Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008

Marinews-Φάκελος Λιμάνια: Τα οφέλη της κυβέρνησης από την υπογραφή της σύμβασης ΟΛΠ-Cosco
14/10/2008

-Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ για την υπογραφή τηw σύμφωνίας με την Cosco.

Την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε., αναμένεται να πάρει αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το τελικό κείμενο της σύμβασης παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στην Cosco Pacific για 35 χρόνια.
Οι δύο πλευρές μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν περισσότερο από δύο μήνες τα βρήκαν, με αποτέλεσμα το σχέδιο της κυβέρνησης για την μεταρρύθμιση της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας να μπαίνει στο τελευταίο στάδιο.
Τα δύο σημεία αιχμής για τις διαπραγματεύσεις ήταν η περίοδος συγκατοίκησης ΟΛΠ και Cosco στον προβλήτα ΙΙ, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στον προβλήτας Ι που θα είναι στην διαχείριση του Οργανισμού, αλλά και οι λεπτομέρειες για τη κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ από τον κινέζικο όμιλο.
Η περίοδος της συγκατοίκησης στον προβλήτα ΙΙ αποφασίστηκε να περιοριστεί στους έξι συν δύο μήνες και θα ξεκινήσεις από τον Οκτώβριο του 2009. Οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ μάλιστα εκτός από τις κανονικές αμοιβές τους, θα έχουν την ευκαιρία να εισπράξουν από την Cosco και ένα ,πόνους απόδοσης, το ύψος του οποίου δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Επίσης οριστικοποιήθηκε και η συμφωνία για υποχρέωση πρόσληψης σε ποσοστό 10% των αναγκών της CPL από τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ, εφόσον το επιθυμούν και κατέχουν τα προσόντα για τις σχετικές θέσεις.
Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ, η Cosco θα πρέπει να τον έχει έτοιμο μέχρι το τέλος του 2015. Σε περίπτωση όμως που ΣτΕ το οποίο θα εξετάσει προσφυγή του Δήμου Περάματος κρίνει ότι δεν πρέπει να γίνει το έργο, η Cosco δεν θα έχει καμία ευθύνη. Τέλος αν για οποιονδήποτε λόγω η κινέζικη εταιρεία δεν καταφέρει να έχει στην ώρα της έτοιμο τον προβλήτα, ο ΟΛΠ έχει το δικαίωμα είτε να καταγγείλει την σύμβαση είτε να εισπράξει όλο το εγγυημένο αντάλλαγμα ύψους 3μ,4 δισ. ευρώ σε βάθος 25 ετών, και ένα επιπλέον ποσό 110 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει την αξία κατασκευής του προβλήτα.


Τα οφέλη του ΟΛΠ από την Παραχώρηση


1. Αρχική καταβολή ύψους 50εκ.ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΛΠ για τη χρηματοδότηση του σχεδίου εθελουσίας εξόδου.

2. Το εγγυημένο αντάλλαγμα κατά μέσο όρο μόνο για την πρώτη πενταετία ανέρχεται σε 21,6εκ. σε τρέχουσες τιμές. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των συνολικών κερδών, όχι μόνο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ τη τελευταία πενταετία είναι 24,2εκ.

3. Το πλεόνασμα αυτό που προέρχεται μόνο από την παραχώρηση σε συνδυασμό με τα κέρδη από τις λοιπές δραστηριότητες θα επιτρέψει τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του ΟΛΠ.

4. Ο ΟΛΠ επεκτείνει την δυναμικότητά του, εκσυγχρονίζει τις υποδομές του και αυξάνει την αξιοπιστία του προς τους πελάτες χωρίς να αναλάβει το ρίσκο ή το κόστος της επένδυσης. Δεν πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι οι αναβαθμισμένες υποδομές θα επιστρέψουν στον ΟΛΠ και το Κράτος διατηρεί πάντα την κυριότητα αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

5. Η ύπαρξη ανταγωνισμού και η εισαγωγή ενός παγκόσμιου λιμενικού διαχειριστή στο λιμάνι του Πειραιά επιτρέπει την εφαρμογή καλών πρακτικών και την δυνατότητα αντιγραφής από τον ΟΛΠ προς όφελος όλων των λιμενικών υπηρεσιών που ο ΟΛΠ παρέχει.Τα οφέλη του Κράτους από την Παραχώρηση


Παραναυτιλιακή Βιομηχανία

Σήμερα με τις διαθέσιμες υποδομές εξυπηρετούνται ετησίως 1.500 πλοία και πραγματοποιείται διακίνηση περίπου 1,5εκ. TEU.

Από τον όγκο φορτίων και πλοίων που εξυπηρετούνται στο λιμάνι η παραναυτιλιακή βιομηχανία δημιουργεί συνολικό τζίρο ύψους περίπου €1.500εκ. που προέρχεται από:
• Συντήρηση και Επισκευές: 650εκ.
• Προμήθεια Καυσίμων: 300εκ.
• Προμήθεια τροφοεφοδίων: 150εκ.
• Υπηρεσίες Πρακτόρευσης: 150εκ.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η δυναμικότητα του ΣΕΜΠΟ θα τριπλασιαστεί και με συντηρητικούς υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος εργασιών θα αυξηθεί κατ’ ελάχιστο 50% μπορούμε να μιλάμε για διπλασιασμό του τζίρου των εταιρειών.


Θέσεις Εργασίας

Η αύξηση εργασιών θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε σχετικές με το λιμάνι εργασίες. Σήμερα στο σύνολο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τραπεζών, ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής, απασχολούνταιι περίπου 200,000 εργαζόμενοι που μέσω της παραχώρησης εξασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας τους ενώ δημιουργούνται και νέες λόγω αύξησης εργασιών.

Ειδικότερα, από την αύξηση των προσεγγίσεων πλοίων και των φορτίων εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας στη ΝΕΖ και ειδικότητες όπως οι αμοβολιστές, βαφείς, τεχνιτές κλπ. εξασφαλίζουν εργασία και μεροκάματα.

Από τις ανάγκες για προσωπικό του Ιδιώτη παρόχου στο ΝΣΕΜΠΟ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1000 νέες θέσεις. Εκτιμάται ότι για κάθε μία θέση στο λιμάνι δημιουργούνται περίπου 3 ακόμη θέσεις στις λοιπές ναυτιλιακές δραστηριότητες και συνεπώς θα δημιουργηθούν περίπου 3000 νέες θέσεις εκτός του λιμανιού.

Αύξηση των εσόδων του Κράτους

Η αυξημένη δραστηριότητα στο λιμάνι από την επέκταση της δυναμικότητας και της διακίνησης θα δημιουργήσει ανάλογα εισοδήματα από φόρους και δασμούς που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν αριθμητικά επί του παρόντος.

Τα οφέλη του Δημοσίου από την Παραχώρηση σε πρώτη εκτίμηση υπολογίζονται συνολικά σε 2,356 δισ.ευρώ. για την περίοδο των 35 ετών και προκύπτουν ως ακολούθως :
1. Από τον ΟΛΠ συνολικά 1,585 δισ. ευρώ που αναλύεται σε
Α. 68 εκ. ευρώ Αντάλλαγμα Παραχώρησης επί του εσόδου του ΟΛΠ
Β. 847 εκ. ευρώ Φόρο Εισοδήματος εκ του κέρδους του ΟΛΠ
Γ. 670 εκ € Μερίσματα του μετά από φόρους κέρδους του ΟΛΠ , εκ του οποίου αποδίδεται το 35% στον μέτοχο και το υπόλοιπο ( 1.236 εκ) κεφαλαιοποιείται στον Οργανισμό

2. Από τον Παραχωρησιούχο φόρο εισοδήματος κατ’ εκτίμηση 771 εκ.ευρώ.

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Μόνο για την πρώτη πενταετία, οι ξένες επενδύσεις που υλοποιηθούν στο λιμάνι ανέρχονται σε 300εκ.ευρώ Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται αποκλειστικά επενδύσεις υποδομών και δεν λαμβάνονται υπόψη επενδύσεις των λοιπών κλάδων της ναυτιλιακής και κατασκευαστικής βιομηχανίας.


ΕΡΩΤΗΜΑ: Πως εξασφαλίζεται η χώρα και το εξωτερικό εμπόριο από την εισαγωγή του ιδιώτη στο ΣΕΜΠΟ;


Ο ΟΛΠ συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον Προβλήτα Ι και δρα ανασταλτικά στις οποιεδήποτε μονοπωλιακές πρακτικές , εξάλλου με την λειτουργία των δύο ανεξάρτητων παρόχων , ΟΛΠ και παραχωρησιούχου, ενισχύεται ο ανταγωνισμός και καταργείται η έννοια της δεσπόζουσας θέσης έστω και με μορφή κρατικού μονοπωλίου όπως λειτουργούσε υπό τον ΟΛΠ. Ο Ιδιώτης αλλά και ο ΟΛΠ δεν θα μπορούν να επιβάλλουν μονοπωλιακά τιμολόγια καθώς οι πελάτες σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να επιλέξουν από ποιόν θα εξυπηρετούνται .

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα ο Ιδιώτης να λειτουργεί σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο που λειτουργεί και ο ΟΛΠ, όπως επιβάλει η Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κρατικές αρχές και ιδίως η Αρχή Ανταγωνισμού θα έχει δικαιοδοσία ελέγχου της δραστηριότητας του ιδιώτη όπως και του ΟΛΠ και θα επιλαμβάνεται κάθε καταγγελίας για παράβαση των κανόνων του Ανταγωνισμού.

Τέλος πρακτικά ο Ιδιώτης θέλει να προστατέψει το εγχώριο φορτίο καθώς αποτελεί τη σίγουρη βάση πλήρωσης της δυναμικότητάς του. Συνεπώς επιχειρηματικά ωφελείται να δώσει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του εγχωρίου φορτίου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα προστασίας του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Αντίθετα με την αύξηση των απ΄ευθείας προσεγγίσεων πλοίων (direct call) δημιουργούνται συνθήκες συχνότερης επικοινωνίας και ταχύτερης διακίνησης των φορτίων από και προς την επικράτεια , πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών .Στο ερώτημα γιατί ο ΟΛΠ δεν αναλαμβάνει μόνος του τις επενδύσεις αφού είναι κερδοφόρος και μάλιστα τα κέρδη του 2007 ανέρχονται σε ποσά ρεκόρ που αγγίζουν τα 30εκ., η θέση της διοίκησης είναι ξεκάθαρη.


1. Σε ό,τι αφορά το χρηματοοικονομικό μέρος ακόμη και με 30εκ. κέρδη δεν πληρούνται τα κριτήρια της ΕτΕΠ για δανεισμό μέχρι 4 φορές τα κέρδη αφού τότε το ύψος δανείου φτάνει τα 120εκ. ενώ απαιτούνται σύμφωνα και με το εγκεκριμένο σχέδιο επενδύσεων περίπου 250εκ. για το 50% της επένδυσης.

2. Με βάση τη μελέτη της ΓΣΕΕ για λογαριασμό της ΟΜΥΛΕ ο ΟΛΠ πρέπει να έχει κέρδη της τάξης των 35εκ. (έναντι 17εκ. το 2006) κατ’ έτος προκειμένου να μπορεί να αναλάβει μόνος την επένδυση και ο ΟΛΠ μόνο το 2007 απλά πλησίασε αυτό το νούμερο (κέρδη 33εκ).

Αυτά τα κέρδη αφορούν το σύνολο του λιμένος και όχι μόνο το ΣΕΜΠΟ. Δεν επιτρέπεται νομικά αλλά και εμπορικά να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη άλλων δραστηριοτήτων για την χρηματοδότηση του ΣΕΜΠΟ αποκλειστικά. (σταυροειδής επιδότηση δραστηριοτήτων – μαρασμός των λοιπών δραστηριοτήτων.

3. Σε ότι αφορά το εμπορικό μέρος μετά το πέρας των επενδύσεων ο ΟΛΠ θα διαθέτει δυναμικότητα κατ’ ελάχιστο 4,7εκ. TEU.
(α) Θα είναι σε θέση να προβεί στις απαιτούμενες εμπορικές συμφωνίες για την πλήρωση της δυναμικότητας αυτής χωρίς τη συμμετοχή των ναυτιλιακών εταιρειών;
(β) είναι διατεθειμένος να αναλάβει τέτοιο ρίσκο επένδυσης της τάξης των 500εκ. χωρίς προηγούμενα να έχει εξασφαλίσει τη διακίνηση όταν μάλιστα ο ανταγωνισμός εντείνεται;

Επενδύσεις

Στο ερώτημα γιατί ο ΟΛΠ δεν πραγματοποιεί τις επενδύσεις σταδιακά ώστε να μην χρειάζεται όλα τα κεφάλαια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα να μειώσει το ρίσκο με τη σταδιακή πλήρωση της χωρητικότητας, κύκλοι της διοίκησης του ΟΛΠ ΑΕ και του ΥΕΝ επισημαίνουν ότι:


<Το χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση των επενδύσεων δεν επιλέγεται από τον ΟΛΠ αλλά από το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό στην περιοχή.

Με τον τρόπο οργάνωσης των ναυτιλιακών δρομολογίων όποιο λιμάνι πάρει την πρωτοκαθεδρία ως hub για τη Μ. Θάλασσα θα κυριαρχήσει και τα υπόλοιπα λιμάνια απλά θα καταστούν δορυφόροι

Ήδη ανταγωνιστικά λιμάνια έχουν ξεκινήσεις ή ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια και η συνολική δυναμικότητα μέχρι το 2015 θα αυξηθεί κατά 60%.


Ενδεικτικά αναφέρονται:
Port Said αύξηση δυναμικότητας κατά 2,0εκ. TEU
Damietta αύξηση δυναμικότητας κατά 2.8εκ. TEU
Marsaxlokk αύξηση δυναμικότητας κατά 1.0εκ. TEU
Haifa αύξηση δυναμικότητας κατά 1.0εκ. TEU

Και στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται τα λιμάνια της Σμύρνης και της Μερσίνας που πρόσφατα ανέλαβαν Παγκόσμιοι Διαχειριστές και δεν έχουν ανακοινωθεί τα σχέδια επέκτασής τους αλλά οπωσδήποτε εποφθαλμιούν τη Μ. Θάλασσα δηλαδή την ίδια αγορά που ο Πειραιάς θέλει να κατακτήσει.

Ανταγωνισμός με ιδιώτες


Προβληματισμό δημιουργεί με ποιο τρόπο ο ΟΛΠ θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τον Ιδιώτη – σε λίγα χρόνια θα απαξιωθεί και θα γίνει ζημιογόνος.


Σύμφωνα με κύκλους της Διοίκησης, κατ’ αρχήν ο ΟΛΠ δραστηριοποιούμενος στην Προβλήτα Ι, θα πρέπει αναμφίβολα να εξυγιάνει και να βελτιώσει τη λειτουργία και παραγωγικότητά του. Αυτό θα έπρεπε να γίνει είτε υπήρχε παραχώρηση είτε όχι.

Εφόσον γίνει η εξυγίανση της λειτουργίας ο ΟΛΠ διαθέτει τρία σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι του ιδιώτη:
1. Καινουργή τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και Γ/Γ ικανές να εξυπηρετήσουν ακόμη και τα πιο μοντέρνα και μεγάλα πλοία που έχουν κατασκευαστεί ή παραγγελθεί.
2. Βυθίσματα 18μ που επαρκούν για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των σημερινών μεγαλύτερων πλοίων του είδους αλλά και μελλοντικών ακόμη μεγαλύτερων.
3. Νέο σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που θα του επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία των σύγχρονων μηχανημάτων.

Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του Π Ι που παραμένει στον ΟΛΠ δεν είναι αμελητέο.

Δυναμικότητα κατ’ ελάχιστον 1,1εκ. TEU που επαρκεί όχι μόνο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του εγχωρίου φορτίου αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει σύμβαση για φορτίο μεταφόρτωσης περίπου 400.000 TEU.

marinews

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί Συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτές τίς είδους πληρωμένες καταχωρήσεις, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τίς αναμεταδίδετε !! Για ευνόϊτους λόγους !!
Δηλαδή όπως τα λένε οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι, ΘΑ ΦΑΜΕ εμείς και οι συμπολίτες μας, ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ????

oceanos είπε...

Τις συγκεκριμένες καταχωρήσεις τις αναρτούμε για να γραφτεί -ακουστεί και ο δικός μας αντίλογος.

Ανώνυμος είπε...

ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΘΑ ΦΑΜΕ !! ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ? ΡΥΖΙ Η ΤΑ @@ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ? ΡΕ ΔΕ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΙΑ ΝΑ ΤΕΛΙΩΝΟΥΜΕ