Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜ. Υ. Λ.Ε )

Οδ. Ανδρούτσου 1 & Κανάρη, 18648 - Δραπετσώνα, Τηλ.: 210-4630446, Fax : 210-4614655

E-mail: omyle@olp.gr, website: www.omyle.gr

                             ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

Tηλ.: 2104614825 – 2104615721, Fax: 2104611273, E-mail: dockers@otenet.gr, www.dockers.gr

Πειραιάς 30.07.14

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε), η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, η Ένωση Τεχνικών και Χειριστών Υπαλλήλων
ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών) επιστολή με νέα ουσιαστικά στοιχεία και
ενημερωτικές πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα του «Φιλικού Διακανονισμού» μεταξύ ΟΛΠ
και COSCO, που αφορά την επέκταση του Προβλήτα ΙΙΙ και την αναστολή της καταβολής του
εγγυημένου τιμήματος, όπως προβλεπόταν στην Σύμβαση Παραχώρησης του 2009.
Τα νέα στοιχεία εστάλησαν μετά από επιστολή που έστειλε στις 30.06.2014 η Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να
αποφανθεί επί της καταγγελίας που είχαμε κάνει με επιστολή μας στις 08.02.2014.
Επίσης, στείλαμε επιπρόσθετη ενημερωτική επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού – Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, σε συνέχεια της καταγγελίας που είχαμε κάνει για
το θέμα των κρατικών ενισχύσεων.
Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και στα άλλα Λιμάνια θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας σε
νομικό, κοινωνικό και αγωνιστικό επίπεδο απέναντι στην πολιτική ιδιωτικοποίησης των Λιμανιών.

Διεκδικούμε Λιμάνια Δημόσιου Χαρακτήρα,
με θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις,
στην υπηρεσία των πολιτών και της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: