Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Έντονες αντιδράσεις από Γ. Ανωμερίτη


«Τo ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα στηρίζεται στις αρχές του ανταγωνισμού, της διαφάνειας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε κάθε λιμάνι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο διαχειριστές και πολλοί χρήστες», επισημαίνει ο Γ. Ανωμερίτης, σημειώνοντας ότι «δεν είναι νοητή η λειτουργία των λιμανιών, ούτε ως κρατικών μονοπωλίων, ούτε όμως και ως ιδιωτικών μονοπωλίων».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ, τα λιμάνια στην Ενωμένη Ευρώπη, έχουν ποικίλες νομικές μορφές, κυρίως της ανώνυμης εταιρείας. Από άποψη μετοχικής σύνθεσης, διαμορφώνονται ως: 
-κατά 90% δημόσιου χαρακτήρα με μετόχους το δημόσιο, την αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τα επιμελητήρια, τους χρήστες,
-κατά 7% πλήρως κρατικά και 
-κατά 3% πλήρως ιδιωτικά.
Στα δημόσιας λειτουργίας λιμάνια, δραστηριότητες ή χερσαίοι χώροι παραχωρούνται με μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης από το φορέα διαχείρισης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, σε όλα τα προηγμένα λιμάνια, το δημόσιο διατηρεί ποσοστό. Για παράδειγμα, το λιμάνι του Ρότερνταμ ανήκει στο ολλανδικό κράτος και στο δήμο, όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στο Αμβούργο.  Στην Ελλάδα, ωστόσο, προωθείται η πώληση μετοχών σε ιδιώτη, με το δημόσιο να διατηρεί ένα μικρό ποσοστό για δικαίωμα βέτο.


 http://metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: