Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

 ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο. Λ. Π.

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ (IDC)
DOCKWORKERS UNION
OF PIRAEUS PORT AUTHORITY
AFFILIATED TO IDC

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1 & ΚΑΝΑΡΗ
186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
OFFICES: ANDROUTSOU 1 & KANARI
186 48 DRAPETSONA - PIRAEUS- GREECE
TEL.: +30 2104614825+30 2104614825, +30 2104615721+30 2104615721
FAX.: +30 2104611273, E-mail: dockers@otenet.gr
www.dockers.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβερνητική πρόκληση της πλήρους πώλησης του ΟΛΠ και της μετατροπής
των λιμανιών σε ιδιωτικό μονοπώλιο μας ωθεί, ως Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, να
συνεχίζουμε τον πολύμορφο αγώνα μας για την υπεράσπιση του δημοσίου
συμφέροντος απέναντι στην κυβερνητική πολιτική ξεπουλήματος των λιμανιών.
Όταν οι κυβερνήσεις παραδίδουν τον πλούτο της χώρας σε ξένα συμφέροντα είναι
συνταγματική επιταγή και χρέος μας να αντισταθούμε και να υπερασπίσουμε τη
χώρα μας.
Παράλληλα με τις αγωνιστικές δράσεις μας, με τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του
μεγάλου μετώπου που έχει χτιστεί, με τα συνδικάτα των υπόλοιπων λιμανιών που
κινδυνεύουν και τους κοινωνικούς φορείς του Πειραιά και μετά την προσφυγή στα
ευρωπαϊκά όργανα, προσφύγαμε και στην ελληνική δικαιοσύνη.
Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο
του ΟΛΠ». Ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα ισχυροποιήσει και θα επιβεβαιώσει
παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις της που αναγνωρίζουν και κατοχυρώνουν το
δημόσιο χαρακτήρα του ΟΛΠ, ο οποίος δεν μπορεί να εκχωρηθεί ούτε στον ήδη
παρόντα στον Πειραιά αλλοδαπό ιδιωτικοκρατικό φορέα ούτε σε άλλους επίδοξους
«επενδυτές».
Είμαστε παρόντες στις εξελίξεις ενάντια στο ξεπούλημα του διαχρονικά
κερδοφόρου ΟΛΠ και των άλλων λιμανιών της χώρας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: