Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

Ελεγκτικό Συνέδριο 28/11/2008

Το πρώτο και δυνατότερο επιχείρημα που προσπάθησαν να στοιχειοθετήσουν οι εκπρόσωποι του ΟΛΠ ( που προερχόταν από εξωτερικό συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο) ήταν ότι δεν υπήρχε έννομο συμφέρον από την πλευρά που ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης ( ΟΜΥΛΕ- ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ) δηλαδή έπρεπε να κατατεθεί από κάποια εταιρεία που συμμετείχε στον διαγωνισμό κλπ κλπ κλπ. Αυτό αντιμετωπίσαμε σήμερα στο Ελ. Συνέδριο. Δεν μπήκε στην ουσία να συζητήσει τα θέματα που έχουμε θέσει στο υπόμνημα ,αλλά στάθηκε στον τύπο του έννομου συμφέροντος. Και ενώ οι δικηγόροι του ΟΛΠ κόπιασαν να το αποδείξουν, και ενώ ο εκπρόσωπος του Δημοσίου συνηγόρησε ότι δεν έχουμε εμείς έννομο συμφέρον, και ενώ η πρόταση του γενικού ( του εισαγγελέα ας πούμε στις διαδικασίες που γνωρίζουμε στα απλά δικαστήρια) ήταν επίσης να μην δεχτούν την αίτηση, η τεκμηρίωση των απόψεων μας μέσω του συνηγόρου μας και του υπομνήματος που καταθέσαμε οδήγησε τον Πρόεδρο να μην δεχτεί την απόρριψη λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος και να προσδιορίσει συζήτηση την Τρίτη 2/12/2008.
Θα είμαστε και πάλι εκεί να παραθέσουμε τα ακλόνητα επιχειρήματα μας για αυτό το μείζον θέμα που αφορά την ύπαρξη μας στο λιμάνι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: