Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα: Πώληση της «Ολυμπιακής» και ιδιωτικοποίηση λιμένων της χώρας.

Η Κυβέρνηση προέβη στην ιδιωτικοποίηση των στρατηγικού χαρακτήρα λιμένων της χώρας (Πειραιώς, Θεσσαλονίκης) και την πώληση της «Ολυμπιακής».

Στόχος και σκοπός αυτών των επιλογών ήταν, όπως δήλωνε η Κυβέρνηση, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η εξοικονόμηση πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Οι επιλογές αυτές συνάντησαν την αντίδραση των εργαζομένων και της πλειοψηφίας των ελλήνων πολιτών, οι οποίοι διαφωνούν με τη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και την κυριαρχία του ιδιωτικού τομέα που επιβλήθηκε.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός

  • Ποιά είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές της επιλογές της Κυβέρνησης;
  • Εμμένει η Κυβέρνηση στις επιλογές αυτές, με το δεδομένο ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση, που πλήττει και την οικονομία της χώρας, είναι απότοκη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής ή θα χρησιμοποιήσει εργαλεία δημόσιας και κρατικής παρέμβασης στους προναφερόμενους αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας;

24-11-2008

Ο ερωτών βουλευτής

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: