Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Εκλεισε η συμφωνία ΟΛΠ - Cosco για την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008 07:00


Οι υπογραφές μένουν μόνο για να ολοκληρωθεί η σύμβαση παραχώρησης του νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά Α.Ε. προς την Cosco Pacific Limited.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα και το τυπικό μέρος της υπόθεσης θα κλείσει, σε ό,τι αφορά τον ΟΛΠ [OLPr.AT] Σχετικά άρθρα με τη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά την Cosco μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα «ανάψει το πράσινο φως» η διοίκηση της εταιρείας από τη Σαγκάη στην Κίνα.

Οι δύο πλευρές βρήκαν κοινή γραμμή πλεύσης και στα δύο «καυτά σημεία» της σύμβασης. Την περίοδο της συγκατοίκησης, που έκλεισε για έξι μήνες με δικαίωμα για άλλους δύο από την 1η Οκτωβρίου 2009, και τον προβλήτα ΙΙΙ, ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί από την Cosco μέχρι το 2015.

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει με υπαιτιότητα της Cosco, ο ΟΛΠ θα έχει δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη σύμβαση είτε, όπως έχει αποκαλύψει ήδη η «Ν», να εισπράξει ένα ποσό περίπου στα ίδια επίπεδα, με το κόστος του έργου (ανέγερση προβλήτα) για τον προβλήτα ΙΙΙ, που υπολογίζεται πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αν και επισήμως το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, η «Ν» παρουσιάζει σήμερα τα κύρια σημεία της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Εγγυημένο αντάλλαγμα

Κατοχυρώθηκε στη συμφωνία η υποχρέωση καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος στον ΟΛΠ (ύψους 3,4 δισ. ευρώ σε βάθος 35 ετών) ανεξαρτήτως έργων. Με τον τρόπο αυτό, ο ΟΛΠ θα είναι σε θέση να υλοποιήσει χωρίς χρηματοοικονομικά προβλήματα το επενδυτικό του πρόγραμμα για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του λιμανιού.

Κατασκευή προβλήτα ΙΙΙ

Μεγάλο μέρος των διαπραγματεύσεων εστιάστηκε στον τρόπο εξασφάλισης κατασκευής του Προβλήτα ΙΙΙ, που από την αρχή αποτελούσε κυρίαρχο άξονα της στρατηγικής των δύο πλευρών και, όπως διαφάνηκε στις διαπραγματεύσεις, και η CPL επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Η κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ συνδέθηκε τόσο με ποινικές ρήτρες για μη επίτευξη τμηματικών προθεσμιών όσο και με ρήτρες για το χρόνο τελικής ολοκλήρωσης.

Μάλιστα, στην περίπτωση που η Cosco, με επιλογή της, δεν πραγματοποιήσει την επένδυση, ο ΟΛΠ διατηρεί την επιλογή της καταγγελίας της σύμβασης που από μόνη της δημιουργεί σημαντικό αντικίνητρο μη κατασκευής, αλλά εισήχθη και επιπλέον η επιλογή ώστε ο ΟΛΠ να διεκδικήσει αποζημίωση σε ύψος που πλησιάζει το κόστος του λιμενικού έργου, που υπολογίζεται ότι ο προϋπολογισμός του θα είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ, δεχόμενος τη συνέχιση της σύμβασης. Η εναλλακτική επιλογή δημιουργεί ακόμη ένα μοχλό πίεσης για την κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ.

Σημειώνεται βέβαια ότι, αν η κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ δεν πραγματοποιηθεί μετά από πιθανή δικαστική απόφαση, όπως για παράδειγμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η Cosco δεν θα δεσμεύεται από τις ρήτρες που περιλαμβάνει το έργο.

Περίοδος συγκατοίκησης

Οριστικοποιημένη είναι και η περίοδος συγκατοίκησης ΟΛΠ και CPL, η οποία περιορίζεται πλέον σε οκτώ μήνες (6+2) κατά μέγιστο. Είναι σίγουρο ότι, περιορίζοντας το χρονικό διάστημα της συγκατοίκησης, η διοίκηση του ΟΛΠ περιορίζει τις οικονομικές απώλειες που πιθανώς θα πλήρωνε από την αδυναμία επίτευξης της εγγυημένης απόδοσης.

Και αυτό, διότι δεν είναι απίθανό οι εργαζόμενοι, που αντιτίθενται με κινητοποιήσεις που κρατούν 10 μήνες τώρα στο σχέδιο παραχώρησης, να μη θελήσουν να εργαστούν και την περίοδο της συγκατοίκησης.

Ταυτόχρονα, και η Cosco βγαίνει ωφελημένη, αφού μπορεί γρηγορότερα να εφαρμόσει στο λιμάνι τις διαδικασίες λειτουργίας που θέλει για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό πάντως να σημειωθεί ΟΛΠ και Cosco συμφώνησαν να αποδίδεται bonus στους εργαζομένους, εφόσον πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις των εγγυημένων. Το ύψος του bonus δεν φαίνεται να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά εκτιμάται ότι και οι δύο συμβαλλόμενοι επιθυμούν να κυμαίνεται σε επίπεδα που θα δημιουργεί κίνητρο επίτευξης υψηλών αποδόσεων.

Τιμολόγια

Η Cosco, βάσει της συμφωνίας, δεσμεύεται να διατηρήσει τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του ΟΛΠ μέχρι 1/6/2010, ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων του Προβλήτα Ι. Με τον τρόπο αυτό, ο ΟΛΠ εξασφαλίζει ένα σταθερό συναλλακτικό περιβάλλον, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει η εναλλακτική του Προβλήτα Ι, οπότε ο ανταγωνισμός των δύο παρόχων θα λειτουργήσει με προφανή βελτίωση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, με τελικό αποδέκτη της ωφέλειας το καταναλωτή.

Θέσεις εργασίας

Πέραν των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης των έργων, η Cosco θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα προσλήψεων άνω των 600 ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.ΣΕΜΠΟ. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε και η συμφωνία για υποχρέωση πρόσληψης σε ποσοστό 10% των αναγκών της CPL από τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ, εφόσον το επιθυμούν και κατέχουν τα προσόντα για τις σχετικές θέσεις.

Υλοποίηση των επενδύσεων

Παρά το γεγονός ότι η παραχώρηση θα υλοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2009, τόσο ο ΟΛΠ όσο και η CPL ενδιαφέρονται να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις του Προβλήτα ΙΙ όσο και του Προβλήτα ΙΙΙ όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να προλάβουν τον ανταγωνισμό στη Μεσόγειο.

Ως αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι η παραχώρηση θα ξεκινήσει περίπου εννέα μήνες μετά την αρχική πρόβλεψη, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι η ολοκλήρωση των έργων θα γίνει μέχρι το 2015, έτσι ώστε από το 2016 και μετά να εξασφαλίζει δυναμικότητα άνω των 3.700.000 εμπορευματοκιβωτίων

Τα έργα που θα υλοποιηθούν μέχρι τη χρονιά - ορόσημο, περιλαμβάνουν την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ όσο και λιμενικά έργα, σύμφωνα με την προσφορά της Cosco στον υπάρχοντα Προβλήτα ΙΙ. Η εκτιμώμενη επένδυση μέχρι το 2015 ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ Μέχρι το τέλος της 35ετούς συμβάσεως, προβλέπονται επιπλέον επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ περίπου.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ


ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: