Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Αν δεν είσαι στο πλάνο γίνεσαι παράπλευρη απώλεια και πληρώνεις το πραγματικό τίμημα.
Νά κοιτάτε για την ανάπτυξη γιατί μπορεί να έρθει με conex.

Δεν υπάρχουν σχόλια: