Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009

ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΙΕ ΨΥΧΑΡΗ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ?


ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΡΜΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΕΛΕΑ ?


Ετήσιους μεικτούς μισθούς οι οποίοι ξεπερνούν τις 140.000 ευρώ αλλά και λιμενεργάτες για τους οποίους ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς έχει καταβάλει εργοδοτικές εισφορές χωρίς να έχουν εργαστεί ούτε μία ώρα εντοπίζει ο πραγματογνώμονας σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του 2008 ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς.

Η έρευνα του πραγματογνώμονα η οποία απευθύνεται προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, την οποία διαθέτει «Το Βήμα» και την οποία δεν δημοσιεύει σε ό,τι αφορά τα ονόματα των εργαζομένων και τους ακριβείς μισθούς που έλαβαν στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφορά τους μισθούς του 2004.

Η έρευνα αυτή προκλήθηκε με απόφαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ύστερα από τις καταγγελίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2005 από τον τότε υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Εμμ. Κεφαλογιάννη . Το γεγονός ότι η έρευνα αποφασίστηκε το περασμένο έτος 2008 καταδεικνύει ότι για την Εισαγγελία Πειραιώς το θέμα δεν θεωρείται λήξαν. Αντίθετα, συνεχίζεται η δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκαν οι μισθοί αυτοί.

Για τον λόγο αυτόν ο εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει ήδη καλέσει σε απολογία τους δύο διευθύνοντες συμβούλους της περιόδου εκείνης και συγκεκριμένα τους κκ. Σ. Θεοφάνη και Ν. Γιαννή, από τους οποίους και ζήτησε να ενημερωθεί για το καθεστώς υπό το οποίο δόθηκαν οι εν λόγω μισθοί. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς διατυπώνει επτά συνολικά ερωτήματα στα οποία και καλείται να απαντήσει η εν λόγω πραγματογνωμοσύνη. Συγκεκριμένα ζητεί να μάθει:

* Ποιες κατηγορίες εργαζομένων απασχολούνταν στον ΟΛΠ ΑΕ κατά το 2004 (μόνιμοι λιμενεργάτες, αρχιεργάτες, επόπτες, φορτοεκφορτωτές κ.ά.).

* Με ποιον τρόπο και βάσει ποιων διατάξεων, αποφάσεων και συλλογικών συμβάσεων καθοριζόταν το ύψος των αποδοχών των εν λόγω κατηγοριών εργαζομένων κατά το έτος 2004.

* Τι άλλο λαμβανόταν υπόψη για τον καθορισμό των ανωτάτων μισθών.

* Αν μπορεί να καθοριστεί και με ποιον τρόπο ανά κατηγορία εργαζομένων το ανώτατο δυνατό ύψος των συνολικών αποδοχών τους κατά το 2004, λαμβανομένης υπόψη της μέγιστης δυνατής και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

* Στην περίπτωση που μπορεί να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, να αναφερθούν τα ονόματα των εργαζομένων ανά κατηγορία των οποίων οι αποδοχές ξεπερνούν το ανώτατο ύψος αποδοχών κατά το 2004.

* Να αναφερθούν οι εργαζόμενοι οι οποίοι εμφανίζεται ότι εργάστηκαν υπερωριακά κατά το έτος 2004 περισσότερες από 20 ημέρες ανά μήνα και περισσότερες από 80 ώρες ανά μήνα.

* Να αναφερθεί και ο συγκεκριμένος αριθμός των ανωτέρω ημε ρών και ωρών ανά εργαζόμενο από τους παραπάνω, όπως επίσης το αν υπάρχουν παράνομες παραβάσεις.

Από την έρευνα του πραγματογνώμονα προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του 2004 εργάστηκαν 418 εργάτες σε διάφορες ειδικότητες στο κοντέινερ τέρμιναλ, ενώ ο Οργανισμός κατέβαλε εργοδοτικές εισφορές για 444 εργάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην πραγματογνωμοσύνη, υπάρχουν 26 εργάτες για τους οποίους κατεβλήθησαν εργοδοτικές εισφορές χωρίς να έχουν εργαστεί. Εξάλλου, με βάση την ίδια έρευνα, κατά τη διάρκεια του 2004 εντοπίστηκαν και 33 εργάτες που έλαβαν άδεια μεγαλύτερη των 44 ημερών.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω πραγματογνωμοσύνη, κατά το έτος 2004 καταγράφονται:

* Είκοσι τρεις (23) εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν μεικτές ετήσιες αποδοχές ύψους από 141.145,34 ευρώ ως και 120.634,59 ευρώ. Αντίστοιχα οι καθαρές ετήσιες αποδοχές τους, πλην των εργοδοτικών εισφορών, ήταν από 122.022,73 ευρώ ως και 103.269,51 ευρώ.

* Είκοσι πέντε (25) εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν μεικτές ετήσιες αποδοχές ύψους από 119.686,14 ευρώ ως και 116.379,57 ευρώ. Αντίστοιχα, οι καθαρές αποδοχές τους, πλην των εργοδοτικών εισφορών, ήταν από 102.393,39 ευρώ ως και 99.401,59 ευρώ.

* Είκοσι έξι (26) εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν μεικτές ετήσιες αποδοχές από 115.998,55 ευρώ ως και 112.149,40 ευρώ. Αντίστοιχα, οι καθαρές αποδοχές τους, πλην των εργοδοτικών εισφορών, ήταν από 99.147,77 ευρώ ως και 95.576,01 ευρώ. Οπως αναφέρει στα συμπεράσματά του ο πραγματογνώμονας, από τα στοιχεία που του παραδόθηκαν από το 7ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Πειραιώς προκύπτει ότι:

* Οι περισσότεροι από τους εργαζομένους έχουν εργαστεί από 325 ως και 335 ημέρες τον χρόνο και έχουν λάβει άδεια από 21 ως και 54 ημέρες. Συγκεκριμένα εντοπίζονται 33 λιμενεργάτες να έχουν λάβει άδεια μεγαλύτερη των 44 ημερών.

* Οι καταβληθείσες καθαρές βασικές αποδοχές για 139 λιμενεργάτες αρχίζουν από 84.716 ευρώ και φτάνουν ως και 122.022,73 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, οι μεικτές ετήσιες αποδοχές αυτών των 139 κινούνται από 100.266,11 ευρώ και φτάνουν ως 144.145,34 ευρώ. Επίσης εντοπίζονται λιμενεργάτες, επτά τον αριθμό, οι οποίοι άλλους ετήσιους μισθούς εμφανίζεται ότι λαμβάνουν στις 13 Μαρτίου 2008 και άλλους στις 4 Απριλίου 2008, ενώ η έρευνα εντόπισε και 26 εργαζομένους για τους οποίους κατεβλήθησαν εργοδοτικές εισφορές από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς χωρίς να έχουν προσφέρει έστω και μία ώρα εργασίας. Εξάλλου από την έρευνα του πραγματογνώμονα προκύπτει ότι όσα είναι τα πραγματοποιηθέντα από τους λιμενεργάτες ημερομίσθια από την 1η Ιανουαρίου 2004 ως και τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους μηνιαίως είναι και οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησής τους, αν και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών δηλώνει στα ερωτήματα που θέτει προς εξέταση ότι θα πρέπει να απασχολούνται 20 ημέρες μηνιαίως και να εργάζονται υπερωριακά 80 ώρες τον μήνα.

Με βάση τους παραπάνω όρους που έχει θέσει ο εισαγγελέας οι μισθοί των εργαζομένων στο κοντέινερ τέρμιναλ του ΟΛΠ θα έπρεπε να διαμορφώνονται στην ανώτερη κλίμακά τους ως εξής:

* Επόπτες: 240 ημέρες εργασίας, 66% τριετίες, 10% οικογενειακή κατάσταση, 80 υπερωρίες, 30 ημέρες άδεια, 45 δώρα, αμοιβή με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: 69.409,52 ευρώ.

* Αρχιεργάτες: 240 ημέρες εργασίας, 66% τριετίες, 10% οικογενειακή κατάσταση, 80 υπερωρίες, 30 ημέρες άδεια, 45 δώρα, αμοιβή με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: 61.818,08 ευρώ.

* Ειδικοί λιμενεργάτες: 240 ημέρες εργασίας, 66% τριετίες, 10% οικογενειακή κατάσταση, 80 υπερωρίες, 30 ημέρες άδεια, 45 δώρα, αμοιβή με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: 27.042,50 ευρώ.

* Φύλακες φορτηγίδων: 240 ημέρες εργασίας, 66% τριετίες, 10% οικογενειακή κατάσταση, 80 υπερωρίες, 30 ημέρες άδεια, 45 δώρα, αμοιβή με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: 27.042,50

ευρώ.

* Εργάτες φορτηγίδων: 240 ημέρες εργασίας, 66% τριετίες, 10% οικογενειακή κατάσταση, 80 υπερωρίες, 30 ημέρες άδεια, 45 δώρα, αμοιβή με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: 27.042,50

ευρώ.

Αντί των παραπάνω ποσών η έρευνα εντοπίζει μισθούς από 32.061,52 ευρώ ως και 141.145,34 ευρώ.

28 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΟΙΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙΟΙ ΣΩΣΤΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΕΣΑ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕ ΦΤΑΙΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΑΠΟΔΗΧΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΤΑ ΚΛΑΒΑΝΕ ΤΑ ΔΟΥΛΕΥΑΝΕ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΑΧΤΕ ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΝΕ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΔΙΔΑΝ

oceanos είπε...

Δεν βαρεθήκατε να διαβάζετε και να ακούτε τέτοια;
Βρήκαν και μας βαράνε όλοι λες και πιάσανε τους μεγάλους φοροφυγάδες με τις offshore.

Για τις υπερωρίες να θυμίσω το έγγραφο του σε λίγο πρώην ΔΣ που έλεγε ότι είναι υποχρέωσή μας να δουλεύουμε διπλοβάρδιες.

Ανώνυμος είπε...

Ας μας πει τώρα και ο Σκορδίλης τι μηνιάτικο έπαιρνε και παίρνει ακόμα απο τον Αναστασόπουλο γιατί αν δεν το πει τώρα θα το μάθουμε σύντομα και θα το μάθει και αυτό ο εισαγγελέας. Επίσης ας μας πει τώρα τι σχέση έχει με την COSCO. Και αυτό θα το μάθουμε επίσης.

Ανώνυμος είπε...

Πες τα χρυσόστομε!
Όλα στη φόρα!!!

Ανώνυμος είπε...

Να βγουν τα τιμολόγια με "γεύματα εργασίας" και άλλες ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες δημοσιοκάφρων!

Ανώνυμος είπε...

Εμεις βλέπεις δεν έχουμε τον κουμπαρά του ΟΛΠ για να λαδώσουμε κανένα αντεράκι δημοσιοκάφρου!
Θα τα πάρει το ποτάμι, όμως. Που θα πάει;;;
Πόσο θα κρατήσει ακόμα η ομερτά;
Και τότε θα πέφτουν όλοι από τα σύννεφα!

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Βεβαίως οι Κινέζοι... να φύγουν από το Λιμάνι!..
Σφάλμα! Δεν έχει καθοριστεί όνομα αρχείου.

Απορώ γιατί ακόμα το συζητάμε και το συζητάτε κα Κατσέλη!

Να φύγουν και γρήγορα!

Και γιατί να φύγουν;

1. ...γιατί σταδιακά θα φέρουν στη χώρα μας 4 δις ευρώ. Μέχρι τώρα οι σωστές ξένες επενδύσεις ήταν αυτές που έπαιρναν λεφτά από την χώρα όχι που έδιναν.

2. ..γιατί θα φτιάξουν υποδομές (που θα μας μείνουν) αξίας 350 εκ ευρώ. Δηλαδή να μας χαρίσουν υποδομές; Πού ξανακούστηκε; Εμείς ”δώρα” δεν παίρνουμε. Είμαστε αδιάφθοροι.

3. …γιατί αυτά οι Κινέζοι μας τα πρόσφεραν πριν από την διεθνή οικονομική κρίση. Και ενώ όταν ξέσπασε η κρίση όλοι οι επενδυτές διεθνώς αναίρεσαν τα προσυμφωνημένα μειώνοντας κατά πολύ τις προσφορές τους, ο πρόεδρος τους Hu Jintao είχε το θράσος να μην μειώσει την προσφορά του και να έρθει και ο ίδιος στην Ελλάδα για την υπογραφή

4. …γιατί για τα παραπάνω δεν τους πουλάμε τίποτα (ούτε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε στρατηγικό τομέα, ούτε εκατοστό Ελληνικής γης) παρά μόνο τους νοικιάζουμε τη ΜΙΑ μόνο προβλήτα των containers. Την άλλη θα τη δουλεύουμε εμείς οι Έλληνες.

5. …γιατί έτσι θα φανεί ότι η μια προβλήτα που θα την δουλεύουν οι Κινέζοι θα τρέχει ενώ η άλλη που θα τη δουλεύουμε εμείς θα. κάθεται.

6. ...γιατί έτσι θα φανεί η απόδοση (και η διαφορά) των Ελλήνων εργαζομένων κάτω από την Ελληνική κρατική διοίκηση και των Ελλήνων εργαζομένων κάτω από τη κινεζική διοίκηση (για την ίδια ακριβώς δουλειά).

7. …γιατί πλήττονται 400 εργαζόμενοι του ΟΛΠ που σήμερα τη βγάζουν δεν τη βγάζουν με 80 χιλιάδες ευρώ το χρόνο νόμιμα (και άλλα τόσα και περισσότερα μέσω ιδιωτικών εταιριών).

8. …γιατί έτσι θα φανεί ότι το κόστος λειτουργίας της 'κινεζικής' προβλήτας θα είναι πολύ μικρότερο από το κόστος λειτουργίας της Ελληνικής.

9. …γιατί υπάρχει κίνδυνος να φανούν σύντομα τα αποτελέσματα και έτσι να μας βάλουν όλους να δουλεύουμε για να πληρωνόμαστε και όχι όπως τώρα να πληρωνόμαστε χωρίς να δουλεύουμε.

10. ...γιατί του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υποφέρει. Φυσικά εννοούμε ζυγό, ...δουλειάς.

11. ...γιατί υπάρχει ο πολύ μεγάλος κίνδυνος να γίνει ο Πειραιάς το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Και φυσικά το μεγαλύτερο λιμάνι θα έχει και περισσότερη δουλειά. Μπρρρ. μακριά από μας.

12. …και γιατί τέλος κα Κατσέλη αν δεν διώξουμε τους Κινέζους, υπάρχει περίπτωση να έρθουν και άλλοι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα να δώσουν τα λεφτά τους και έτσι να αυξηθεί η πραγματική απασχόληση (μπρρρ. δουλειά δηλαδή), και η χώρα μας να κινδυνέψει να θεωρηθεί καλύτερος τόπος για επενδύσεις από τη Ουγκάντα και τη Ζιμπάμπουε.

Μα να μην έχουμε σκεφτεί έξυπνα και φρόνιμα όπως οι καθηγητές των κρατικών πανεπιστημίων. Που ”πριν πεινάσουν” βάλανε στο Σύνταγμα διάταξη που απαγορεύει την παράλληλη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και έτσι γλίτωσαν και από τον ανταγωνισμό και από την συνεχή προσπάθεια και από την δια βίου εκπόνηση συγγραμμάτων.

Ανώνυμος είπε...

Παντως φιλε μου πρεπει να εχεις μεγαλο κομπλεξ με τους λιμενεργατες
του ΠΕΙΡΑΙΑ,μαθε ομως και τουτο,οτι οι κινεζοι διαπραγματευονται να δουλεψουν την προβλητα 2 μονο με τους υπαρχων λιμενεργατες σεβομενοι και τις συλογικες συμβασεις εργασιας τους.
ΠΑΝΤΟΣ ΖΗΛΙΑΡΟΥΛΗ ΜΟΥ ΝΑ ΔΩ ΤΗ ΘΑ ΛΕΣ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΝΟΜΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο ΨΥΧΑΡΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

3:19 ο κυριος παραπανω εχει απολυτως δικιο.
αλλα φταινε και οι συνδικαλιστες!
αυτοι εχουν προκαλεσει μεγαλυτερα δεινα στην ελλαδα απο τους πολιτικους μας.
απο αυτους εχουν χασει την δουλεια τους περισσοτεροι εργαζομενοι απο ολες τις οικονομικες κρισεις μαζι!
μεγαλωσα σε μια ελλαδα με εργοστασια και την καταντησαν χειροτερα και απο την μπουτζουανα με τις απεργιες τους και την απαξιωση που φεραν στον τοπο.
πρεπει να μαθουν και τα συνδικατα οτι πανω απο ολα ειναι το εθνικο συμφερον και μετα ο συνδικαλισμος.

ο τοπος πρεπει να αλλαξει!
να φερουμε επενδυσεις
να ανοιξουμε εργοστασια
να εχει ο κοσμος δουλειες
να αυξησουμε την απασχοληση.

Η' ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ Η΄ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΕΜΑΣ!

Ανώνυμος είπε...

σε ολες τις ανεπτυγμενες χωρες του κοσμου δρουν συνδικατα.
Μηπως οι ενωσεις εφοπλιστων,βιομηχανων,εισαγωγεων.μεγαλεμπορων δεν ειναι συντεχνιες που προωθουν τα συμφεροντα τους?
Γιατι λοιπον τα εργατικα συνδικατα δρουν παραλογα?
ΓΙΑΤΙ το μονο που θελουν ειναι να πληρωνεται ο εργαζωμενος ανθρωπινα?
Σημερα βλεπουμε νεους ανθρωπους των 300, 500 ευρω το μηνα και ανασφαλιστους να δουλευουν νιωθοντας ζωντανοι νεκροι και κατηγορουμε τα σωματια γιατι υπερασπιζονται το δικαιωμα τους στην ζωη.
Για τις επιχειρεισεις που μετακομισαν στα βαλκανια και στην ασια οι εργαζωμενοι φταινε?
Οχι φιλε μου,απλα το εργατικο κοστος σε αυτες τις χωρες ειναι ασυγκριτα χαμηλο.[σε προσφατο ρεπορταζ τηλεοπτικου σταθμου ενας μεσος κινεζος εργαζομενος πληρωνεται 2 ευρο την ημερα]
Κοπτεσε για την επενδυση της κοσκο
και θα ελεγα οτι εν μερη εχεις δικιο.
Γιατι δεν κοπτεσε ομως και δεν λοιδορεις τους Ελληνες εφοπλιστες
που κατασκευαζουν 450 καραβια στην ΚΙΝΑ και ουτε ενα στην ΕΛΛΑΔΑ?
Ποσοι ελληνες θα δουλευαν εδω και τη καλο θα εκαναν στον τοπο τους?
ΘΑ πιστευα τα γραφομενα σου αν καταλαβαινα οτι εγραφες ανιδιοτελος.
Δυστηχως εχει γεμισει το δυδικτιο
με παπαγαλακια με τα ιδια και τα ιδια γραφομενα

Ανώνυμος είπε...

Παντως φιλε μου πρεπει να εχεις μεγαλο κομπλεξ με τους λιμενεργατες
του ΠΕΙΡΑΙΑ,μαθε ομως και τουτο,οτι οι κινεζοι διαπραγματευονται να δουλεψουν την προβλητα 2 μονο με τους υπαρχων λιμενεργατες σεβομενοι και τις συλογικες συμβασεις εργασιας τους.
ΠΑΝΤΟΣ ΖΗΛΙΑΡΟΥΛΗ ΜΟΥ ΝΑ ΔΩ ΤΗ ΘΑ ΛΕΣ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΝΟΜΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο ΨΥΧΑΡΗΣ.

26 Οκτώβριος 2009 3:19 μμ

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΝΤΙ ΤΖΑΜΠΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ

oceanos είπε...

Αφού κόψαμε τα greeklish και τα καταφέραμε καλά από 1 Νοεμβρίου τέρμα το μονοτονικό και όλα τα σχόλια θα είναι στο παλιό καλό πολυτονικό.

Ανώνυμος είπε...

ΣΟΒΑΡΑ?
ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΣΤΗΥΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΙ ΛΕΝΕ , ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ ΡΥΖΙ!
ΑΣΕ ΡΕ ΦΙΛΕ. ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΔΩ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ.ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΩΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

Για τις επιχειρεισεις που μετακομισαν στα βαλκανια και στην ασια οι εργαζωμενοι φταινε?

ΟΧΙ , ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ.
ΠΗΓΑΙΝΕ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΝΕΦΟ
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ.
ΣΗΚΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΟΝ ΜΟΥ ΘΥΜΗΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΦΟΣ ΡΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ????????

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ
ΡΕ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΔΩΣΕ???????

Ανώνυμος είπε...

1)θελετε να μαθετε ποιος ειναι αυτος ο Κυριος που γραφει αυτες τις μαλ..... ?
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ σε λιγο ολα τα στοιχεια του ΑΝΩΝΥΜΟΥ...
2) Κουιζ : Αυριο ΔΣ ΟΛΠ, με τους παραιτηθεντες ?
Σε λιγο, πολλες ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ανώνυμος είπε...

θΕΛΕΤΕ ονοματα ΚΑΙ διευθυνσεις ?

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ :
http://piraeuspress.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3354:------cosco---&catid=107:2009-03-04-21-45-32&Itemid=136

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΖΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ?
ΕΣΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ .
ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ .
ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Η ΩΡΑ ΣΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ.

theodoros margaris είπε...

ο κυριος που εκανε το σχολιο με την λεξη ΑΛΗΤΕΣ να ζητησει συγνωμη για τον χαρακτιρισμο σε αντιθετη περιπτωση το αρθρο του θα διαγραφει !


ειπαμε εδω δεν βριζουμε

θα περιμενουμε μεχρι αυριο το πρωι να δουμε μια διορθωση.

theodoros margaris είπε...

και για να πουμε κι εμεις τα πραγματα με το ονομα τους το αρθρο αυτο δημοσιευθηκε στο piraeus press
Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2009 14:42 απο τον ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΜΠΑΝ
αρα κυριε ανωνυμε η το εκλεψες απο το site η ειναι δικο σου

οπως και να εχει εμεις περιμενουμε !!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

θοδωρη το σχολιο με τους αλητες κτλ το ελαβα το πρωι στα μειλ μου και προφανως με βρισκει αντιθετο. ο λογος που το εβαλα εδω ειναι για να σχολιαστει και μονο.

Ανώνυμος είπε...

παρεπιπτοντως ειμαι συναδελφος. μολις ειδα και την πηγη στο piraeuspress

theodoros margaris είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

εκανα αντιγραφη το αρθρο και το εστειλα και στο piraeus press

για να το ξερουν

και φυσικα οσο για το σχολιο που λεει οτι σου ηρθε με email
στειλε μου εαν θελεις τον αποστολεα η ρωτησε τον εσυ απο που του ηρθε

ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση

theodoros margaris είπε...

οποτε σχολιο των 10 36 δεν ηταν δικο σου γιατι εδω ολοι αυτο καταλαβαμε

Ανώνυμος είπε...

φιλε θοδωρη το μειλ σταλθηκε απο φιλο μου που λογικα και αυτος το πηρε απο καπου αλλου. οσο για τους αλητες εμενα δεν μου κανει αισθηση υστερα απο τοση κακη κριτικη που δεχτηκαμε ολο αυτον τον καιρο. το μειλ εκτος απο δω το εχω ηδη στειλει και σε αλλους συναδελφους

Ανώνυμος είπε...

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν στις 3 Νοεμβρίου οι απολυμένοι της βιομηχανίας ελαστικών στη Θεσσαλονίκη «Goodyear Hellas», η οποία έκλεισε πριν 13 χρόνια, διεκδικώντας συνάντηση αυθημερόν με τον υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, ώστε να του θέσουν εκ νέου τα αιτήματά τους.


ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΝΕ ΑΥΤΑ . ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ TIΣ PIRELLI.ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΔΙΩΞΑΝΕ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΛΑ ΗΤΑΝΕ?
ΣΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΡΕΕΕΕΕΕ.ΙΣΑΤΟΟΟΟ