο Ο.Λ.Π Α.Ε
κ. Δ. Μπεχράκη

Διευθύνοντα Σύμβουλο Ο.Λ.Π Α.Ε
κ. Ν.Αναστασόπουλο

ΚΟΙΝ:

Nομάρχη Πειραιά
κ.Ιωάννη.Μίχα

Δήμαρχο Πειραιά
κ. Παν. Φασούλα


ΘΕΜΑ: “ Ενημερωτική παρουσίαση του ιστορικού εκχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ/OΛΠ στην COSCO και αίτημα για ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΑΓΩΜΑ της εγκατάστασης της COSCO την 1/10/2009 στον ΟΛΠ.

Ιστορικά το Λιμάνι του Πειραιά ήταν ένας βιώσιμος και κερδοφόρος Οργανισμός, από τη δεκαετία του ’90 είχε ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), όπου και κατασκευάστηκε ο προβλήτας ΙΙ (σήμερα παραχωρείται στη COSCO).

Έτσι, ο ΟΛΠ μετατράπηκε από τοπικής σημασίας λιμάνι σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο διακίνησης Containers με ρεκόρ διακίνησης 1,6 εκ. TEU’s το 2003.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα οικονομικά του ΟΛΠ και να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία του, ο οποίος ιστορικά ήταν πάντα κερδοφόρος.

Έτσι, λοιπόν, ένα λιμάνι, το οποίο έχει ικανοποιητική κερδοφορία, δυνατότητες επενδύσεων και αυτοδύναμη ανάπτυξη δοκιμάστηκε από το 2004 στη δίνη της ανερμάτιστης πολιτικής της Κυβέρνησης , η οποία οδήγησε σε περιπέτειες το Λιμάνι του Πειραιά.

Όπως είναι γνωστό, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί από τον Νοέμβριο του 2006 να εκποιήσει τους πλέον παραγωγικούς και κερδοφόρους τομείς των ΟΛΠ και ΟΛΘ, τους Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ).

Οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια όλο αυτό το διάστημα οργάνωσαν ένα μεγάλο ενωτικό αγώνα, ο οποίος βασίστηκε, εκτός των μεγάλων κινητοποιήσεων, στους εξής άξονες :

1. Την τεκμηρίωση για το ρόλο των Εθνικών Λιμανιών στην οικονομική ζωή της χώρας (εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο), καθώς και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
2. Τη συμβολή των Λιμανιών στην ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών και την αναγκαιότητα αρμονικής σύνδεσης των Λιμανιών με την περιβαλλοντική και χωροταξική ανάπτυξη των πόλεων.
3. Την αποδόμηση όλων των Κυβερνητικών επιχειρημάτων που προπαγάνδιζαν την αναγκαιότητα των εκποιήσεων.

Συνοπτικά επισημαίνουμε :

· Μιλούσαν για δήθεν επενδύσεις, ενώ επρόκειτο για παραχώρηση έτοιμου Λιμανιού.
· Δημοσιοποιούσαν τη διάλυση του εξειδικευμένου προσωπικού του ΟΛΠ και επικαλούντο, χωρίς κανένα στοιχείο, νέες θέσεις εργασίας καταργώντας εργασιακές σχέσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
· Προπαγάνδιζαν πακτωλό χρημάτων και στη πραγματικότητα παραχωρούν έσοδα, με βάση τα στοιχεία του 2007, 110 εκ. ευρώ, έναντι ετήσιου ενοικίου 18,5 εκ. ευρώ. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ενοικίου για 35 χρόνια, 490 εκ. ευρώ.

Αναδείξαμε τα μεγάλα νομικά σφάλματα του όλου εγχειρήματος και έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ, το οποίο, μετά από πολλές αναβολές πρόκειται να συζητήσει το θέμα στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Συγκεκριμένα :

· Προχώρησαν στη Προκήρυξη της Παραχώρησης χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου. Το άρθρο 35 του Ν.2932/2001, το οποίο επικαλέστηκαν, δεν έδινε εξουσιοδότηση για παραχώρηση σε τρίτους. Προέβλεπε αυστηρά την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΠ ΑΕ και επέτρεπε ΜΟΝΟ την παραχώρηση δραστηριοτήτων συμπληρωματικών προς τη λειτουργία του Λιμανιού. Γι’ αυτό και αναγκάστηκαν, μετά την προσφυγή μας στο ΣτΕ, να ψηφίσουν εκ των υστέρων τον Ν. 3654/2008 για να καλύψουν νομικά την κατά παράβαση του Ν. 2932/2001 παραχώρηση.

· Υπήρξαν επιπλέον παροχές, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ προς τη COSCO (25/11/2008) και χορηγήθηκαν με το Ν. 3755/2009, έξω από τα οριζόμενα στην αρχική Διακήρυξη, προκλητικές και αποκλειστικές φορολογικές ελαφρύνσεις και εγγυήσεις δανειακών κεφαλαίων με βάση το ν.δ. 2687/53.


Το εγχείρημα για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ναυάγησε, αφού αποχώρησε τελικά η ανάδοχος εταιρία Hutchison, επειδή δεν έγιναν δεκτές οι πρόσθετες απαιτήσεις της, σε αντίθεση δηλ. με αυτό που έγινε στον ΟΛΠ

Ο νόμος της παραχώρησης (Ν 3755/09) καταψηφίστηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αρμόδια επιτροπή της Ε. Ε. μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπαλλ. Λιμανιών Ελλάδας και της ΄Ενωσης Λιμενεργατών εξετάζει τη Σύμβαση παραχώρησης και ιδιαίτερα κατά πόσο οι φορολογικές ελαφρύνσεις της COSCO και οι εγγυήσεις κεφαλαίων της COSCO με τον Ν.2687/53 είναι συμβατές με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Σήμερα επιχειρείται με συνοπτικές διαδικασίες να ξεπεραστούν μια σειρά από ουσιαστικά προβλήματα όπως τελωνειακές διαδικασίες θέματα ασφάλειας λιμένος ώστε να «ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ» τον Σ.ΕΜΠΟ στην COSCO.

Με βάσει τον Ν. 3755/09 την 1/10/2009 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο στάδιο υλοποίησης της παραχώρησης. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται συγκατοίκηση ΟΛΠ και COSCO για χρονικό διάστημα 8 μηνών (6+2) με κύριο χαρακτηριστικό την λειτουργική στήριξη της COSCO με προσωπικό που θα διαθέτει ο ΟΛΠ.

Το Δ.Σ/ΟΜ.Υ.Λ.Ε και η Ενωση Λιμενεργατών ΟΛΠ εκτιμώντας όλα αυτά θεωρεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να ανασταλεί – να παγώσει η έναρξη συγκατοίκησηςς ΟΛΠ και COSCO για τους πιο κάτω λόγους:

1. Yπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες όπως η προσφυγή στο ΣτΕ η οποία εκδικάζεται την 9.10.2009 και η απάντηση της ΕΕ στην καταγγελία μας για φορολογικά προνόμια της COSCO και τις εγγυήσεις κεφαλαίων.
2. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της μέχρι τώρα αντιπολίτευσης έχουν διαφωνήσει με το σύνολο της παραχώρησης.
3. Είναι παράνομη η υπηρεσιακή μεταβολή της παραχώρησης 600 περίπου εργαζομένων του ΟΛΠ στην COSCO εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια θεωρούν ότι:
Είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτό το αυτονόητο δηλαδή να παγώσει η διαδικασία εκχώρησης την 1/10/2009, μέχρι να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 4/10/2009 αλλά και τη διευθέτηση των νομικών εκκρεμοτήτων και κυρίως την απόφαση του ΣτΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια είναι αποφασισμένοι να εμποδίσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις την εγκατάσταση της COSCO η οποία δεν έχει τη νομική, πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση.


Για το Δ.Σ./ΟΜ.Υ.Λ.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας


Γ.Γεωργακόπουλος Στρ.Μπαλαμπανίδης Γ.Σπανόπουλος

Για το Δ.Σ. Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ


Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας


Γ. Νουχουτίδης Σ. Κουλούρας Ν. Γεωργίου

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΗΘΕΛΑ ΝΑΞΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΑΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΑΡΑΔΕΣ