Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008

ΟΛΠ: Τους πλήρης φακέλους με τις προσφορές ζητάει το ΠΑΣΟΚ
4/6/2008

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Γιώργο Βουλγαράκη κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα Τσουρή (φωτό) ζητώντας του φακέλους των προσφορών για την εκχώρηση του Σ.ΕΜΟ
<Θέμα: Φάκελοι προσφορών για την εκχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Παρακαλώ για την κατάθεση, με πλήρη στοιχεία, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, οι οποίες υπεβλήθησαν, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού για την εκχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, καθώς επίσης, και της ένστασης, η οποία υπεβλήθη, και των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.>

marinews

Δεν υπάρχουν σχόλια: