Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008

ΟΛΘ : Παίγνιο για δυνατούς λύτες

Ειδικού συνεργάτη

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τον ΟΛΘ, όπως ανακοινώθηκαν, σε συνοπτική μορφή, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Το τίμημα που πρόσφερε η πλειοδότρια κοινοπραξία είναι πράγματι υψηλό, με βάση τα διεθνή δεδομένα. Είναι, κατ’ αναλογία, δυόμισι φορές μεγαλύτερο από το τίμημα που προσφέρθηκε για τον ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ απ’ την COSCO και ανάλογο του ύψους του τιμήματος εξαγορών λιμενικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, πρίν από την εμφάνιση της κρίσης στην αγορά ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ. Από την άλλη, είναι εντυπωσιακή η διαφορά της προσφοράς της πλειοδότριας με τις προσφορές των άλλων δύο εταιρειών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Η δεύτερη προσφορά είναι τρεισήμισι φορές μικρότερη και η τρίτη είναι έξι (!) φορές μικρότερη. Ακόμη, η προσφορά της πλειοδότριας κοινοπραξίας για τον ΟΛΠ , δηλαδή ένα τέρμιναλ τετραπλάσιας χωρητικότητας από αυτό του ΟΛΘ, ήταν μικρότερη αυτής που η κοινοπραξία υπέβαλε για τον ΟΛΘ (!), δίνοντας, με αυτό τον τρόπο, τροφή σε φήμες για προσυνεννόηση στην κατάθεση προσφορών.

Τα γεγονότα αυτά εγείρουν μια σειρά ερωτημάτων :

α) Κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με τι «ψιλά» γράμματα κατέθεσε την προσφορά της η πλειοδότρια κοινοπραξία;

β) Η τεράστια διαφορά της προσφοράς της πλειοδότριας κοινοπραξίας από τις άλλες προσφορές οφείλεται σε αστοχία ή σχετίζεται με σκοπιμότητα επιχειρηματικού σχεδιασμού;

γ) Είναι σίγουρο ότι χωρίς σοβαρή πρόσβαση στην αγορά των Βαλκανικών χωρών, δεν μπορεί να καλυφθεί το προσφερόμενο αντάλλαγμα. Κύκλοι της αγοράς εξέφραζαν την εκτίμηση ότι η πλειοδότρια κοινοπραξία έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε μονοπωλιακό έλεγχο της συνολικής μεταφορικής αλυσίδας απ’ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις Βαλκανικές χώρες. Σε ποιό βαθμό ευσταθεί μια τέτοια εκτίμηση; Και ακόμη σε ποιό βαθμό μπορεί η προσδοκία αυτή– εάν ευσταθεί αυτή η εκτίμηση – να καλύψει το ρίσκο του ιδιαίτερα υψηλού τιμήματος;

δ) Είναι γνωστό ότι ο Έλληνας εταίρος της πλειοδότριας κοινοπραξίας, απέκτησε πρόσφατα μεγάλη ρευστότητα ως αποτέλεσμα πώλησης δραστηριοτήτων του σε μεγάλο διεθνές επενδυτικό σχήμα. Ήταν αυτός ο λόγος για την ιδιαίτερα «απλόχερη» προσφορά της πλειοδότριας κοινοπραξίας, με δεδομένο ότι ο διεθνής εταίρος δεν είναι, διεθνώς, γνωστός για τη «γαλαντομία» του;

ε) Οι πρόσφατες εξελίξεις περί της κατάστασης των εμπορευματικών μεταφορών στον ΟΣΕ, είναι άσχετες με την όλη εξέλιξη; Ο θεωρητικός κίνδυνος ελέγχου των συνδυασμένων μεταφορών από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ιδιωτικού μονοπωλίου παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, είναι απλώς θεωρητικός; Ή έχουν δίκιο εκείνοι οι κύκλοι της αγοράς που υποδεικνύουν την έρευνα σε αυτήν την κατεύθυνση, για να ερμηνευθεί ο λόγος που η πλειοδότρια κοινοπραξία κατέθεσε μια τόσο υψηλή προσφορά;


Η ανακοίνωση της Τρίτης απ’ την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε το εγχείρημα. Άλλωστε, η διοίκηση του ΟΛΘ αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη προσοχή την όλη υπόθεση, σε σχέση με την διοίκηση του ΟΛΠ.

Μένει βέβαια να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της οικονομικής προσφοράς της πλειοδότριας εταιρείας και κυρίως η χρονική κατανομή της καταβολής των ανταλλαγμάτων και πραγματοποίησης των επενδύσεων. Αλλά κυρίως μένει να πληροφορηθούμε τους όρους της σύμβασης, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και μονογραφηθεί το σχέδιο της Σύμβασης, δεδομένου ότι αυτοί οι όροι αφορούν στο «ψητό» του όλου εγχειρήματος.

Το βέβαιο είναι ότι η αυριανή ημέρα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ίδια με την χθεσινή. Τόσο για την πλειοδότρια εταιρεία που θα κληθεί να υλοποιήσει ένα εξαιρετικά δύσκολο και επισφαλές επιχειρηματικό πλάνο, υψηλών προσδοκιών και υποχρεώσεων, όσο και για την διοίκηση του ΟΛΘ, που νοιώθει να κρέμεται από πάνω της η Δαμόκλειος σπάθη του κινδύνου από τυχόν «υποχώρηση» από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στον διαγωνισμό, κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης της σύμβασης. Φυσικά και στο εντελώς θεωρητικό ενδεχόμενο ανάληψης της ευθύνης του ΟΛΘ από νέα διοίκηση, που θα επιθυμούσε ακύρωση του διαγωνισμού πριν από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, κάτι τέτοιο πλέον δεν είναι καθόλου εύκολο. Η υψηλή προσφορά της Hutchinson καθιστά εκ των προτέρων προβληματική, αν όχι αδύνατη, μια θεωρητική ανάλογη προσπάθεια.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε ένα παίγνιο για δυνατούς λύτες. Ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη του τα «σύννεφα» που γρήγορα συσσωρεύονται στην παγκόσμια ναυτιλία τακτικών γραμμών. Για να μην μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση της χώρας...

Από το Portnet

Δεν υπάρχουν σχόλια: