Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008

Δελτίο Τύπου 31/10/2008

ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο. Λ. Π.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

TEL. : 2104614825 - 2104615721
FAX. : 2104611273
E-mail: dockers@otenet.gr


Πειραιάς 31/10/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ΔΣ της Ένωσης και του Συνδέσμου σε συνεδριάσεις τους στις 30/10/2008 εκτίμησαν την διαμορφούμενη κατάσταση στο χώρο του λιμανιού σχετικά με την μη εφαρμογή των ΣΣΕ καθώς και την εκχώρηση του ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ .
Συγκεκριμένα:
 Την άρνηση της Διοίκησης του ΟΛΠ, να εφαρμόσει τις διατάξεις της ΣΣΕ για τους νεοπροσλαμβανόμενους.
 Την επιχειρούμενη εκχώρηση του ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ, η οποία συνδέεται άμεσα με το θέμα της κατάργησης των εργασιακών δικαιωμάτων των νεοπροσλαμβανομένων και την εγκαθίδρυση συνολικά ενός εργασιακού μεσαίωνα για νέους και παλιούς στο νέο τοπίο.
 Την ιδιαίτερη επικαιρότητα που αποκτά το θέμα της εκχώρησης του ΣΕΜΠΟ αφού εκδικάζεται η προσφυγή μας στο ΣτΕ στις 7 Νοεμβρίου 2008.
Κατόπιν αυτών τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν:
 Την συνέχιση της αποχής από υπερωριακή απασχόληση καθώς και αποχή από εργασία Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών από 1/11/2008 έως 30/11/2008.
 Την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008 .

Τα Διοικητικά Συμβούλια

Δεν υπάρχουν σχόλια: