Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Αρχίζει η β φάση για την πώληση του ΟΛΠ


Ξεκινάει η Β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ, όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς εγκρίθηκαν τα αρχικά σχέδια της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων.

Αυτή η Φάση της διαδικασίας είναι και η πιο ουσιαστική καθώς οι 5 εταιρείες, που έχουν προεπιλεγεί θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Επίσης, σε αυτή την φάση το Ταμείο θα αξιολογήσει εάν οι εταιρείες, που θα συμμετάσχει στη «δεύτερη φάση» πληροί τα κριτήρια προεπιλογής.

Να σημειωθεί ότι από την πρώτη φάση της διαδικασίας προεπιλέγησαν οι εξής εταιρείες:
• APM Terminals, B.V.
• COSCO (Hong Kong) Group Limited
• International Container Terminal Services, Inc
• Ports America Group Holdings
• Utilico Emerging Markets Limited

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση  θα απαιτηθεί να υπογράψουν σύμβαση και, στη συνέχεια, θα λάβουν έγγραφο διαδικασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επισκόπηση της δεύτερης φάσης και οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς.

Μετά την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας τα προεπιλεγέντα μέρη θα:
(i)    Λάβουν έκθεση οικονομικού ενδελεχούς ελέγχου εκ μέρους του πωλητή (financial vendor due diligence report),
(ii)    έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε επιτόπιες επισκέψεις αναφορικά με την ΟΛΠ στη χερσαία λιμενική ζώνη επί της οποίας λειτουργεί η ΟΛΠ στο Λιμένα Πειραιώς,
(iii)    έχουν δικαίωμα να διεξαγάγουν ενδελεχή έλεγχο αναφορικά με την ΟΛΠ, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων (virtual data room) με πληροφορίες αναφορικά με την ΟΛΠ και στοιχεία για την ελληνική λιμενική αγορά εν γένει,
(iv)    προσκληθούν να υποβάλουν σχόλια στο σχέδιο Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, τη Συμφωνία Μετόχων και τα τυχόν περαιτέρω νομικά έγγραφα που ενδεχομένως τους παρασχεθούν, βάσει οδηγιών που θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, και
(v)    προσκληθούν να σχολιάσουν το σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης Ε.Δ.,  στη μορφή στην οποία ενδεχομένως προταθεί να τροποποιηθεί από την ΟΛΠ και το Ε.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: